Sähköinen asiointipalvelu kansalaisjärjestöille

Kansalaisjärjestöt hakevat valtionavustusta kehitysyhteistyöhankkeisiinsa sähköisen asioinnin kautta.

Järjestö tarvitsee Y-tunnuksen sähköiseen asiointiin

Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Siinä on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki, eli se on muotoa 1234567-8.

Kaikki PRH:n yhdistysrekisteriin merkityt yhdistykset saivat Y-tunnuksen 18.9.2019. Samalla luovuttiin yhdistysrekisterinumeron käytöstä. Jos yhdistyksellä oli 18.9.2019 jo aiemmin saatu Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Uudet, yhdistysrekisteriin ilmoitettavat yhdistykset saavat Y-tunnuksen heti, kun yhdistyksen sähköinen perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Y-tunnuksen myöntämisestä ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Y-tunnus on nähtävissä yrityshaussa yhdistyksen nimellä noin kahden työpäivän kuluttua paperilomakkeilla tehdyn ilmoituksen jättämisestä. Yhdistykselle Y-tunnuksen hankkiminen on maksutonta.

Täytä paperinen lomake ja postita se osoitteeseen:

PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

tai palauta Patentti- ja rekisterihallitukseen, Verohallinnon toimipisteisiin, ELY-keskuksiin tai maistraatteihin.

Tunnistaudu ulkoministeriön sähköiseen asiointipalveluun

Ulkoministeriön ja puolustusministeriön asiointipalvelun käyttö vaatii tunnistautumisen.

Tunnistaudu Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Hanki valtuutus, kun asioit järjestön puolesta

Järjestön, yhtiön tai muun organisaation puolesta asiointi vaatii tunnistautumisen lisäksi asiaankuuluvan valtuutuksen Suomi.fi-palvelussa. Haettava valtuus on ”Valtionavustusten hakeminen”.

Lomakkeet

Täytä sähköisessä asiointipalvelussa valtionavustusten hakuun liittyviä lomakkeita suoraan selaimessa. Selainpohjaisista lomakkeista on jo käytettävissä perustietoilmoitus, sitoumus, maksupyyntö, täydennysilmoitus ja muutoshakemus.

Täytä muut lomakkeet (mm. VGK-hakemus, vuosiraportit) entiseen tapaan Adobe-lomakkeella. Nouda pdf-lomakkeet UM:n verkkosivulta ja lataa uuteen asiointipalveluun pdf-latauksen kautta. Sitä mukaa kun selainpohjaiset lomakkeet valmistuvat, ne tullaan poistamaan UM:n verkkosivulta ja ovat jatkossa saatavilla ainoastaan selainpohjaisessa palvelussa.

Toimita kaikki asiaankuuluvat lomakkeet ja liitteet sähköisen asiointipalvelun kautta.

PDF-lomakkeiden lataamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi. Tallenna lomakkeet omalle työasemalle ennen avaamista (Tallenna kohde nimellä / Save target as). Voit muokata, tallentaa ja lähettää lomakkeita toisille henkilöille ennen hakemuksen jättämistä.

Sähköisen asiointipalvelun käyttöohjeet

Sähköisen asiointipalvelun käyttöohjeet löytyvät Suomi.fi-palvelun etusivun kautta. Tarkista ensin "Kuka voi valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa" -kohdasta, voiko yritys tai yhteisö omatoimisesti antaa tarvittavat valtuudet. Virkailijavaltuuttamispalvelun kautta hakemuksella valtuuttavat yhdistyksistä vain ne yhdistykset, jolla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä.

Lisätietoja

Sähköiseen asiointiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys järjestösi vastuuvirkamieheen kansalaisyhteiskuntayksikössä.

Y-tunnus-asioissa neuvoo Patentti- ja rekisterihallitus ja verotoimisto.

Valtuusasioissa:

  • Yksityishenkilöiden asioissa lisätietoja saa Suomi.fi-kansalaisneuvonnasta sekä sähköpostitse osoitteesta palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi tai puhelimitse 0295 000. Sivulla on käytössä myös Chat-palvelu.
  • Yritysten ja yhdistysten osalta lisätietoja saa Suomi.fi-organisaatioiden asiakaspalvelusta sekä sähköpostitse osoitteesta organisaatiopalvelut@dvv.fi tai puhelimitse 0295 53 5115.

Tämän sivun sisällöstä vastaa