• Evaluoinnit tuottavat riippumatonta tietoa kehitysyhteistyön tavoitteiden saavuttamisesta. Evaluointeja tehdään, jotta onnistumisista ja ongelmista opitaan, ja tämän pohjalta kehitetään tulevaa yhteistyötä. 
  • Lue lisää kehitysyhteistyön evaluoinneista
  • Ulkoministeriössä evaluoinnit jaotellaan niiden toteuttajan ja laajuuden mukaisesti hajautettuihin eli hanke- ja ohjelmakohtaisiin evaluointeihin ja keskitettyihin eli laajoihin evaluointeihin.
  • Hanke- ja ohjelmakohtaisissa evaluoinneissa arvioidaan yksittäisiä hankkeita tai ohjelmia. Niitä toteuttavat hankkeista vastaavat yksiköt ja edustustot.
  • Laajat evaluoinnit ovat kehitysevaluoinnin yksikön (EVA-11) toteuttamia politiikka-, strategia- tai instrumenttitason evaluointeja, joissa tarkastellaan laajempia kokonaisuuksia.