Sambiassa keskitytään kaupallisen alan yhteistyöhön

Suomen ja Sambian kahdenvälinen kehitysyhteistyö on päättymässä, ja Suomi keskittyy Sambiassa kaupallisen yhteistyön vahvistamiseen.

Sambialaisia rakennusmiehiä kypärät päässä. Vieressä Afrikan kartta, johon Sambia on merkitty.

Suomella on Sambiassa käynnissä viimeinen lahjamuotoinen kehitysyhteistyöhanke, jonka kautta kehitetään sambialaisten pienten ja keskisuurten yritysten osaamista, jotta ne pystyvät työllistämään ja maksamaan veroja. Samalla suomalaiset yritykset saavat aiempaa valmiimpia ja sopivampia paikallisia yhteistyökumppaneita kaupan kasvattamiseksi. Varoja ei kanavoida Sambian hallituksen kautta.

Sambia on säilynyt poliittisesti vakaana ja turvallisena maana. Talouskasvun odotetaan kiihtyvän hitaamman kasvukauden jälkeen etenkin kuparin maailmanmarkkinahintojen vahvistumisen myötä. Kasvua kuitenkin haittaa maan raskas velkataakka. Tämän takia Sambia joutuu järjestämään velkansa uudestaan.  

Raaka-aineiden hintojen nousu parantaa Sambian mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteensa päästä keskituloisten maiden joukkoon vuoteen 2030 mennessä. Sambian talouden haasteisiin kuuluvat talouden yksipuolinen rakenne, suuri riippuvuus kuparin viennistä ja maailman nopeimpiin kuuluva väestönkasvu. Yli puolet sambialaisista elää köyhyydessä. Jyrkkä taloudellinen eriarvoisuus on omiaan hidastamaan sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä.

Sambia on ollut pitkään Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön kumppanimaa. Suhteiden monipuolistaminen on ollut yhteisenä tavoitteena jo useiden vuosien ajan, ja erityisesti kauppasuhteiden merkitys on kasvanut. Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla pyritään samoin vahvistamaan. 

Suomi ei aloita Sambiassa uutta kehitysyhteistyön maaohjelmaa vuosien 2016–2019 ohjelman päätyttyä. Suomen kehitysyhteistyöhankkeista meneillään on vielä yksityissektorin kehittämissohjelma (Accelerated Growth for SME’s in Zambia), joka kattaa vuodet 2018–2022.

Aiemmin Suomen kehitysyhteistyö Sambiassa on lisäksi kohdistunut muun muassa metsä- ja luonnonvara- sekä sosiaalisektoreille. Korkeakouluyhteistyötä on tuettu HEI ICI -ohjelman kautta.

Kaupallinen yhteistyö

Suomen ja Sambian välisen kaupan vuotuinen arvo vaihdellut viime vuosina 20–40 miljoonan euron välillä, josta suurin osa on Sambian kaivosteollisuuden tarpeisiin toimitettuja koneita, laitteita ja kuljetusvälineitä.

Suomalaisyritysten kiinnostus Sambiaa kohtaan on viime aikoina lisääntynyt. Suomalaisille kiinnostavia sektoreita ovat muun muassa uusiutuva energia, maa- ja metsätalous, rakentaminen, ICT, koulutus sekä kaivos- ja ympäristöteknologia. 

Suomalaisyritykset ja Finnfund ovat tehneet myös investointeja Sambiaan. Suurlähetystö on järjestänyt Finnish Week of Business -tapahtumia viime vuosina. Virtuaalisesti huhtikuussa 2021 järjestettyyn tapahtumaan osallistui noin 300 suomalaisten ja sambialaisten yritysten sekä muiden tahojen edustajaa. 

Team Finland -yhteistyö 

Suomi haluaa kaksinkertaistaa Suomen ja Afrikan maiden välisen kaupan vuodesta 2020 vuoteen 2030, ja suomalaisyritysten investointeja Afrikkaan ja afrikkalaisyritysten investointeja Suomeen pyritään lisäämään tuntuvasti samalla ajanjaksolla.

Suomi ja Sambia etsivät keinoja maiden välisten taloudellisten suhteiden saattamiseksi laajemmalle pohjalle. Team Finland –toiminnassa käytetään kaupalliseen yhteistyöhön tarkoitettuja rahoitusinstrumentteja.

Team Finland -verkosto Sambiassa(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tämän sivun sisällöstä vastaa