Brexit ja ulkoministeriö. Kuva: Pixabay.

Brexit ja ulkoministeriö

31.01.2019

Ulkoministeriö seuraa Ison-Britannian eroa EU:sta. Täältä löydät tietoa brexitin vaikutuksista kansalaisille ja yrityksille. 


Brexit

Britannian EU-eron (31.1.2020) myötä alkaa vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. 

Tiukasta neuvotteluaikataulusta johtuen joillakin aloilla saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Erosopimus ja siirtymäkausi

EU:n ja Britannian erosopimus astuu voimaan 1.2.2020 alkaen. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Erosopimuksella määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Ainoa merkittävä poikkeus on se, että Britannia ei enää siirtymäkauden aikana osallistu EU:n päätöksentekoon, eikä EU:n elinten toimintaan.

EU:n ja Britannian tuleva suhde

EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. EU:n ja Britannian on tarkoitus sopia mm. yhteistyöjärjestelyistä koskien erityisesti ulkoministeriön toimialalta kauppaa ja turvallisuutta. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päätyttyä 1.1.2021 alkaen. Tarkempaa tietoa tulevasta suhteesta annetaan myöhemmin neuvottelujen edetessä.

Brexit-koordinaatio Suomessa

Kukin ministeriö vastaa brexitistä oman toimialansa osalta. Kokonaiskoordinaatiosta vastaa valtioneuvoston kanslia, jonka sivuille on koottu kattavasti tietoa brexitistä aihepiireittäin. 

Ulkoministeriön toimialaan kuuluu kauppapolitiikkaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä kehityspolitiikkaa ja konsulipalveluja koskevat kysymykset. Britanniaan vientiä ja tuontia tai kansalaisia koskevat kysymykset monilta osin kuuluvat muiden viranomaisten kuin ulkoministeriön toimialaan, esimerkiksi matkustusasiakirja-asiat Poliisille, tulli –ja tullausasiat Tullille, tavarakaupan vaatimusten tunnustamisasiat mm. työ- ja elinkeinoministeriölle, henkilötietojen siirto Tietosuojavaltuutetulle.

Brexit-tietoa muualla verkossa: