Ohjelmatuki kansalaisjärjestöille

Ulkoministeriö myöntää suomalaisille kansalaisjärjestöille valtionavustuksia kehitysyhteistyöohjelmiin.

Koronaviruksella on vaikutuksia kansalaisjärjestöjen ohjelmiin ja hankkeisiin. Alla olevasta asiakirjasta löytyy näihin liittyviä yleisiä linjauksia ja ohjeita, joita päivitetään tarpeen mukaan.

Koronavirustilanne - kansalaisyhteiskuntayksikön linjauksia ja ohjeita (päivitetty 23.6.2021) (PDF 557 kt)

Ohjelmatuen ohjeet

Ohjelmatuen ohjeet (luonnos, 17.03.2021) (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Ohjelmatuen päätökset vuosille 2022-2025

Linkki tiedotteeseen 25.11.2021: Suomalaisille kansalaisjärjestöille rahoitusta köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen (avautuu uuteen ikkunaan)

Ohjelmatuen haku vuosille 2022-2025

Ulkoministeriön myöntämien valtionavustusten käyttöä koskevat yleisehdot ja niitä täydentävät ohjelmatuen lisäehdot sekä eettiset säännöt, päivitetty 25.11.2021 (avautuu uuteen ikkunaan)

Ohjelmatuen hakukierrokseen liittyvät kysymykset ja vastaukset 26.4.2021 mennessä saatuihin kysymyksiin (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Hakuilmoitus, PÄIVITETTY 9.4.2021 : Ohjelmamuotoisen kehitysyhteistyön valtionavustushaun toinen vaihe on käynnissä 17.3.2021 - 7.5.2021 myönteisen avustuskelpoisuuspäätöksen saaneiden osalta (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Ohjeistus koskien haavoittuvassa asemassa olevien tilastointia (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Läpileikkaavat tavoitteet: Guideline for the Cross-Cutting Objectives in the Finnish Development Policy and Cooperation (PDF) (englanniksi) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tilastollisia tietoja koskeva liite: SDG tavoitteet ja kehityspolitiikan painopistealueet, päivitetty 12.4.2021 (Excel) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tilastollisia tietoja koskeva liite a: DAC tavoitteiden kuvaukset (PDF) (englanniksi) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tilastollisia tietoja koskeva liite b: DAC tavoitteiden kuvaukset (PDF) (englanniksi) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tilastollisia tietoja koskeva liite: DAC toimialakoodit (Excel) (englanniksi) (avautuu uuteen ikkunaan)

Hakukierroksen ensimmäisen vaiheen päätökset 23.02.2021 (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Ohjelmatuen hakukierrokseen liittyvät kysymykset ja vastaukset 6.11.2020 mennessä saatuihin kysymyksiin (PDF)

Hakuilmoitus ohjelmatuen hakukierroksesta suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle 2022-2025 (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Yleisehdot, ohjelmatuen lisäehdot ja eettiset säännöt (PDF)

Eettiset säännöt (PDF)

Vakuutus (PDF)

Lisätietoa valtionavustushausta suomalaisten kansalaisjärjestöjen ohjelmamuotoiseen kehitysyhteistyöhön vuosille 2022-2025 (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Ohjelmatuen instrumenttikuvaus (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Instrument description: Programme-based support (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Uutinen 17.6.2020: Ennakkotieto suomalaisille kansalaisjärjestöille ohjelmatuen hausta vuosille 2022-2025 

Sähköinen asiointi

Valtionavustuksiin liittyvässä yhteydenpidossa, ml. lomakkeiden jättämisessä, käytetään sähköistä asiointia.

Perustietolomake

Toimita perustietoilmoitus vaadittavine liitteineen ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta selainpohjaisella lomakkeella. Perustietoilmoitus tehdään vuosittain.

Täydennysilmoitus- ja muutoshakemuslomakkeet

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen ja ohjelmatukihakemukseen sähköisessä asioinnissa olevalla selainpohjaisella lomakkeella.

Tee anomukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle sähköisessä asioinnissa olevalla selainpohjaisella lomakkeella.

Sitoumus ja maksupyyntö

Toimita valtionavustuksen vastaanottamiseksi sitoumuslomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.

Toimita valtionavustuksen maksamiseksi maksupyyntölomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.

Tilastointiohjeet

Ohjelmatukijärjestöjen tulee 30.4. mennessä toimittaa ministeriöön DAC-tilastointilomake sisältäen edellisen vuoden maksatukset ja päivitykset hankesuunnitelmiin.

Raportointiohjeet

Ohjelman vuosiraportti toimitetaan ulkoministeriölle elokuun loppuun mennessä oheisella vuosiraporttilomakkeella.

Vuosiraporttilomake (PDF, 137 kt)

Vuosiraporttilomakkeen täyttöohje (PDF, 379 kt)

Tulosraportin ohjeistus suomeksi (PDF, 345 kt)

Tulosraportin ohjeistus englanniksi (PDF, 352 kt)

Tilintarkastusohjeet

Tarkastusohje ohjelmatuelle (PDF, 13 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tilintarkastajan raporttimalli (Word, 59 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tilintarkastajan raporttimalli englanniksi (Word, 53 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tilintarkastajan toimeksiannon vahvistuskirje (Word, 44 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tilintarkastajan toimeksiannon vahvistuskirje englanniksi (Word, 47 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tarkastusohjeet kohdemaan tilintarkastajalle (Word, 17 kt)

Hakuun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Hakuilmotuksessa ilmoitetaan ohjeet kysymysten lähettämiseen.

Tämän sivun sisällöstä vastaa