Brexit ja ulkoministeriö. Kuva: Pixabay.

Brexit ja ulkoministeriö

31.01.2019

Ulkoministeriö seuraa Ison-Britannian eroa EU:sta. Täältä löydät tietoa brexitin vaikutuksista kansalaisille ja yrityksille. 


Brexit

Britannian EU-eron (31.1.2020) myötä alkoi vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. 

Erosopimus ja siirtymäkausi

EU:n ja Britannian erosopimus astui voimaan 1.2.2020 alkaen. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Erosopimuksella määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yritystoiminnan osalta, että Britannia säilyy sisämarkkinoilla ja tulliunionissa ja noudattaa EU:n kansainvälisiä sopimuksia entiseen tapaan. Ainoa merkittävä poikkeus on se, että Britannia ei enää siirtymäkauden aikana osallistu EU:n päätöksentekoon, eikä EU:n elinten toimintaan.

EU:n ja Britannian tuleva suhde

EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. EU:n ja Britannian on tarkoitus sopia mm. yhteistyöjärjestelyistä, jotka UM:n hallinnonalan osalta koskevat muun muassa kauppaa ja investointeja. Koska neuvotteluaikaa on poikkeuksellisen vähän, on mahdollista, että kaikesta ei ehditä sopia ennen vuoden loppua. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päätyttyä 1.1.2021 alkaen. Tarkempaa tietoa tulevasta suhteesta annetaan myöhemmin neuvottelujen edetessä.

Brexit-koordinaatio Suomessa

Kukin ministeriö vastaa brexitistä oman toimialansa osalta. Kokonaiskoordinaatiosta vastaa valtioneuvoston kanslia, jonka sivuille on koottu kattavasti tietoa brexitistä aihepiireittäin. 

Ulkoministeriön toimialaan kuuluu kauppapolitiikkaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä kehityspolitiikkaa ja konsulipalveluja koskevat kysymykset. 

Brexit-tietoa muualla verkossa: