Lähdeaineisto


Mansala, Arto ja Suomi, Juhani (toim.) 
Suomalainen diplomaatti: muotokuvia muistista ja arkistojen kätköistä.  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003

Nevakivi, Jukka 
Ulkoasiainhallinnon historia 1: 1918-1956. 
Ulkoasiainministeriö, 1988 

Nuorteva, Jussi ja Raitio, Tuire (toim.)
Ulkoasiainhallinnon matrikkeli 1918-1993: osa 1. 
Ulkoasiainministeriö, 1993 

Nuorteva, Jussi ja Raitio, Tuire (toim.)

Ulkoasiainhallinnon matrikkeli 1918-1993: osa 2. 
Ulkoasiainministeriö, 1996 

Paasivirta, Juhani 
Suomen diplomaattiedustus ja ulkopolitiikan hoito: itsenäistymisestä talvisotaan 
WSOY, 1968

Soikkanen, Timo
Presidentin ministeriö: ulkoasiainhallinto ja ulkopolitiikan hoito Kekkosen kaudella 
Osa 1: Kansainvälistymisen ja muutosvaatimusten paineessa 1956-1969
Ulkoasianministeriö, 2003 

Suomi, Juhani
Ulkopolitiikka ja ulkoasiainhallinto: kolikon kaksi puolta
Ulkoasiainministeriö, 2001 

Muuta kirjallisuutta:

Muun muassa tutkimuksia sekä ulkoasiainhallinnon palveluksessa olleiden henkilöiden muistelmia ja elämänkertoja

Ahonen, Anne-Marie
Teleologinen ja teleonominen tulkintamalli kansainvälisen politiikan tutkimuksessa : Aronista Waltziin
Rauhan-ja konfliktintutkimuskeskus, 1995

Kansakunnat murroksessa : globalisoitumisen ja äärioikeistolaistumisen haasteet  / Anne Ahonen (toim.)
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1995

Ahtisaari, Martti
Tehtävä Belgradissa
WSOY, 2000

Martti Ahtisaaren maailma / Risto Lindstedt
WSOY, 1993

Martti Ahtisaari : kansainvälinen tie presidentiksi / Hannu Heikkilä
WSOY, 1997

Alholm, Björn
Toisinajattelija suurlähettiläänä
Tammi, 2001

Bergqvist, Jaakko
Hovinarrin harharetket
J. Bergvist, 2004

Brotherus, Heikki 
Kuusesta katajaan: päiväkirjavälähdyksiä 1941-1946
WSOY, 1978

Seurapiiri : ihmisiä, tapoja, miljöötä
Weilin+Göös, 1982

Ritarikadun asiamiehenä : muistelmia murrosvuosilta 1932-1944
Weilin+Göös, 1984

Ritarikadun salaisuudet
Weilin+Göös, 1985

Cajanus, Werner 
Werner Cajanus 1878-1919 : suomalainen metsäntutkija ja diplomaatti / Pekka Kilkki
Otava, 1988

Castren, Klaus
Nuhteettomasta palveluksesta: nuhteettoman palveluksen kunniamerkin saaneet 1918-1969
Gummerus Kirjapaino, 1998

Korkeimmilla suomalaisilla kunniamerkeillä palkitut ulkoasiainhallinnon virkamiehet 1919-1998
K. Castren, 1999

Suomen sotilasasiamiehet 1918-1944
K. Castren, 1999

Protokollapäälliköt ja valtiopäivien juhlamenojenohjaajat 1918-1999
K. Castren, 2000

 

Donner, Ossian 
Åtta år : memoarantecningar från åren 1918-1926
Oxford University Press, 1927

Min tid: minnen och intryck från ett långt liv, Holger Schildts
1949, Klaus

 

Erich, Rafael
Kansainliiton oikeusjärjestys
Otava, 1926

Kansainvälinen oikeus
Simelius, 1915

Suomen valtio-oikeus 1-2
WSOY, 1924-1925

Valtioelämän murroskaudelta
Otava, 1917

Gripenberg, G. A. 
En beskickningschefs minnen : 1 : Finland i världskriget 1939-40
Söderströms, 1959

Lontoo - Vatikaani - Tukholma: suomalaisen diplomaatin muistelmia
WSOY, 1960

Diplomaatin arkipäivää
WSOY, 1965

Finland and the great powers : memoirs of a diplomat. Transl. from the Swedish
Univ. of Nebraska Press, 1965

Gummerus, Herman
Aktiivisilta taisteluvuosilta
Sanatar, 1935

Jääkärit ja aktivistit: sotavuosien muistelmia Tukholmasta ja Berliinistä
WSOY, 1928

Ukrainan murrosajoilta
Gummerus, 1931

Gustafsson, Paul
Tie Dubrovkaan
Kirjayhtymä, 1987

Suurta unta
Kirjayhtymä, 1992

Koulupoika, korpraali, konsuli
Kirjayhtymä, 1995

Ritarikadun renki
Kirjayhtymä, 1999

Gyllenbögel, B.
Sotilaana ja diplomaattina Itä-Euroopassa: entisen Moskovan-lähettilään muistelmia
Tammi, 1946

Heikkilä, Toivo
Paasikivi peräsimessä
Otava, 1965

Paasikiven sihteerin salaiset muistelmat 1932-1944 / Antti Heikkilä (toim.)
Patexpert, 1997

Helo, Johan
Vaiennettuja ihmisiä - tapahtumia toisen maailmansodan ja sen jälkeisenä aikakautena
Tammi, 1965

Hjelt, Edvard
Vaiherikkailta vuosilta : II: Sotavuodet ja oleskelu Saksassa
Otava, 1919

Vaiherikkailta vuosilta : I: Toiminta yliopistossa ja senaatissa routavuosina
Otava, 1920

Itsenäinen Suomi: unelmasta todellisuuteen
Tietosanakirja, 1921

Holsti, Rudolf
Rudolf Holsti : lehtimies, tiedemies, politiikko 1881-1919 / Jukka-Pekka Pietiäinen
Weilin+Göös, 1986

Rudolf Holstin ulkoministerikaudet 1936-38 / Timo Soikkanen
Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, 1986

Huldén, Anders
Kuningasseikkailu Suomessa 1918
Kirjayhtymä, 1988

En småstadsredaktörs bekännelser
Söderström, 1994

Finnlands deutsches Königsabenteuer 1918
Traute Warnke Verlag, 1997

Hyvärinen, Risto
Virkamiehiä, viekkautta ja vakoilua
Otava, 2000

Idman, Karl Gustaf 
Maamme itsenäistymisen vuosilta : muistelmia
WSOY, 1953

Diplomatminnen : hågkomster från vår självständighets begynnelseskede 1919-1927
Söderströms, 1954

Iloniemi, Jaakko
Mauno Koivisto presidenttinä / Jaakko Iloniemi (teksti), Keijo Immonen (toim.)
Kirjayhtymä, 1987

Avoimeen maailmaan
Tammi, 1991

Vallan käytävillä
WSOY, 1999

Ivalo, Mielikki
Vanavedessä: nuoren diplomaattiparin vaiheita
Weilin+Göös, 1973

Puuskatuulessa: diplomaattiparin elämää rauhan ja sodan vuosina 1937-1947
Weilin+Göös, 1974

Pyörteissä : diplomaattiperheen elämää sodanjälkeisessä Euroopassa ja Aasiassa
Weilin+Göös, 1977

Istanbulista Intiaan: diplomaatinrouvan matkassa neljässä maanosassa
Weilin+Göös, 1979


Jakobson, Max
Kuumalla linjalla
WSOY, 1968

Veteen piirretty viiva : havaintoja ja merkintöjä vuosilta 1953-1965
Otava, 1980

38. kerros : havaintoja ja muistiinpanoja vuosilta 1965-1971
Otava, 1983

Vallan vaihto : havaintoja ja muistiinpanoja vuosilta 1974-92
Otava, 1992

Finland in the new Europe
Praeger, 1998

20. vuosisadan tilinpäätös. 1 : Väkivallan vuodet
Otava, 1999

20. vuosisadan tilinpäätös. 2 : Pelon ja toivon aika
Otava, 2001

Tilinpäätös
Otava, 2003

Max Jakobson : kansainvälinen suomalainen : juhlakirja Max Jakobsonin täyttäessä 60 vuotta / Jukka Tarkka (toim.)
Otava, 1983

Karppinen, Antti
Venäjän aatetta jäljittämässä
WSOY, 1999

Minne troikka rientää?
WSOY, 2003

Kaski, Antti
The security complex : a theoretical analysis and the Baltic Case
Turun yliopisto, 2001

Kaurinkoski, Jaakko
Lohikäärmeen vuosi : taistelu Maon perinnöstä
Kirjayhtymä, 1977

Kiinalaista arkipäivää / Kaarina & Jaakko Kaurinkoski
Kirjayhtymä, 1978

Kaurinkoski, Kaarina
Pietarin kaupunki
Otava, 1989

Pietarin sydämessä / Kaarina Kaurinkoski
Tammi, 2000

Kemppinen, Reijo
ETA : Euroopan talousalue ja Suomi
Ulkoasiainministeriö, 1992

Euroopan yhteisö : perusteos / Pekka O. Aro, Reijo Kemppinen
Ulkoasiainministeriö, 1993

Euroopan unioni : perusteos / Pekka O. Aro, Pekka Impiö, Reijo Kemppinen
Ulkoasiainministeriö, 1994

Mitä sisältää Maastrichtin sopimus? : Ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston tiivistelmä Maastrichtin sopimuksesta/ Juha Virtanen (kirj.) ; Reijo Kemppinen (toim.). Ulkoasiainministeriö, 1994

Suomi Euroopan unionissa : perusteos
Ulkoasiainministeriö, Eurooppa-tiedotus, 2002

Kivimäki, Toivo
Suomalaisen poliitikon muistelmat
WSOY, 1965

Koivisto, Markus
Murroskauden diplomaattina
Kirja kerrallaan, 2004

Korhonen, Keijo
Lähettilään päiväkirja
Otava, 1984

Mitalin toinen puoli : johdatusta ulkopolitiikan epätodellisuuteen
Otava, 1989

Sattumakorpraali : Korhonen Kekkosen komennossa
Otava, 1999

Poika : kertomus kylästä, joka kerran oli
WSOY, 2001

Haavoitettu jättiläinen : USA syyskuun 11. jälkeen
Otava, 2002

Koulukas. WSOY, 2003

Korhonen Marja
Jolon vangit : panttivankidraama ottoäidin silmin
Otava, 2001

Koskenniemi, Martti
From apology to utopia : the structure of international legal argument
Lakimiesliiton kustannus, 1989

Theory and international law : an introduction / Philip Allott, Tony Carty, Martti Koskenniemi, Colin Warbrick
British Institute of International and Comparative Law, 1991

International law / Martti Koskenniemi (ed.)
Dartmouth, 1992

Kansainväliset pakotteet ja Suomi : ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvat ei-sotilaalliset¨sanktiot ja niiden täytäntöönpano Suomessa
Lakimiesliiton Kustannus, 1994

International law aspects of the European Union / Martti Koskenniemi (ed.)
Kluwer Law International, cop.1998

The gentle civilizer of nations : the rise and fall of international law 1870-1960
Cambridge University Press, 2001

Kourula, Pirkko
Broadening the edges : refugee definition and international protection revisited
Martinus Nijhoff Publishers, 1997

Krank, Ann-Christine
Asyl i Europa inom ramen för Schengen- och Dublin-konventionerna : avhandling för juridiska fakulteten vid Helsingfors universitetet : maj 1995
Utrikesministeriet, 1995

Kuosmanen, Antti
Finland's journey to the European Union
European Institute of Public Administration EIPA, 2001

Lassila, Sirkka
Viides avenue ja Rooman kukkula : diplomaattielämän arkea ja juhlaa
WSOY, 1999

Kulkurin valssi Toscanassa
WSOY, 2003

Laukkanen, Kimmo
Timbuktun takana : Afrikan esikolonialistinen kaupunkihistoria
Plataani, 2003

Laurikainen-Negrea, Martta
Elämä on muistoissa
WSOY, 1987

Lehtinen, Lasse
Minä ja Thatcher : Lontoon matkapöytäkirja
WSOY, 1989

Luotettavat muistelmat 1: edellinen osa
WSOY, 1996

Luotettavat muistelmat 2 : jälkimmäinen osa
WSOY, 1997

Entisen presidentin tekijä : päiväkirja
WSOY, 2000

Aatosta jaloa ja alhaista mieltä : SDP:n ja Urho Kekkosen suhteet 1944-1981
WSOY, 2002

Leivo-Larsson, Tyyne
Elämässä tapaa ja tapahtuu
Weilin+Göös, 1970

Liikanen, Erkki
Brysselin päiväkirjat 1990-1994 / Erkki Liikanen ; Eila Nevalainen (toim.)
Otava, 1995

Liikanen, Vesa
Suomen diplomaattisen ulkomaanedustuksen kehitys 1944-1969
Helsingin yliopisto, 1999

Långström, Tarja
Transformation in Russia and international law
Martinus Nijhoff Publishers, 2003

Lähteenmäki, Maija
The Palestine Liberation Organization and its international position : until the Palestine National Council of Algiers in November 1988
Turun yliopisto, 1994

Mantila, Markku
Yhdentyvä Eurooppa : käsitteet, järjestöt, lyhenteet
Weilin+Göös, 1992

Meres-Wuori, Ora
Toimivaltasuhteet kansainvälisiä sopimuksia tehtäessä : valtiosääntöoikeudellinen tutkimus
Lakimiesliiton Kustannus, 1990

Integraatioratkaisut ja Suomen ulkopoliittinen päätöksentekojärjestelmä
Ulkoasiainministeriö, 1994

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksentekojärjestelmä : Ruotsin maakunnasta EU:n jäsenvaltioksi : valtiosääntöoikeudellinen tutkimus
Lakimiesliiton Kustannus, 1998

Möttölä, Kari
Vakauspolitiikka, konfliktinhallinta ja pelotepuolustus : turvallisuuspolitiikan toimintalohkot
Ulkoasiainministeriö, 1995

Nevakivi, Jukka
Tuntematon talvisota : Suomi 1939-1940 / Jukka Nevakivi...[et al.]
Helsingin yliopiston poliittisen historian laitos, 1989

Poliittinen historia : johdatus tutkimukseen / Jukka Nevakivi, Seppo Hentilä, Lauri Haataja
Finn Lectura, 1993

Zdanov Suomessa : miksi meitä ei neuvostoliittolaistettu?
Otava, 1995

Suomen poliittinen historia 1809-2003 / Osmo Jussila, Seppo Hentilä, Jukka Nevakivi
WSOY, 2004

Miten Kekkonen pääsi valtaan ja Suomi suomettui
Otava, 1996

Apu jota ei annettu : länsivallat ja Suomen talvisota 1939-1940
WSOY, 2000

Numelin, Ragnar
Vihreä oksa : diplomatian alkuhistoriaa
Suomen kirja, 1941

Diplomati
Söderströms, 1954

Nykopp, Johan
Kauppaa ja diplomatiaa
Kirjayhtymä, 1985

Paasikiven mukana Moskovassa
Kirjayhtymä, 1975

Paasikivi, Juho Kusti
Paasikiven muistelmia sortovuosilta : 1-2
WSOY, 1957

Toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939-41 : 1-2
WSOY, 1958

Jatkosodan päiväkirjat 11.3.1941-27.6.1944
WSOY, 1991

J.K. Paasikivis dagböcker 1941-1944 : samtal i ond tid
Söderström, 1991

J.K. Paasikiven päiväkirjat 1944-1956: 1-2
WSOY, 1985-1986

J.K. Paasikivis dagböcker 1944-1955 : 1-3
Söderströms, 1985-1987

Paasikivi Tukholmassa: J.K. Paasikiven toiminta Suomen lähettiläänä Tukholmassa 1936-39 / Max Jakobson
Otava, 1978

Paasikiven hirmuiset vuodet: Suomi 1944-48 / Jukka Nevakivi
Tammi, 1986

Juho Kusti Paasikivi: linjanrakentajan tie 1870-1941 / Kimmo Ikonen
Lahden Paasikivi-seura, 1986

J. K. Paasikivi : valtiomiehen elämäntyö 1: 1870-1918 / Tuomo Polvinen, Hannu Heikkilä, Hannu Immonen
WSOY, 1989

Paasikivi vai Kekkonen: Suomi lännestä nähtynä 1945-1956 / Hannu Rautkallio
Tammi, 1990

J.K. Paasikiven poliittinen toiminta Suomen itsenäistymisen murrosvaiheessa / Kimmo Ikonen
Suomen historiallinen seura, 1990

J. K. Paasikivi: valtiomiehen elämäntyö 2 : 1918-1939 / Tuomo Polvinen, Hannu Heikkilä, Hannu Immonen
WSOY, 1992

J. K. Paasikivi: valtiomiehen elämäntyö 3 : 1939-1944 / Tuomo Polvinen
WSOY, 1995

J. K. Paasikivi: valtiomiehen elämäntyö 4 : 1944-1948 / Tuomo Polvinen, Hannu Heikkilä, Hannu Immonen
WSOY, 1999

J. K. Paasikivi: valtiomiehen elämäntyö 5: 1948-1956/ Tuomo Polvinen, Hannu Immonen
WSOY, 2003

"Olen tullut jo kovin kiukkuiseksi" : J.K. Paasikiven päiväkirjoja 1914-1934 / Kauko Rumpunen (toim.)
Kansallisarkiston ystävät-Riksarkivets vänner, 2000

Pakaslahti, Aaro
Suomen politiikkaa maailmasodassa 1-2
WSOY, 1933-1934

Suomen itsenäisyyden tunnustaminen : asiakirjakokoelma / Aaro Pakaslahti (toim.)
UM, 1937

Talvisodan poliittinen näytelmä
WSOY, 1970

Paloposki, Jyrki
Kolhoosi ja keidas : Moskovan suurlähetystörakennus 60 vuotta / Jyrki Paloposki, Jussi Pekkarinen
Otava, 1998

Jorma Vanamo : vanhan koulun diplomaatti / Jyrki Paloposki, Jussi Pekkarinen
Otava, 2001

Parland, Thomas
The rejection in Russia of totalitarian socialism and liberal democracy : a study of the Russian new right
The Finnish Society of Sciences and Letters. 1993

Pastinen, Ilkka
Yläkerran ylhäisyys : tuokiokuvia neljältä vuosikymmeneltä ulkoasiainhallinnossa
Otava, 1994

Diiva ja diplomaatti : neljä vuosikymmentä ulkoasiainhallinnossa
Otava, 1996

Pekkarinen, Jussi
Kirjeitä myllärille 1956-1981 / Pekka Lähteenkorva, Jussi Pekkarinen
Otava, 2000

Ikuisen poudan maa : virallinen Suomi-kuva 1918-1945 / Pekka Lähteenkorva, Jussi Pekkarinen
WSOY, 2004

Procopé, Hjalmar Johan
Hjalmar J. Procopé som aktivist, utrikesminister och svensk partiman : Procopés politiska verksamhet till år 1926 / Magnus Lemberg
Svenska Litteratursällskap i Finland, 1985

Hjalmar J. Procope - en politisk biografi / Magnus Lemberg
Schildts, 1989

Pyhälä, Mikko
Amazonia / Jukka Salo, Mikko Pyhälä
Otava, 1991

Ramsay, Henrik
Purjehtijan muistelmia
WSOY, 1947

Sir Henrik saa tehtävän: Henrik Ramsayn ulkoasiainministerikausi 1943-1944/ Erkki Maasalo
Fenix-kustannus, 2004

Ramstedt, Gustaf John
Seitsemän retkeä itään : lähettiläänä Nipponissa 1919-1929
WSOY, 1967

Rantanen, Paavo
Talviministeri : diplomatian näyttämöiltä politiikan parrasvaloihin
Gummerus, 2000

Reimaa, Markku
ETYK : historiallisia tuokiokuvia / Markku Reimaa
Ulkoasiainministeriö, 1992

Rusi, Alpo
After the Cold War : Europe's new political architecture
MacMillan, 1991

Dangerous peace : new rivalry in world politics
Westview Press, 1997

Mariankadun puolelta
Otava, 2000

Ei enää erityistapaus: Suomen kansainvälinen asema kylmän sodan jälkeen/ toim. Alpo Rusi
WSOY, 2003

Kylmä tasavalta / Alpo Rusi, Olli Rehn
WSOY, 2003

Myrskyjen aika
Atena Kustannus, 2004

Rutanen, Pasi
Auringonnousun tuolla puolen
Weilin+Göös, 1987

Iso Lohikäärme : Kiina-raportti
Gummerus, 2003

Salomies, Anja
Museokatu ja maailma
Tammi, 1993

Salovaara, Jukka
Suomi ja Euroopan unioni : vaikutukset ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, ympäristöpolitiikkaan ja pakolaispolitiikkaan / Jukka Salovaara, Juha Rumpunen, Okko-Pekka Salmimies
Ulkopoliittinen instituutti, 1994

Turvallisuuspoliisi 75 vuotta : 1919-1994 / Matti Simola, Jukka Salovaara
Sisäasianministeriö. 1994

Eurooppa-tiedon käsikirja / Matti Kalliokoski, Jukka Salovaara (käsikirj.)
Euroopan komission Suomen edustusto, 1996

Seppinen, Jukka
Ahti Karjalainen: poliittinen elämäkerta
Otava, 1997

Suomen Efta-ratkaisu yöpakkasten ja noottikriisin välissä
Suomen historiallinen seura, 1997

Mahdottomasta mahdollinen: Suomen tie Euroopan unioniin
Ajatus, 2001

Isänmaan asiat : Johannes Virolaisen elämäkerta
Ajatus, 2002

Sihvola, Ari
Bryssel : neljäs Rooma : näkökulmia Euroopan unioniin vuosituhannen päättyessä / Katariina Koivumaa, Timo Lehtomäki, Ari Sihvola
Hallinnon kehittämiskeskus, 1997

Snellman, Teo
Erich, Maydel ja Tukholman selkkaus
WSOY, 1936

Stenius, Birgitta
Humphreys teckning
Schildts, 2002

Stenius, Lisbeth
Oss människor emellan
Schildts, 1995

Närhet
Schildts, 1998

Stenroth, Otto
Puoli vuotta Suomen ensimmäisenä ulkoministerinä : tapahtumia ja muistelmia
Otava, 1931

Stubb, Alexander
Negotiating flexibility in the Europen Union : Amsterdam, Nice and beyond
Palgrave, 2002

Minne menet EU?
Tammi, 2003

Suomi, Juhani
Myrrysmies: Urho Kekkonen 1936-1944
Otava 1986

Vonkamies: Urho Kekkonen 1944-1950
Otava, 1988

Kohtalona yksinäisyys: Risto Rytin tie Suomen politiikan johtoon
Otava, 1989

Kuningastie: Urho Kekkonen 1950-1956
Otava, 1990

Kriisien aika: Urho Kekkonen 1956-1962
Otava, 1992

Presidentti : Urho Kekkonen 1962-1968
Otava, 1994

Taistelu puolueettomuudesta : Urho Kekkonen 1968-1972
Otava, 1996

Liennytyksen akanvirrassa : Urho Kekkonen 1972-1976
Otava, 1998

Umpeutuva latu : Urho Kekkonen 1976-1981
Otava, 2000

Urho Kekkosen päiväkirjat 1 : 1958-1962 / Juhani Suomi (toim.)
Otava, 2001

Urho Kekkosen päiväkirjat 2 : 1963-1968 / Juhani Suomi (toim.)
Otava, 2002

Urho Kekkosen päiväkirjat 3 : 1969-74 / Juhani Suomi (toim.)
Otava, 2003

Urho Kekkosen päiväkirjat 4: 1975-81/ Juhani Suomi (toim.)
Otava, 2004

Vuoroin vieraissa : Suomen tasavallan presidentit matkalla ja isäntinä ennen toista maailmansotaa
SKS, 2002

Susiluoto, Ilmari
Venäjä : jättiläinen tuuliajolla / Anneli Sailas, Ilmari Susiluoto, Martti Valkonen
Edita, 1996

Venäjä ja rosvokapitalismin haaksirikko / Anne Kuorsalo, Ilmari Susiluoto, Martti Valkonen
Edita, 1999

Pieni Karjalakirja
Ajatus, 1999

Pieni Pietarikirja
Ajatus, 2000

Työ tyhmästä pitää : venäläisen huumorin aakkoset
Ajatus, 2000

Lavea luonto hymyn maa : venäläisen huumorin lyhyt oppimäärä
Ajatus, 2001

Diplomatian taiturit
Ajatus, 2002

Salaisen poliisin valtakunta : KGB, FSB ja suhteet Suomeen / Anne Kuorsalo, Ilmari Susiluoto, Martti Valkonen
Edita, 2003

Svento, Reinhold
Ystäväni Juho Kusti Paasikivi
WSOY, 1960.

Söderhjelm, J. O.
Kolme matkaa Moskovaan
Kirjayhtymä, 1970

Talas, Onni
Muistelmia : itsenäisyyssenaattorina ja lähettiläänä kymmenessä maassa
WSOY, 1960

Talvitie Liisa
Sydän maailmalla: välähdyksiä Tatu Tuohikorven diplomaattiuralta
WSOY, 2005

Tuomioja, Sakari
Sakari Tuomioja : suomalainen sovittelija/ Erkki Tuomioja
Tammi, 1986

Törnudd, Klaus
Sanat ja teot : ulkopoliittisia kirjoitelmia
Kirjayhtymä, 1982

Suomen YK-politiikka
UM, 1991

Uuteen maailmanjärjestykseen : Suomi turvallisuusneuvoston jäsenenä 1989-1990
Kirjayhtymä, 1992

Uusi politiikka : ulkopoliittisia kirjoitelmia
Schildts, 1993

Peace building and prevention of conflicts
Maanpuolustuskorkeakoulu, 2002

Wihtol, Åke
Diplomaatti, minäkö : epädiplomaattisia episodeja vuosilta 1950-1991
Gummerus, 1995

Wuori, Eero A.
Linnasta linnaan : Eero A. Wuoren (1900-1966) poliittinen elämäkerta/ Jukka Nevakivi
Otava, 1992

Wuorimaa, Aarne
Mitä on diplomatia
Otava, 1949

Lähettiläänä Hitlerin Saksassa
Otava, 1967

Viinikka, Katri
Euroopan yhteisön kehitysmaapolitiikka
Ulkoasiainministeriö, 1989

Import policies towards developing countries : import promotion and restriction mechanisms within the Nordic countries and the European Community : with special reference to the SADCC countries / Katri Viinikka, Eero Yrjö-Koskinen
University of Helsinki, 1991

Voionmaa, Väinö
Kuriiripostia 1941-1946
Tammi, 1971

Väänänen Yrjö
Finlandia Bonn
WSOY, 1991

Yrjö-Koskinen, Rea
Kukkienasettelijan matkakirja
WSOY, 1994

Lasinsiruja kämmenellä
WSOY, 2001

Tämän sivun sisällöstä vastaa