EU-asiat ulkoministeriössä

Ulkoministeriön vastuulla on valmistelu ja Suomen kantojen määrittely EU:n ulkosuhteisiin, laajentumiseen ja ulkosuhderahoitukseen sekä EU-oikeuteen ja -tuomioistuimeen liittyvissä asioissa.


Suomen painopisteitä EU-kysymyksissä ulkoasiainhallinnon näkökulmasta

Paremmat valmiudet vastata ulkoisiin haasteisiin. Suomi edistää unionin kriiseihin vastaamiskyvyn kokonaisvaltaista kehittämistä. Suomi tukee aktiivisesti EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) kehittämistä, joka vahvistaa EU:n roolia uskottavana ja tehokkaana maailmanlaajuisena toimijana.

EU:n politiikka suhteessa naapurialueeseen. Suomi edistää EU:n naapuruuspolitiikkaa itäisen ja eteläisen naapuruston uudistusten tukemiseksi ja vakauden lisäämiseksi.

Vapaakauppaneuvotteluiden edistäminen. Suomi jatkaa aktiivista vaikuttamista EU:ssa ja myös kahdenvälisesti Yhdysvaltojen kanssa, jotta neuvottelut laaja-alaisesta EU–USA-kumppanuussopimuksesta etenevät. Suomi tukee myös EU–Japani-vapaakauppasopimusneuvottelujen edistymistä ja päättämistä vuoden 2015 loppuun mennessä. Suomi vaikuttaa EU–Kanada-vapaakauppasopimuksen voimaansaattamiseen.

Kestävän kehityksen edistäminen. Globaalina kehityspoliittisena kysymyksenä säilyy vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan neuvotteleminen. Suomi edellyttää EU:lta vahvaa panosta valmisteluun sekä pitää erityisen tärkeänä, että valmisteluprosessissa kuunnellaan kehitysmaiden tarpeita. Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa 2015 on aikaansaatava uusi, globaali ilmastosopimus, johon tulee velvoitteita kaikille maille. Suomi neuvottelee ilmastosopimuksesta osana EU:ta.

Tämän sivun sisällöstä vastaa