Pohjoismainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö

Pohjoismaiselle ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittiselle yhteistyölle on laaja poliittinen ja kansalaisten tuki. Yhteistyö on viime vuosina laajentunut ja kehittynyt. Pohjoismainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö on luonteeltaan epävirallista eikä se ole ollut osana Pohjoismaiden ministerineuvoston institutionaalisia rakenteita.

Ulkoministerit antoivat 12.2.2014 julkilausuman, jossa Pohjoismaat sitoutuvat ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön vahvistamiseen mm. kriisinhallintaan, kansainvälisten järjestöjen toimintaan, ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen, arktisiin kysymyksiin ja kyberturvallisuuteen liittyen.

Julkilausuma perustuu pohjoismaisiin arvoihin ja laajaan turvallisuuden käsitteeseen. Siinä huomioidaan kattavasti erilaiset globaalit uhkat sekä eri politiikka-alojen koordinaation tarve. Julistus toi näkyvyyttä vakiintuneelle, laaja-alaiseen turvallisuuteen liittyvälle yhteistyölle puolustuspoliittisen yhteistyön rinnalla.

Puolustusministerit hyväksyivät joulukuussa 2013 vuoteen 2020 yltävän vision, koskien mm. harjoitusyhteistyön kehittämistä, meri- ja ilmavalvontayhteistyön tiivistämistä sekä nopean toiminnan kykyjä, niin EU:n, Naton kuin YK:n puitteissa.

Kehitysministerit laativat puolestaan maaliskuussa 2014 julkilausuman pohjoismaiden kehityspoliittisista prioriteeteista ja työnjaosta niiden ajamiseksi kansainvälisillä foorumeilla.

Yhteistyöministerit antoivat helmikuussa 2014 julistuksen, jossa tavoitteena on mm. ulospäin suuntautunut Pohjola.

Kriisinhallinnassa Pohjoismaat pyrkivät entisestään tiivistämään yhteistyötä ja Pohjoismaiden kesken on keskusteltu myös yhteistyön lisäämisestä YK-operaatioissa.

Yhteistyötä kyberturvallisuudessa on tiivistetty perustamalla pohjoismaisten tietoturvaviranomaisten (CERT) yhteistyöverkosto. Pohjoismaat pyrkivät edistämään Pohjoismaiden äänen vahvistamista YK:ssa ja ovat antaneet Ruotsille tukensa tämän hakiessa YK:n turvallisuusneuvostoon kaudelle 2017–2018.

 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa