DevPlat rahoittaa innovaatioiden kehittämistä etenkin Afrikan ja Aasian markkinoille

Developing Markets Platform (DevPlat) on Business Finlandin ja ulkoministeriön yhteinen alusta, joka kokoaa yhteen palvelut kehittyvistä markkinoista kiinnostuneille yrityksille ja niiden kumppaneille. DevPlat tarjoaa kehittyviin markkinoihin liittyvää tietoa, neuvontaa, kontakteja ja projektirahoitusta.

Keskeinen osa alustaa on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisten kehitysinnovaatioiden rahoittaminen. Alusta tukee yritysten, kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden innovaatioiden, tiedon ja osaamisen kehittämistä, joka edistää kehitysmaiden köyhien ihmisten hyvinvointia.

DevPlatia edelsi Business Finlandin ja ulkoministeriön yhteinen vuonna 2019 päättynyt kehitysinnovaatio-ohjelma BEAM. Ohjelma aktivoi suuren joukon suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita kehittämään innovaatioita kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelma rahoitti viiden vuoden aikana yli 150 hanketta, joiden volyymi oli noin 60 miljoonaa euroa.

Enemmän tietoa DevPlatista Business Finlandin sivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.).