Brexit ja ulkoministeriö. Kuva: Pixabay.

EU:n ja Ison-Britannian uusi suhde

Ison-Britannian ero EU:sta tuli voimaan 1.1.2021. Täältä löydät yleistä tietoa EU:n ja Ison-Britannian uudesta suhteesta sekä brexitin vaikutuksista kansalaisille ja yrityksille. Ulkoministeriö koordinoi EU–Iso-Britannia-suhdetta Suomen kannalta yhteistyössä muun valtionhallinnon kanssa. Tarkempaa teemakohtaista tietoa löydät vastuuministeriöiden ja -virastojen omilta sivuilta.


EU:n ja Ison-Britannian uusi suhde

Moni asia muuttui, kun Ison-Britannian EU-ero tuli täysimääräisesti voimaan 1.1.2021. Vaikutukset näkyvät myös suomalaisten sekä Suomessa toimivien ja Britanniaan kauppaa käyvien yritysten elämässä. 

Euroopan komissio ja Iso-Britannia pääsivät 24.12.2020 yhteisymmärrykseen kauppa- ja yhteistyösopimuksesta (Trade and Cooperation Agreement, TCA) sekä sitä täydentävästä tietoturvaa koskevasta sopimuksesta.  Sopimukset tulivat lopullisesti voimaan 1.5.2021.

Sitä ennen EU ja Iso-Britannia olivat sopineet 1.2.2020 voimaan tulleesta Ison-Britannian erosopimuksesta. Erosopimusta sovelletaan rinnakkain kauppa- ja yhteistyösopimuksen kanssa sekä mahdollisesti myöhemmin tehtävien sopimusten kanssa. Erosopimuksessa suojellaan muun muassa EU:n ja Ison-Britannian kansalaisten oikeuksia, sovitaan Ison-Britannian EU-jäsenyytensä aikana tekemistä taloudellisista velvoitteista ja sovitaan muun muassa Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajajärjestelyistä Irlannin saaren rauhanprosessia kunnioittaen.

Molemmissa sopimuksissa on sovittu EU:n ja Ison-Britannian välisistä eri tasolla kokoontuvista yhteistyöelimistä, joiden puitteissa käsitellään sopimuksiin liittyviä asioita ja valvotaan sopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Yhteistyöelimissä EU:n jäsenvaltioita edustaa komissio. EU puolestaan valmistelee ja sopii yhteistyön linjoista neuvoston elinten puitteissa.

EU–Iso-Britannia-suhteen koordinaatio Suomessa

Suomessa kukin ministeriö vastaa EU:in ja Ison-Britannian suhteesta ja brexitin vaikutuksista oman toimialansa osalta. Yleiskoordinaatiosta vastaa ulkoministeriö 1.8.2021 alkaen.

Ulkoministeriön toimialaan kuuluvat EU:n kauppapolitiikkaan, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä kehityspolitiikkaan ja konsulipalveluihin liittyvät kysymykset. Ulkoministeriö vastaa myös yleisesti Suomen ja Ison-Britannian välisistä kahdenvälisistä suhteista.

Yhteystiedot ulkoministeriössä:

Hanna Heikkilä, tiiminvetäjä, UK-vastuuvirkamies, Keski-, Länsi- ja Etelä-Euroopan yksikkö, puh. +358 295 351 194

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

Tietoa EU:n ja Ison-Britannian suhteesta ja brexitin vaikutuksista muualla: