Brexit ja ulkoministeriö. Kuva: Pixabay.

Brexit ja ulkoministeriö

31.01.2019

Ulkoministeriö seuraa Ison-Britannian eroa EU:sta. Täältä löydät tietoa brexitin vaikutuksista kansalaisille ja yrityksille. 


Brexit

EU ja Iso-Britannia saivat neuvottelut uudistetusta erosopimuksesta ja poliittisesta julistuksesta päätökseen 17.10.2019.  Marraskuussa 2018 neuvoteltuun sopimukseen tehtiin muutoksia Ison-Britannian pyynnöstä. Eurooppa-neuvosto antoi tukensa eropaketille 17.10.2019.  Eropaketti vaatii vielä Britannian parlamentin ja Euroopan parlamentin hyväksynnät.

Eurooppa-neuvosto on myöntänyt Britannialle eropäivän lykkäystä 31.1.2020 saakka. Pidennys on joustava niin, että Britannia voi erota EU:sta aiemmin, mikäli erosopimus tulee aiemmin voimaan. Tällöin ero voi toteutua 1.12.2019 tai 1.1.2020.

Britannian erosopimus, joka takaisi hallitun eron EU:sta, on valmis. Sen voimaantulo edellyttää kuitenkin Britannian parlamentin sekä EU-parlamentin hyväksyntää. 

EU:n ja Britannian ensisijainen tavoite on, että Britannia eroaa EU:sta järjestäytyneesti. 

Koska ei kuitenkaan voida olla varmoja, että Britannian EU-erosopimus saadaan voimaan, tulee jatkaa varautumista myös Britannian eroon ilman sopimusta. 

Britannian ero ilman sopimusta tarkoittaisi useita muutoksia niin Britannian kansalaisten kuin yritysten asemaan EU:ssa. 

Varautuminen sopimuksettomaan eroon on EU:n ja kansallisten viranomaisten, ml. Suomi, sekä yritysten ja kansalaisten yhteinen tehtävä. Lisätietoa varautumistoimista saa muun muassa valtioneuvoston kanslian sivuilta sekä Euroopan komission sivuilta.  

Kukin ministeriö vastaa brexitistä oman toimialansa osalta. Kokonaiskoordinaatiosta vastaa valtioneuvoston kanslia, jonka sivuille on koottu kattavasti tietoa brexitistä aihepiireittäin. 

Ulkoministeriön toimialaan kuuluu kauppapolitiikkaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä kehityspolitiikkaa ja konsulipalveluja koskevat kysymykset. Britanniaan vientiä ja tuontia tai kansalaisia koskevat kysymykset monilta osin kuuluvat muiden viranomaisten kuin ulkoministeriön toimialaan, esimerkiksi matkustusasiakirja-asiat Poliisille, tulli –ja tullausasiat Tullille, tavarakaupan vaatimusten tunnustamisasiat mm. työ- ja elinkeinoministeriölle, henkilötietojen siirto Tietosuojavaltuutetulle.

Brexit-tietoa muualla verkossa: