Yhteiskunnalliset toimijat

Monet eri toimijat suomalaisessa yhteiskunnassa osallistuvat kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan tekemiseen. Ulkoministeriö tukee tätä työtä. Kehitysyhteistyö lisää myös suomalaisten osaamista. 

Mies ja kaksi naista katsovat tietokoneen näyttöä Nepalissa.
Kalpana Gyawali (keskellä) kouluttaa opettajankouluttajia käyttämään etäopetuksen menetelmiä Tribhuvanin yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa. Kuva: Marja-Leena Kultanen / Kehityslehti

Johdonmukaisuudella on suomalaisessa kehityspolitiikassa tärkeä rooli. Suomi pyrkii siihen, että kaikki sen toimet tukevat kehitysmaita, eivätkä ole keskenään ristiriidassa.

Johdonmukaisen politiikan näkökulmasta erityisen tärkeitä toimijoita ovat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, puolustusministeriö, sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtionvarainministeriö.

Myös kunnat, korkeakoulut ja valtion eri laitokset osallistuvat kehitysyhteistyöhön. Niillä on erilaisia vaihto-ohjelmia sekä yhteishankkeita kehitysmaiden instituutioiden kanssa. 

Tutkijat, toimittajat, kuvaajat ja kulttuuritoimijat vahvistavat suomalaisten tietämystä kehitysmaista ja edistävät kehityskysymyksistä käytävää julkista keskustelua.

Valtion toimijoiden kehitysyhteistyö vahvistaa kehitysmaiden julkisen sektorin osaamista

Suomalaiset ministeriöt ja valtion laitokset tekevät yhteistyötä kehitysmaiden julkisen sektorin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa kehitysmaiden virkamiesten osaamista ja organisaatioiden toimintaa. 

Ulkoministeriö rahoittaa valtion toimijoiden yhteistyötä niin kutsutulla instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumentilla (IKI). IKI-rahoitusta voidaan käyttää erilaista osaamista vahvistaviin hankkeisiin. 

IKI-instrumentti myös edistää nuorten suomalaisten asiantuntijoiden mahdollisuuksia osallistua kehitysyhteistyöhön. Se on hyvä esimerkki siitä, kuinka kehitysyhteistyö vahvistaa sekä kehitysmaakumppaneiden että suomalaisten toimijoiden osaamista.

Yksi IKI-hankkeiden suomalaisista toteuttajista on Ilmatieteen laitos. Voit lukea Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoiden kokemuksia kehitysyhteistyöstä blogisivulta Meteorologiaa maailmalla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Yksityiskohtaiset tiedot IKI-hankkeiden rahoitushausta

Korkeakoulujen yhteistyö tukee vastavuoroista oppimista

Suomi tukee korkeakoulujen yhteistyötä, jolla vahvistetaan kehitysmaiden ja suomalaisten korkeakoulujen osaamista. Yhteistyö perustuu kehitysmaan korkeakoulun määrittelemiin tarpeisiin. Periaatteina ovat vastavuoroinen oppiminen ja tasavertainen kumppanuus. Kumppanikorkeakoulut sitoutuvat hankkeiden toteutukseen ja panostavat niihin omia resurssejaan.

Korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita tukevan ohjelman nimi on HEI ICI. Se on lyhenne sanoista Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument. Tavoite on vahvistaa kehitysmaiden korkeakoulutusta.

Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen opintoalakohtaisia, metodologisia, pedagogisia ja hallinnollisia valmiuksia. Hankkeissa on oltava mukana vähintään kaksi korkeakoulua, joista toinen sijaitsee Suomessa, toinen jossakin kehitysmaassa.

Tuen rahoittaa ulkoministeriö Suomen kehitysyhteistyövaroista. Ohjelman hallinnoinnista vastaa opetushallitus.

Nyt käynnissä olevalle ohjelmakaudelle 2017–2020 ulkoministeriö on myöntänyt HEI ICI -rahoitusta 12 miljoonaa euroa. Sillä toteutetaan 16 maassa yhteensä 20 hanketta. 

Tampereen yliopisto vahvistaa korkeakoulujen johto- ja hallinto-osaamista Itä-Afrikassa

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu  on vuodesta 2011 lähtien koordinoinut ja toteuttanut hanketta, jonka tavoitteena on korkeakoulujen hallinnon modernisaatio(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Hankkeesta vastaa korkeakouluhallinnon ja -talouden tutkimus- ja koulutusyksikkö.

Yhteistyön kohdemaana oli ensin Uganda. Nykyisessä hankkeessa toiminta keskittyy Etiopiaan, jossa viime vuosien aikana korkeakoulujen määrä on lisääntynyt huomattavasti. 

Toiminnan tuloksena on muun muassa kehitetty Makereren yliopiston jatkokoulutusohjelmaa Ugandassa. Lisäksi on modernisoitu maisteri- ja tohtoritason koulutusohjelmia johtamista ja hallintoa tukemalla Ugandassa ja Etelä-Afrikassa. Yhteistyön avulla on myös  kehitetty korkeakouluhallinnon laadunvarmistusjärjestelmää sekä perustettu akateeminen Ancherd-verkosto.

Hankkeen rahoitus vuosille 2017-2020 on 699 000 euroa. Edellisellä ohjelmakaudella 2013-2015 rahoitus oli 483 000 euroa.

Kunta-ala tukee paikallishallintoa

Myös suomalaiset kunnat ja kuntayhtymät ovat mukana kehitysyhteistyössä. Niiden yhteistyöhankkeilla tuetaan kehitysmaiden kuntien demokratiakehitystä ja paikallishallintojen osaamista. 

Hankkeilla edistetään kansalaisten osallistumista ja parannetaan kehitysmaiden kykyä tarjota palveluita vaikuttavasti, taloudellisesti ja eri väestöryhmien tarpeet ja osallistumismahdollisuudet huomioiden. Yhteistyössä voi olla mukana myös muita toimijoita, esimerkiksi oppilaitoksia tai yrityksiä.

Kunnat voivat hakea tukea kansalaisjärjestöille suunnatun haun yhteydessä. 

Tutkijat syventävät tietoa kehityksestä

Kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemisen tueksi tarvitaan uutta tietoa ja tuoreita näkökulmia. Tietoa tarvitsevat niin päätöksentekijät kuin kansalaisetkin. Kehityspoliittinen tutkimus on tutkijoiden tapa vaikuttaa kehityspolitiikan ja -yhteistyön suuntiin. 

Ulkoministeriö rahoittaa kehitykseen ja kehitysmaihin keskittyvää tutkimusta, joka auttaa ymmärtämään köyhyyttä ja kehitystä sekä niiden syy–seuraus-suhteita. Samalla ylläpidetään ja kehitetään tutkijoiden yhteyksiä ja verkostoitumista Suomessa, kehitysmaissa ja kansainvälisissä tutkimuslaitoksissa. 

Ulkoministeriö ja Suomen Akatemia rahoittavat yhdessä Suomen Akatemian kehitystutkimusta. Tutkimushankkeet ovat yleensä monivuotisia. Hakuohjeet löytyvät Suomen Akatemian kehitystutkimus(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)-verkkosivuilta.

Ulkoministeriö myöntää tukea myös kansainvälisille tutkimuslaitoksille ja -hankkeille. Tällaisia ovat esimerkiksi Pohjoismainen Afrikka-instituutti(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja EU:n kehityspolitiikkaa tutkiva ajatushautomo European Centre for Development Policy Managemen(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)t (ECDPM).

Lisäksi ulkoministeriö tukee useiden monenkeskisten järjestöjen tutkimuslaitoksia ja -ohjelmia, kuten Maailmanpankin Knowledge for Change -ohjelmaa (KCP)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja YK:n Wider-instituuttia(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Kehitystutkimusta tuetaan myös osana maa- ja alueohjelmia.

Toimittajat ja valokuvaajat välittävät tietoa kehityskysymyksistä

Toimittajat ja valokuvaajat lisäävät suomalaisten tietämystä kehitysmaista ja kehityskysymyksistä. Ulkoministeriön kestävän kehityksen ja kaupan viestinnän yksikkö tukee suomalaisten toimittajien perehtymistä kehityspolitiikan toteutukseen ja kehitysyhteistyöhön järjestämällä kehityskysymysten perehdyttämisohjelman toimittajille

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa