TAIEX

TAIEX-yhteistyö käynnistyy yleensä kohdemaan aloitteesta joko kaikkiin jäsenmaihin suunnatulla avoimella haulla tai kohdistamalla pyyntö jollekin tietylle maalle. Suomalaiset virastot voivat myös itse toimia aloitteentekijänä.

TAIEX-ohjelmalla voidaan rahoittaa korkeintaan viiden päivän mittaisia asiantuntijavierailuja, joita voivat olla:

  • jäsenvaltion asiantuntijan antama räätälöity koulutus kohdemaassa (expert mission)
  • jäsenvaltioiden asiantuntijoiden osallistuminen seminaareihin ja työpajoihin kohdemaissa (workshop)
  • kohdemaan edustajien vierailu jäsenmaassa (study visit)
  • vertaisarvioinnit

Edunsaajamaa tekee hakemuksen sähköisesti komission TAIEX-sivuilla.

TAIEX-tapahtumat voidaan yleensä toteuttaa jo muutaman kuukauden kuluttua hakemuksen lähettämisestä.

TAIEX-asiantuntijarekisteri

TAIEX-toiminnasta kiinnostuneet julkisen sektorin asiantuntijat voivat ilmoittautua TAIEX-asiantuntijarekisteriin. Ilmoittautuminen ei velvoita osallistumiseen, mutta komissio voi tarjota asiantuntijatehtäviä suoraan rekisterissä oleville.