Sähköinen asiointipalvelu kansalaisjärjestöille

Kansalaisjärjestöt hakevat valtionavustusta kehitysyhteistyöhankkeisiinsa sähköisen asioinnin kautta.

Nainen pitelemässä älypuhelinta.
Kuva: AdobeStock

Järjestö tarvitsee Y-tunnuksen sähköiseen asiointiin

Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Siinä on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki, eli se on muotoa 1234567-8.

Kaikki PRH:n yhdistysrekisteriin merkityt yhdistykset saivat Y-tunnuksen 18.9.2019. Samalla luovuttiin yhdistysrekisterinumeron käytöstä. Jos yhdistyksellä oli 18.9.2019 jo aiemmin saatu Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Uudet, yhdistysrekisteriin ilmoitettavat yhdistykset saavat Y-tunnuksen heti, kun yhdistyksen sähköinen perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Y-tunnuksen myöntämisestä ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Y-tunnus on nähtävissä yrityshaussa yhdistyksen nimellä noin kahden työpäivän kuluttua paperilomakkeilla tehdyn ilmoituksen jättämisestä. Yhdistykselle Y-tunnuksen hankkiminen on maksutonta.

Täytä paperinen lomake ja postita se osoitteeseen

PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

tai palauta Patentti- ja rekisterihallitukseen, Verohallinnon toimipisteisiin, ELY-keskuksiin tai maistraatteihin.

Tunnistaudu ulkoministeriön sähköiseen asiointipalveluun

Ulkoministeriön ja puolustusministeriön asiointipalvelun(Linkki toiselle web-sivustolle.) käyttö vaatii tunnistautumisen.

Tunnistaudu Suomi.fi-tunnistuspalvelun(Linkki toiselle web-sivustolle.) kautta pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella.

Hanki valtuutus Suomi.fi-palvelussa, kun asioit järjestön puolesta

Järjestön, yhtiön tai muun organisaation puolesta asiointi vaatii tunnistautumisen lisäksi asiaankuuluvan valtuutuksen Suomi.fi-palvelussa(Linkki toiselle web-sivustolle.). Haettava valtuus on ”Valtionavustusten hakeminen”.

Suomi.fi-palvelun käyttöohjeet

Suomi.fi -palvelun käyttöohjeet löytyvät Suomi.fi-palvelun etusivun(Linkki toiselle web-sivustolle.) kautta. Tarkista ensin "Kuka voi valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa" -kohdasta, voiko yritys tai yhteisö omatoimisesti antaa tarvittavat valtuudet. Virkailijavaltuuttamispalvelun kautta hakemuksella valtuuttavat vain sellaiset yhdistykset (esimerkiksi säätiöt), jolla ei ole rekisteriin merkittynä yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä.

Ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun ohjeet ja lomakkeet

Ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun ohjeet löytyvät asiointipalvelun aloitussivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.). Tutustu ohjeisiin huolella ennen asioinnin aloittamista.  

Toimita kaikki valtionavustuksiin liittyvät lomakkeet ja asiaankuuluvat liitteet sähköisen asiointipalvelun kautta. Selainpohjaisista lomakkeista on jo käytettävissä perustietoilmoitus, sitoumus, maksupyyntö, täydennysilmoitus ja muutoshakemus. Huom! Näitä lomakkeita ei voi enää toimittaa pdf-lataustoiminnon kautta, vaan ainoastaan suoraan selaimessa. Sitä mukaa kun selainpohjaiset lomakkeet valmistuvat, loputkin pdf-lomakkeet tullaan poistamaan UM:n verkkosivulta ja ovat jatkossa saatavilla ainoastaan selainpohjaisina.

Täytä lomakkeet asiointipalvelussa suoraan selaimessa seuraavien vaiheiden kautta:

  1. Kirjaudu selainpohjaiseen asiointipalveluun.
  2. Valitse organisaatio.
  3. Valitse kehitysyhteistyöasiat.
  4. Valitse tukimuoto.
  5. Valitse asiointitarpeesi mukaisesti kohdista 1-6.
  6. Valitse Siirry vireillä olevat asiat –sivulle.
  7. Valitse kyseinen asia eli hanke tai ohjelma.
  8. Täytä tarvittava lomake suoraan selaimessa. Huom! Lomakkeet avautuvat suoraan selaimeen, ne eivät ole ladattavia asiakirjoja, eikä niitä ei voi tallentaa omalle koneelle, vaan ne jäävät näkyviin asiointipalveluun. 
  9. Lisää liitteet lomakkeelle asiointipalvelun antamien ohjeiden mukaisesti tukimuotokohtaisesti.
  10. Pane vireille.

Täytä muut lomakkeet (mm. VGK-hakemus, vuosiraportit) entiseen tapaan pdf-lomakkeella. Pdf-lomakkeita varten tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi. Nouda pdf-lomakkeet UM:n verkkosivulta ja tallenna omalle koneelle ennen avaamista (save target as). Voit muokata ja lähettää lomakkeita toisille henkilöille. Tallenna lopuksi täytetty lomake omalle työasemalle. Kirjaudu sähköiseen asiointipalveluun, jossa välilehdeltä pdf-lomakkeen lataus voit ladata lomakkeen asiointipalveluun. Latauksen jälkeen tulee mennä asiakirjalle, ja laittaa hakemus vireille. Tarkista siis luodut asiat -valikosta, onko asiakirja jo pantu vireille vai odottaako vireillepanoa. Laittamalla hakemus vireille, se lähetetään ulkoministeriöön käsiteltäväksi.

Lisätietoja

Sähköiseen asiointiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys järjestösi vastuuvirkamieheen kansalaisyhteiskuntayksikössä.

Y-tunnus-asioissa neuvoo Patentti- ja rekisterihallitus(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja verotoimisto(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Valtuusasioissa:

Tämän sivun sisällöstä vastaa