Ulkoministeriön tutkimushankkeet

Osana ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimustoimintaa ministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkö toteuttaa tutkimus- ja selvityshankkeita yhteistyössä koti- ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa.

Vuonna 2019 käynnissä olevissa hankkeissa kumppaneina ovat muun muassa:

Tuoreimpien valmistuneiden tutkimushankkeiden julkiset loppuraportit on koottu alla olevaan listaan. Tarkempia tietoja niistä ja myös aiemmin valmistuneista hankkeista voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta STU-00@formin.fi.

Näiden lisäksi eri osastoilla on omia tutkimushankkeita. Ulkoasiainministeriö on mukana myös valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja suunnitteluhankkeissa (VN-TEAS).

 

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa