Kehitysyhteistyö tuottaa tuloksia

Suomen kehitysyhteistyö parantaa miljoonien ihmisten elämää ja auttaa rakentamaan vakaampia ja oikeudenmukaisia yhteiskuntia.

Kehitysyhteistyön tulokset ovat moninaisia. Osa tuloksista on hyvin konkreettisia ja helposti mitattavia: puhdasta juomavettä, enemmän ja paremmin koulutettuja opettajia, suojaa konflikteista kärsiville.

Toiset taas liittyvät asenteisiin ja yhteiskunnan rakenteisiin. Ne voivat koskea esimerkiksi toimivia oikeuspalveluja, metsien kestävää käyttöä tai syrjinnän lopettamista. Näiden muutosten saavuttaminen vie usein pidemmän aikaa. 

Kehityspolitiikan tulosraportti eduskunnalle

Ulkoministeriön valmistelema kehityspolitiikan tulosraportti luovutettiin eduskunnalle 1. marraskuuta 2018. Raportti esittelee kehityspolitiikan ja -yhteistyön vuosina 2015-2018 raportoituja tuloksia.

Suomen tuella naisten ja tyttöjen oikeus omaan kehoonsa on parantunut. Suomen tuki on auttanut ihmisiä konfliktien jaloissa ja  ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Raportti osoittaa, että Suomi ja sen kumppanit saavuttavat tavoitteita verrattain hyvin. Työ on tuloksellisinta silloin, kun Suomen rahalliseen tukeen yhdistyvät poliittinen vuoropuhelu, asiantuntemus ja vaikuttaminen  Suomi on onnistunut erityisesti aloilla, joilla se toimii arvojensa pohjalta: tasa-arvoa, osallisuutta ja syrjimättömyyttä edistäen.

Suhteessa heikompia tulokset olivat siellä, missä kumppanuutta heikensivät eri tavoin epävakaat olot. Suomen on otettava nykyistä paremmin huomioon nämä riskit. Hauraissa oloissa hyvä tulos voi olla jo se, että saavutettu kehitys kyetään säilyttämään eikä tilanne käänny huonompaan suuntaan.

Yhteiskuntien muutos vie aikaa. Tuloksellisuus edellyttää sekä pitkäjänteisyyttä että reagointikykyä. Onnistunut kehityspolitiikka vaatii jatkuvaa uudistumista ja sellaisen uuden tiedon seurantaa, jota työn tuloksellisuudesta karttuu.  Suomen on jatkossa järkevää keskittyä rajalliseen määrään teemoja ja toimintoja. 

 

Lue Kehityspolitiikan tulosraportin yhteenveto 2018 (pdf) tai Kehityspolitiikan tulosraportti 2018 (pdf) kokonaisuudessaan

 

100 tulosta

Suomi tekee kehitysyhteistyötä yhdessä kumppaniensa kanssa. Kehitys-Utveckling –lehden sivuille on koottu 100 kehitystulosta, jotka kertovat miten työ on parantanut ihmisten elämää eri puolilla maailmaa. Yksi esimerkeistä kertoo äitiysterveyden kohentumisesta Afganistanissa.

Lue lisää: https://kehityslehti.fi/100-kehitystulosta/

Terveempiä äitejä ja parempaa ehkäisyä Afganistanissa

Naisten ja tyttöjen asema Afganistanissa on erityisen heikko. Suomi tukee naisten asemaa ja perhesuunnittelua parantavan Marie Stopes International -järjestön työtä maassa.

Järjestö on työskennellyt Afganistanissa vuodesta 2002 lähtien. Vuoteen 2017 mennessä järjestön klinikoilla on käynyt 3,8 miljoonaa potilasta, joista lähes kaikki ovat naisia. Marie Stopes International on kouluttanut satoja naisia terveysalan työntekijöiksi ja vapaaehtoisiksi.

Konservatiivisessa ja uskonnollisessa maassa perhesuunnittelu ja ehkäisy ovat edelleen tabuja, mutta järjestön perhesuunnittelupalveluja on käyttänyt jo 1,4 miljoonaa ihmistä.

Lue lisää Afganistanin tyttöjen hyväksi tehtävästä työstä:

https://kehityslehti.fi/100-kehitystulosta/ehkaisy-sallittu-afganistanissa/