Suomen kehitysyhteistyö Afganistanin muuttuneessa tilanteessa

Afganistan on köyhä ja hauras valtio, joka on riippuvainen kansainvälisen yhteisön tuesta. Suomi keskeytti kahdenvälisen kehitysyhteistyönsä Afganistanissa elokuun puolivälissä 2021 Talibanin valtaannousun myötä. Suomi jatkaa tukea hädänalaisille afganistanilaisille YK:n, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kautta. 

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön takkiin pukeutunut lääkäri mittaa afganistanilaisen naisen verenpainetta.
Suomen kehitysyhteistyörahoitus Afganistanille on kanavoitu YK:n ja järjestöjen kautta. Kuva: UNOCHA/Sayed Habib Bidel

Suomi jatkaa apua tarvitsevien ja humanitaarisen kriisin keskellä elävien afganistanilaisten tukemista. Muuttuneessa tilanteessa Suomen vuosittaista kehitysyhteistyön tukea Afganistanille on vähennetty. Tukea jatketaan rajoitetusti YK:n sekä Afganistanissa toimivien kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kautta. Lisäksi Suomi jatkaa humanitaarisen avun antamista Afganistanille.

Suomen tuen jatkumisen perusteet määriteltiin kehitysyhteistyön väliaikaisessa toimintalinjauksessa, joka hyväksyttiin joulukuussa 2021.

Toimintalinjauksen mukaisesti Suomen tuki Afganistanissa keskittyy kahteen asiaan:   

  • ihmisten selviytymisen ja perustarpeiden tukemiseen kriisin keskellä ja
  • ihmisoikeuksien, erityisesti naisten ja tyttöjen sekä vähemmistöjen oikeuksien, puolustamiseen ja tukemiseen.

Saavutettujen kehitystulosten säilyttäminen edes osin, erityisesti naisten ja tyttöjen sekä yleisesti ihmisoikeuksien osalta, edellyttää kansainvälisen yhteisön  tukea.

Suomen apu ohjataan Taliban-hallinnon ohi ja sitä tukematta. Tukea voidaan myöntää YK- ja kansainvälisille järjestöille sekä kansalaisjärjestöille, mikäli niiden toimintaedellytykset maassa säilyvät. Lisäksi Suomi jatkaa yhteistyökumppaneiksi valittujen kansalais- ja kansainvälisten järjestöjen toimintakyvyn kartoittamista sekä niiden hankkeiden seurantaa.

Suomi toimii aktiivisesti kumppaneidensa kanssa, jotta apu olisi mahdollisimman hyvin koordinoitua. Suomi tekee yhteistyötä läheisesti YK:n, Nordic+ -ryhmittymän, EU:n sekä muiden avunantajien kanssa.

Suomi jatkaa pitkäaikaisten kumppanijärjestöjen, kuten YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin ja MSI Reproductive Choices -järjestön, tukemista Afganistanissa. Joulukuussa 2021 osa Maailmanpankin jälleenrakennusrahaston varoista ohjattiin Maailman ruokaohjelmalle WFP:lle, YK:n lastenrahastolle Unicefille ja Maailman terveysjärjestölle WHO:lle.

Kehitysyhteistyön tuloksia Afganistanissa

Afganistan on ollut Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaa vuodesta 2002. Maa sai Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaista eniten tukea, noin 30 miljoonaa euroa, vielä vuonna 2021. 

Tuen avulla parannettiin lasten koulunkäyntimahdollisuuksia, tuettiin peruspalveluiden tarjontaa, edistettiin sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja vahvistettiin afgaanien oikeuksia ja mahdollisuuksia perhesuunnitteluun.

Afganistanin kehitystilastojen mukaan huomattavaa edistystä oli tapahtunut 2020-luvulle tultaessa erityisesti peruskoulutuksen ja terveydenhoidon saralla. Äitien ja lasten terveys parani ja äitiyskuolleisuus väheni.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja tarjottiin vaikeissa olosuhteissa esimerkiksi mobiiliklinikoiden ja puhelinpalvelun avulla.

  • Suomen tukema järjestö MSI Reproductive Choices onnistui vahvistamaan perhesuunnittelua.  Vuoden 2016 jälkeen MSI Reproductive Choices tarjosi seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita yli 2,1 miljoonalle afgaanille ja esti yli 2 000 äitiyskuolemaa.
  • Naisten ja tyttöjen lukutaito parani, ja tyttöjen koulunkäynti lisääntyi. Koulua käyviä tyttöjä oli 2020-luvun alussa yli 3,5 miljoonaa, kun 2000-luvun alussa tytöt eivät päässeet juuri lainkaan kouluun. Naisopettajien koulutukseen panostettiin: 37 prosenttia peruskoulutuksen opettajista oli naisia, millä tuettiin tyttöjen opiskelumahdollisuuksia.
  • Hallituksen toteuttamat ja Afganistanin jälleenrakennusrahaston (ARTF) kautta rahoitetut hankkeet paransivat asukkaiden elinoloja kymmenissä tuhansissa kylissä. Ihmisten tärkeimpiin tarpeisiin vastattiin rakentamalla terveysasemia, kouluja ja teitä.
  • Unicefin WASH-ohjelman kautta Afganistanissa lisättiin väestön pääsyä puhtaan juomaveden piiriin, sanitaatiota ja edistettiin hygieniaa. Yli 200 000 ihmistä 123 yhteisössä 21 maakunnan alueella pääsi kunnollisen juomaveden piiriin. Sanitaation kehittämisessä hyödynsaajia oli 526 000.

Maaohjelman tuloksia vuodelta 2022

Vuonna 2021 tapahtunut Taleban-liikkeen valtaannousu vaikutti edelleen merkittävällä tavalla miljooniin afganistanilaisiin, jotka elävät kriisin keskellä ja joiden ihmisoikeuksia loukataan. Vuonna 2022 naisilta ja tytöiltä evättiin oikeus kouluttautua kuudetta luokkaa pidemmälle sekä tehdä työtä, saada suojelua ja liikkua vapaasti. Humanitaarisen avun tarpeessa olevien ihmisten määrä kasvoi kuudella miljoonalla 24,4 miljoonaan. 

Suomi jatkoi afganistanilaisten tukemista kansainvälisten järjestöjen kautta. Tärkein kanava perustarpeiden tukemiseen oli 17 YK-järjestön muodostama uusi YK:n Afganistanin erityisrahasto STFA. Sen kautta tarjotuista peruspalveluista, kuten terveydenhuollosta ja palveluja tukevista rakenteista, hyötyi 2,97 miljoonaa ihmistä, joista 53 prosenttia oli naisia. Lisäksi yhteensä 281 000 ihmistä, joista 19 prosenttia oli naisia, sai toimeentulotukea perustarpeisiinsa. Suomi jatkoi myös seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen tukemista MSI Reproductive Choices -järjestön kautta, ja sen avulla tavoitettiin 367 000 naista ja tyttöä kuudessa maakunnassa. Lisäksi Suomi tuki Maailman ruokaohjelman WFP:n kautta afganistanilaisten selviytymistä.

Ihmisoikeuksien edistämisessä tulokset olivat vaatimattomia erityisesti äärimmäisen haastavasta toimintaympäristöstä johtuen. Suomen UN Women -järjestölle  antaman tuen avulla afgaaninaiset pystyivät vaikuttamaan kansainväliseen päätöksentekoon, osa paikallisista naisjärjestöistä pystyi jatkamaan toimintaansa ja sukupuolten tasa-arvo otettiin paremmin huomioon humanitaarisessa toiminnassa. Myös väkivallan uhreille tarjottiin palveluja, ja naisten taloudellista voimaantumista tuettiin. 

Tämän sivun sisällöstä vastaa