Ulkoministeriön tutkimushankkeet

Osana ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimustoimintaa ministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkö toteuttaa tutkimus- ja selvityshankkeita yhteistyössä koti- ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa.

Vuonna 2020 käynnissä olevissa hankkeissa kumppaneina ovat muun muassa

Tuoreimpien valmistuneiden tutkimushankkeiden julkiset loppuraportit on koottu alla olevaan listaan. Tarkempia tietoja niistä ja myös aiemmin valmistuneista hankkeista voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta STU-00@formin.fi.

Näiden lisäksi eri osastoilla on omia tutkimushankkeita. Ulkoasiainministeriö on mukana myös valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja suunnitteluhankkeissa (VN-TEAS).

 

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa