TAIEX-ohjeet

TAIEX-yhteistyö käynnistyy yleensä kohdemaan aloitteesta joko kaikkiin jäsenmaihin suunnatulla avoimella haulla tai kohdistamalla pyyntö jollekin tietylle maalle. Suomalaiset virastot voivat myös itse toimia aloitteentekijänä.

TAIEX-ohjelmalla voidaan rahoittaa korkeintaan viiden päivän mittaisia asiantuntijavierailuja, joita voivat olla:

  • jäsenvaltion asiantuntijan antama räätälöity koulutus kohdemaassa (expert mission)
  • jäsenvaltioiden asiantuntijoiden osallistuminen seminaareihin ja työpajoihin kohdemaissa (workshop)
  • kohdemaan edustajien vierailu jäsenmaassa (study visit)
  • vertaisarvioinnit

Edunsaajamaa tekee hakemuksen sähköisesti komission TAIEX-sivuilla osoitteessa

TAIEX-tapahtumat voidaan yleensä toteuttaa jo muutaman kuukauden kuluttua hakemuksen lähettämisestä.

TAIEX-asiantuntijarekisteri

TAIEX-toiminnasta kiinnostuneet julkisen sektorin asiantuntijat voivat ilmoittautua TAIEX-asiantuntijarekisteriin. Ilmoittautuminen ei velvoita osallistumiseen, mutta komissio voi tarjota asiantuntijatehtäviä suoraan rekisterissä oleville.

Kansallinen Twinning ja Taiex koordinaatiotiimi

UIkoministeriön Twinning-tiimi auttaa virastoja hanketarjousten valmistelussa ja hankkeiden toteutuksessa. Voit olla meihin yhteydessä aina, kun haluat lisätietoja toiminnasta.
Verkkosivut:

Postiosoite:

Ulkoministeriö
Kansallinen Twinning ja Taiex koordinaatiotiimi
PL 429
00023  VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Käyntiosoite:

Laivastokatu 22 G
MKG3
00160  HELSINKI
FINLAND

Henkilökunta

 

Eerikki Vainio

  • Vastuuvirkamies, TAIEX-koordinaatio

  • puh+358 295 350 363

Tiina Järvelä

  • Vastuuvirkamies, Twinning-koordinaatio
  • puh. + 358 295 351 555