Ulkoministeriön organisaatio

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ministereistä kolmella on ulkoministeriöön liittyvät vastuualueet:

 • ulkoministeri Elina Valtosella
 • ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviolla ja
 • pohjoismaisen yhteistyön asiat opetusministeri Anna-Maja Henrikssonilla.

Ulkoministeriötä johtaa ministeriön päällikkönä toimiva ulkoministeri. Ulkoministeriön korkeimman virkamiesjohdon muodostavat kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri sekä neljä alivaltiosihteeriä.

Ulkoministeriön organisaatiokaavio kuvana, jonka sisältö on kerrottu sivulla olevassa tekstissä.

Ministeriö jakaantuu kahdeksaan eri osastoon. Politiikan yhteensovittamisesta vastaavat poliittinen, kansainvälisen kaupan osasto ja kehityspoliittinen osasto.

Alueosastoja on neljä: Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto sekä Afrikan ja Lähi-idän osasto.

Kiertävät suurlähettiläät toimivat alueosastoilla sijoitettuina niihin yksiköihin, joiden hoitamaan alueeseen heidän toimialueensa kuuluu.

Lisäksi ulkoministeriössä toimii viestintäosasto.

Ministeriössä on lisäksi osastojaon ulkopuolisina toimintoina

 • oikeuspalvelu
 • konsulipalvelut
 • protokollapalvelut
 • hallintopalvelut
 • talousyksikkö
 • sisäisen tarkastuksen yksikkö
 • suunnittelu- ja tutkimusyksikkö
 • kansallinen turvallisuusviranomainen sekä
 • kehitysevaluoinnin yksikkö.

Ulkoasiainhallinnon organisaatioon kuuluvat ulkoministeriön lisäksi myös sen alaisuudessa toimivat Suomen ulkomaanedustustot.