Ohjelmatuki kansalaisjärjestöille

Ulkoministeriö myöntää suomalaisille kansalaisjärjestöille valtionavustuksia kehitysyhteistyöohjelmiin.

 

Ohjelmatuen päätökset vuosille 2022–2025

Linkki tiedotteeseen 25.11.2021: Suomalaisille kansalaisjärjestöille rahoitusta köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen

Ohjelmatuen haku vuosille 2022–2025

Ulkoministeriön myöntämien valtionavustusten käyttöä koskevat yleisehdot ja niitä täydentävät ohjelmatuen lisäehdot sekä eettiset säännöt, päivitetty 25.11.2021

General conditions for the use of discretionary government grants awarded by the Ministry for Foreign Affairs and complementary conditions for programme support together with the ethical code of conduct, 15022022

Ohjelmatuen hakukierrokseen liittyvät kysymykset ja vastaukset 26.4.2021 mennessä saatuihin kysymyksiin (PDF, 916 KB)

Hakuilmoitus, päivitetty 9.4.2021 : Ohjelmamuotoisen kehitysyhteistyön valtionavustushaun toinen vaihe on käynnissä 17.3.2021–7.5.2021 myönteisen avustuskelpoisuuspäätöksen saaneiden osalta (PDF, 775 KB)

Hakukierroksen ensimmäisen vaiheen päätökset 23.02.2021 (PDF, 228 KB)

Ohjelmatuen hakukierrokseen liittyvät kysymykset ja vastaukset 6.11.2020 mennessä saatuihin kysymyksiin (PDF, 833 KB)

Hakuilmoitus ohjelmatuen hakukierroksesta suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle 2022–2025 (PDF, 437 KB)

Lisätietoa valtionavustushausta suomalaisten kansalaisjärjestöjen ohjelmamuotoiseen kehitysyhteistyöhön vuosille 2022–2025 (PDF, 544 KB)

Ohjelmatuen instrumenttikuvaus (PDF, 404 KB)

Instrument description: Programme-based support (PDF, 415 KB)

Uutinen 17.6.2020: Ennakkotieto suomalaisille kansalaisjärjestöille ohjelmatuen hausta vuosille 2022–2025 

Ohjelmatuen ohjeet

Ohjelmatuen ohjeet (18.6.2024) (PDF, 490 KB)

Vakuutus (PDF, 14 KB)

Sähköinen asiointi

Valtionavustuksiin liittyvässä yhteydenpidossa, ml. lomakkeiden jättämisessä, käytetään sähköistä asiointia.

Perustietolomake

Toimita perustietoilmoitus vaadittavine liitteineen ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta selainpohjaisella lomakkeella. Perustietoilmoitus tehdään vuosittain.

Täydennysilmoitus- ja muutoshakemuslomakkeet

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen ja ohjelmatukihakemukseen sähköisessä asioinnissa olevalla selainpohjaisella lomakkeella.

Tee anomukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle sähköisessä asioinnissa olevalla selainpohjaisella lomakkeella.

Sitoumus ja maksupyyntö

Toimita valtionavustuksen vastaanottamiseksi sitoumuslomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.

Toimita valtionavustuksen maksamiseksi maksupyyntölomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.

Tilastointiohjeet

Ohjelmatukijärjestöjen tulee 30.4. mennessä toimittaa ministeriöön DAC-tilastointilomake sisältäen edellisen vuoden maksatukset ja päivitykset hankesuunnitelmiin.

DAC-tilastointilomake (Excel, 189 KB)

DAC-tilastointiohje (PDF, 574 KB)

Tavoitteiden kuvaukset, gender equality (PDF, 986 KB, englanniksi)

Tavoitteiden kuvaukset, disaster risk reduction (PDF, 474 KB, englanniksi)

Tavoitteiden kuvaukset, persons with disabilities (PDF, 1 533 KB, englanniksi)

Tavoitteiden kuvaukset, nutrition (PDF, 1 630 KB, englanniksi)

Kysymyksiä ja vastauksia tilastoinnista 19.4.2023 (PDF, 630 KB)

Raportointiohjeet

Ohjelman vuosiraportti toimitetaan ulkoministeriölle elokuun loppuun mennessä oheisella vuosiraporttilomakkeella.

Pdf-lomakkeita varten tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi. Tallenna lomakkeet omalle koneelle ennen avaamista (save target as).

Vuosiraporttilomake (PDF, 137 KB)

Vuosiraporttilomakkeen täyttöohje (päivitetty 27.3.2024) (PDF, 480 KB) Päivitetyn ohjeen käyttö on vapaaehtoista vielä vuoden 2023 raportoinnissa.

Vuosiraporttilomakkeen täyttöohje (PDF, 379 KB)  (vanha versio, voi käyttää vielä vuoden 2023 raportoinnissa)

Tulosraportin ohjeistus suomeksi (päivitetty 27.3.2024) (PDF, 416 KB) Päivitetyn ohjeen käyttö on vapaaehtoista vielä vuoden 2023 raportoinnissa.

Tulosraportin ohjeistus suomeksi (PDF, 345 KB) (vanha versio, voi käyttää vielä vuoden 2023 raportoinnissa)

Tulosraportin ohjeistus englanniksi (PDF, 352 KB)

Vuosiraporttiin liitettävä KPMG-tarkastuksen seurantataulukko (Word, 21 KB)

Tilintarkastusohjeet

Tarkastusohje ohjelmatuelle (PDF, 13 KB)

Tilintarkastajan raporttimalli (Word, 59 KB)

Tilintarkastajan raporttimalli englanniksi (Word, 53 KB)

Tilintarkastajan toimeksiannon vahvistuskirje (Word, 44 KB)

Tilintarkastajan toimeksiannon vahvistuskirje englanniksi (Word, 47 KB)

Tarkastusohjeet kohdemaan tilintarkastajalle (Word, 17 KB)

Tämän sivun sisällöstä vastaa