Kehitysyhteistyö tuottaa tuloksia

Suomen kehitysyhteistyö parantaa miljoonien ihmisten elämää ja auttaa rakentamaan vakaampia ja oikeudenmukaisia yhteiskuntia.

Kehitysyhteistyön tulokset ovat moninaisia. Osa tuloksista on hyvin konkreettisia ja helposti mitattavia: puhdasta juomavettä, enemmän ja paremmin koulutettuja opettajia, suojaa konflikteista kärsiville.

Toiset taas liittyvät asenteisiin ja yhteiskunnan rakenteisiin. Ne voivat koskea esimerkiksi toimivia oikeuspalveluja, metsien kestävää käyttöä tai syrjinnän lopettamista. Näiden muutosten saavuttaminen vie usein pidemmän aikaa. Työn eri muodot täydentävät toisiaan.

Alla olevat tulokset sekä 95 muuta löytyvät Kehitys-utveckling-lehden verkkosivujen 100 kehitysyhteistyön tulosta -kokonaisuudesta.

Terveempiä äitejä ja parempaa ehkäisyä Afganistanissa

Naisten ja tyttöjen asema Afganistanissa on erityisen heikko. Suomi tukee naisten asemaa ja perhesuunnittelua parantavan Marie Stopes International -järjestön työtä maassa.

Järjestö on työskennellyt Afganistanissa vuodesta 2002 lähtien. Vuoteen 2017 mennessä järjestön klinikoilla on käynyt 3,8 miljoonaa potilasta, joista lähes kaikki ovat naisia. Marie Stopes International on kouluttanut satoja naisia terveysalan työntekijöiksi ja vapaaehtoisiksi.

Konservatiivisessa ja uskonnollisessa maassa perhesuunnittelu ja ehkäisy ovat edelleen tabuja, mutta järjestön perhesuunnittelupalveluja on käyttänyt jo 1,4 miljoonaa ihmistä.

Lue lisää Afganistanin tyttöjen hyväksi tehtävästä työstä.

(Painopiste 1: Naiset ja tytöt)

Työpaikkoja nuorille Sambiassa

Sambiassa viiden YK-järjestön vihreän talouden ohjelma loi säällisiä työpaikkoja ja kestävää liiketoimintaa maan nopeasti kasvavalla rakennussektorilla vuosina 2013–2017. Kaikkiaan uusia työpaikkoja syntyi 4300, joista puolet nuorille. Lisäksi saatiin aikaan parempi työturvallisuus ja terveydenhuolto 3 450 työpaikalle.

Työtä ja talouden monipuolistamista tarvitaan. Sambian väestönkasvu kuuluu maailman nopeimpiin, ja yli puolet maan asukkaista on nuoria. Talous pyörii pääosin kaivosteollisuuden varassa ja on hyvin riippuvainen kuparin markkinahinnasta.

(Painopiste 2: Talous ja työ)

Laatujournalismia Somaliaan

Suomalainen Viestintä ja kehitys -säätiö on tukenut vuodesta 2014 lähtien vapaata tiedonvälitystä Somaliassa. Yhteistyökumppaneina ovat Somalian kansallistelevisi SNTV ja Somalian journalistiliitto. Mogadishuun on rakennettu uutisstudio ja Suomen tuella on koulutettu viranomaisia ja toimittajia, myös lasten ja nuorten ohjelmien tekemiseen.

Aiempaa tasapuolisempi, laadukkaampi ja monipuolisempi tiedonvälitys lisää kansalaisten tiedonsaantia ja edistää Somalian yhteiskunnan rauhanomaista kehitystä kohti demokratiaa.

(Painopiste 3: Toimiva yhteiskunta)

Vettä ja vessa yli neljälle miljoonalle ihmiselle

Etiopiassa Suomi on kehittänyt vesiohjelmiin mallin, joka varmistaa työn kestävyyden. Etiopia kattaa vähintään puolet rahoituksesta, ja paikalliset yhteisöt säästävät tarvittavan pesämunan. Kun rahat ovat koossa, kyläläiset hakevat tukea oman vesipisteen tai vessan rakentamiseen sekä vastaavat niiden rakentamisesta ja huollosta.

Vuosina 1994–2017 vesipisteitä on rakennettu yli 19 000 ja kunnon vessan on saanut 970 000 taloutta. Molemmista hyötyi yli 4,5 miljoonaa maaseudun ihmistä.

(Painopiste 4: Ruokaturva, vesi, energia ja luonnonvarat)

Apua miljoonille syyrialaisille

Syyrian sota on jatkunut vuodesta 2011. Vuoden 2017 lopussa 6,3 miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan maan sisällä ja yli viisi miljoonaa eli pakolaisina naapurimaissa. Tukea tarvitsevat sekä pakolaiset että heitä isännöivät yhteisöt. Alueellista apua koordinoivat YK:n pakolaisavun järjestö UNHCR ja YK:n kehitysohjelma UNDP.

Vuonna 2017 ruoka-apua sai 2,75 miljoonaa ihmistä, 3,8 miljoonaa ihmistä pääsi lääkäriin ja 637 000 lasta sai psykososiaalista tukea. Yli miljoona lasta pääsi kouluun. Syyriassa Unicef kunnosti Suomen tuella 105 koulua, mikä vastaa kolmannesta kaikista järjestön kunnostamista syyrialaiskouluista. Suomi tukee YK-järjestöjen ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen työtä syyrialaispakolaisia isännöivissä maissa humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön avulla.