Kehitysyhteistyön tuloksia

Ihmisoikeudet ja kansalaisyhteiskunta vahvistuivat Keniassa, kun slummiyhteisö sai äänensä kuuluviin

Slummiyhteisö voitti oikeusjutun lähiympäristöä saastuttavaa yritystä vastaan. Päätös on ennakkotapaus, jota muut ruohonjuuritason yhteisöt voivat käyttää pe...

Miljoonat etiopialaiset saavat puhdasta vettä ja käyttävät käymälöitä

Vuosina 1994-2022 noin 5,4 miljoonaa etiopialaista pääsi Suomen ja Etiopian yhteistyön turvin puhtaan veden piiriin. Vesihuolto vietiin 1 500 koululle ja 1 3...

Terveydenhuollon taso ja osaaminen paranivat Somaliassa

Hargeisan sairaalaan Somalimaassa on perustettu synnytys-, dialyysi- ja teho-osastot sekä hammashoitola. Keskoskuolleisuus vähentyi 24 prosentista 5 prosentt...

Lisää ja pätevämpiä opettajia mosambikilaiskouluihin

Vuosina 2009-2022 opettajien määrä mosambikilaisissa alakouluissa kasvoi lähes 60 prosenttia. Uuden opettajankoulutusohjelman ansiosta kouluttamattomien opet...

Rauhanprosessi luo vakautta Mosambikiin

Pitkästä sisällissodasta kärsineessä Mosambikissa allekirjoitettiin tuorein rauhansopimus vuonna 2019. Suomi on tukenut sopimuksen jälkeistä aseistariisuntaa...

Tansanian verotulot ovat nousseet ja riippuvuus kehitysavusta vähentynyt

Suomi on tukenut Tansanian verohallintoa ja veronkantojärjestelmän tehostamista. Tansanian verokertymä nousi 3 miljardista eurosta 12 miljardiin euroon vuosi...

Keniassa vammaiset ihmiset halutaan mukaan politiikkaan

Kenian puolueet ovat alkaneet huomioida vammaisten ihmisten tarpeita politiikkalinjauksissaan.

Vammaiset naiset ja tytöt suojautuvat seksuaaliväkivallalta Tadžikistanissa

Väestöliiton hankkeella on lisätty vammaisten ihmisten tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista.

Humanitaarinen apu pelastaa ihmishenkiä

Suomi tuki humanitaarista apua yli sadalla miljoonalla eurolla vuonna 2021. Avulla vähennetään inhimillistä kärsimystä yli 50 maassa.

Maailman ruokaohjelma vahvisti vammaistyötään

Suomi sai maailman suurimman humanitaarisen toimijan lisäämään tietämystään vammaisten henkilöiden huomioonottamisesta humanitaarisessa työssä.

Vastuullista kalankasvatusta ja työpaikkoja Sambiaan

Suomen avulla Yalelo-yritys on laajentanut toimintaansa niin, että se työllistää jo tuhat ihmistä eri puolilla Sambiaa.

Tukea vakavimpien ihmisoikeusloukkausten uhreille

Suomi auttaa kaikkein vakavimpien rikosten, kuten kansanmurhan, uhreja selviytymään seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan aiheuttamasta haitasta.

Vastuuvelvollisuus toteutuu kansainvälisessä yhteisössä

Suomi tukee vakaviin kansainvälisiin rikoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden ihmisten saattamista vastuuseen teoistaan.

Miljoonille etiopialaisille oikeus omaan maahan

Etiopiassa on rekisteröity yli 20 miljoonaa maapalstaa Suomen kehittämällä menetelmällä vuosina 2011 - 2021.

Uusia alkuja ilman puolisoa eläville naisille Nepalissa

Nepalissa lesket, eronneet ja muut ilman puolisoa elävät naiset kohtaavat monenlaista syrjintää. Koulutusten avulla he ovat saaneet tietoa oikeuksistaan ja p...

Tadžikistan osaa tuottaa ja analysoida sää- ja ilmastotietoa

Ajantasainen ja tarkka tieto auttaa maan viranomaisia varautumaan aikaisempaa paremmin sään ääri-ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen seurauksiin, kuten kuivuuteen...

Puhdas vesi ja esteetön käymälä helpottavat vammaisten pakolaisten arkea

Rampit ja kaiteet pakolaisleirin vesipisteillä ja käymälöissä muistuttavat vammaisten ihmisten olemassaolosta ja oikeuksista. Heidän osallistumisensa vesi- j...

Nepalin vuoden 2015 perustuslaissa mainitaan naisten oikeudet

Naisverkoston ahkeran kampanjoinnin tuloksena myös perheväkivaltaa ja raiskauksia koskevaa lainsäädäntöä on parannettu. Samalla yli 7 000 nepalilaista on saa...

Laki takaa 105 päivän äitiysvapaan Filippiineillä

Ammattiliittojen kampanjoima laki koskee virallisia ja epävirallisia työsuhteita yksityisellä ja julkisella sektorilla. Laki kieltää sakon uhalla syrjinnän t...

Syyrialaiset pakolaisnaiset saivat työtä ja toimeentuloa Jordaniassa

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin perustamissa Oasis-keskuksissa myös haavoittuvassa asemassa olevat jordanialaisnaiset saivat oikeusapua, äititerveyskoulutu...

14 miljoonaa etiopialaista syö terveellisempää ruokaa

EthioChicken on vuonna 2010 perustettu yritys, joka kasvattaa kanan untuvikkoja. Kananmunat ja -liha auttavat maaseudulla asuvia perheitä monipuolistamaan ru...

Mosambikin hirmumyrskyjen uhrit saivat nopeasti hätäapua

Keväällä 2019 Maailman ruokaohjelma WFP toimitti ruoka-apua 2,3 miljoonalle ihmiselle. Järjestö tuki myös Mosambikin viranomaisia ja toimitti uhreille vettä,...

Tehdasjätteistä syntyi vaatebisnes Intiassa

Suomalaisen Pure Waste -yrityksen tuotantoprosessissa kuluu 99 prosenttia vähemmän vettä ja syntyy 50 prosenttia vähemmän päästöjä kuin vaatteiden valmistuks...

Puolueiden naisjärjestöt keskustelevat aktiivisesti Sambiassa

Puoluerajat ylittävät dialogifoorumit vahvistavat monipuolueyhteistyötä ja luovat luottamuksellista ilmapiiriä. Niihin kuuluvat naiset ovat edenneet poliitti...

Vammaiset ihmiset saavat tarvitsemansa tuen kriisien keskellä

Toukokuussa 2016 Maailman humanitaarisessa huippukokouksessa hyväksyttiin julistus vammaisten ihmisten asemasta humanitaarisissa kriisitilanteissa. Laiminlyö...

Uusi tie helpotti 600 000 ihmisen arkea ja vilkastutti taloutta Länsi-Ugandassa

Vuonna 2014 rakennettu sadan kilometrin asfalttitie mahdollisti liikkumisen vuoden ympäri: rekka-autojen lisäksi tiellä kykenivät kulkemaan myös pikkubussit,...

Yli 2 miljoonaa työpaikkaa kehittyviin maihin

Suomen tuella on luotu tai tuettu vuosina 2019-2021 yksityissektorin työpaikkoja erityisesti naisille ja nuorille sekä parannettu työpaikkojen laatua, jotta ...

Puhdasta vettä 1,6 miljoonalle nepalilaiselle

Vedensaanti on monipuolistanut ruokavaliota, kun riisin ja linssin rinnalla on alettu kasvattaa vihanneksia. Kastelun ansiosta satoa riittää myytäväksi, mikä...

200 000 kotitaloutta ja yritystä vaihtoi kerosiinin aurinkoenergiaan Etiopiassa

Aurinkoenergia ei saastuta sisäilmaa, ja kodeissa on nyt varaa sytyttää iltaisin sähkölamppu, jonka valossa lapset näkevät tehdä läksyjään.

Ebolaepidemia nujerrettiin Länsi-Afrikassa

Kansainvälinen tuki auttoi pysäyttämään vaarallisen taudin leviämisen ympäröiviin maihin. Vuonna 2016 Maailman terveysjärjestö WHO julisti epidemian päättyne...

Vuoropuhelulla rakennetaan moniäänistä päätöksentekoa Libyassa

Huomattava määrä libyalaisia puolueita on sitoutunut moniarvoiseen ja demokraattiseen järjestelmään. Osallistava päätöksenteko lisää yhteisymmärrystä ja autt...

Sukupuolen huomioon ottavat rauhanvälitysohjeet käyttöön YK:ssa

Rauhanvälitysjärjestö CMI laati ohjeistukset yhdessä YK:n poliittisen ja rauhanrakennusosaston ja Oslon rauhantutkimusinstituutin kanssa. Naisten huomioimine...

Nuorisoverkosto osallistuu rauhan rakentamiseen Tšad-järven alueella keskisessä Afrikassa

Nuoret pohtivat konfliktien juurisyitä ja ratkaisumahdollisuuksia muiden muassa Tšad-järven alueen komission ja Afrikan unionin edustajien kanssa. Rauhanväli...

Myanmarissa laskettiin asukkaat

Tilastot väestön ikä- ja sukupuolijakaumasta, terveydentilasta, koulutuksesta ja elinkeinoista helpottavat julkisten palveluiden suunnittelua. Tieto sähkön, ...

Miinanraivaus palautti maata asukkaiden hyötykäyttöön

Vuosina 2017–2019 miina-alueita raivattiin Suomen tuella 4 418 146 neliömetriä eli yli 600 jalkapallokentän verran. Raivaus pelasti ihmishenkiä ja mahdollist...

30 500 hehtaaria metsää suojeltiin Andeilla

Peru ja Ecuador sopivat laajasta metsiensuojeluohjelmasta vuonna 2015. Vuoristometsien lisäksi suojeltiin 19 000 hehtaaria puurajan yläpuolisia alueita sekä ...

Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet säilyivät YK:n väestörahaston työn keskiössä

Vuonna 2017 Suomi vaikutti eri yhteyksissä yhdessä samanmielisten maiden kanssa siihen, että UNFPAn vuosien 2018–2021 strategisessa suunnitelmassa viitattiin...

Tavarat ylittävät rajat entistä sujuvammin Itä-Afrikassa

Suomen tukema Trade Mark East Africa -järjestö vähensi seitsemässä vuodessa kaupankäynnin kuluja 30 prosentilla. Keniassa Mombasan satamassa tavaraliikenne k...

Tansanialaiset yhteisöt paransivat tulojaan valmistamalla sahatavaraa

Suomen rahoittaman FORVAC-ohjelman avulla 22 tansanialaista kylää on nostanut yhteisömetsiensä puutavaran jalostusastetta.

Uusia keräilysuojelualueita Brasilian Amazonialle

Keräilysuojelualueilla metsät ja muut luonnonvarat ovat suojeltuja, mutta alueiden perinteisillä asukkailla on rajattuja oikeuksia uusiutuvien keräilytuottei...

Nuorten poliitikkojen osaaminen vahvistui Tunisiassa

Nuoret poliitikot ovat hyödyntäneet Tunisian politiikkakoulun oppeja puolueissaan ja edenneet politiikassa vaikuttaviin asemiin. Myös yhteistyö muiden puolue...

Lasten ja perheiden sosiaaliturva on parantunut Nepalissa

Vuoden 2020 lopussa 98 prosenttia eri tukimuotoihin oikeutetuista ihmisistä oli sosiaaliturvan piirissä Pelastakaa Lasten toiminta-alueilla. Yhteensä 598 las...

Vanhemmat tukevat lastensa hyvinvointia Sambiassa

Pelastakaa Lasten Hyvän vanhemmuuden valmennuksissa vanhemmat oppivat ymmärtämään lasten koulutuksen ja ravitsemuksen tärkeyttä sekä katkaisemaan sukupolvilt...

Lapset ja yhteisöt varautuvat katastrofeihin Burkina Fasossa

Lapset oppivat kerhoissa ehkäisemään koronatartuntoja, toimimaan luonnonkatastrofeissa ja muissa kriiseissä sekä hakemaan tarvittaessa apua itselleen. He myö...

Yhä useampi tyttö käy peruskoulun loppuun

Useassa Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaassa peruskoulun päättäneiden tyttöjen osuus ikäluokastaan on miltei tuplaantunut kymmenessä vuodessa.

Yli 5 000 nuorta hankki teknologiataitoja ja markkinaosaamista Etiopiassa ja Ugandassa

Oppimiensa taitojen avulla nuoret saavat myös itsevarmuutta ja valmiuksia hakea töitä tai perustaa oma yritys. Arviolta 15 prosenttia ohjelman käyneistä peru...

Nuoret rohkaistuivat vaatimaan tasa-arvoa ja oikeuksiensa toteutumista

Nuorten seksuaalisuus on kulttuurinen tabu ympäri maailmaa. Planin kehitysohjelma haastoi haitallisia normeja ja rohkaisi nuoria vaatimaan tasa-arvoa ja seks...

Metsien ennallistaminen tuo elinkeinoja kotitalouksille ja auttaa uhanalaisia eläimiä Nepalissa

Ympäristöjärjestö WWF on ennallistanut metsiä Laljhadi-Mohanan alueella yhdessä paikallisten viranomaisten ja asukkaiden kanssa. Lähes 27 000 kotitaloutta hy...

Naisten sukuelinten silpomisen kieltävä laki etenee Somalian Puntmaassa

Tiivis yhteistyö paikallisten poliitikkojen, viranomaisten, terveystyöntekijöiden ja yhteisöjen kanssa muokkaa mielipiteitä: kyselyissä jo kaksi viidestä mie...

Vammaiset ihmiset saivat ruokaa, kasvosuojia ja henkistä tukea koronapandemian aikana

Abilis-säätiön rahoittamissa hankkeissa vammaiset ihmiset saivat myös terveysvalistusta, koronatietoutta sekä lakineuvontaa. Lähes kaksi tuhatta perheväkival...

Yli 15 000 tansanialaisen naisen, nuoren ja vammaisen ihmisen toimeentulo on vahvistunut ammattikoulutuksen avulla

Tansanialaiset ovat saaneet ammattioppia yrittäjyydessä, maanviljelyssä ja mehiläishoidossa. Tuloja on syntynyt hedelmänviljelyllä ja valmistamalla muun muas...