Hakijan ohjeet – YK:n apulaisasiantuntijaohjelma (JPO) 

Kun haet apulaisasiantuntija-tehtävää (JPO, Junior Professional Officer), hakemuksen pitää sisältää

 • henkilökohtaisten tietojen lomake (P11-lomake)
 • henkilökohtainen hakemuskirje
 • ansioluettelo (cv).

Vinkkejä P11 -lomakkeen täyttämiseen

 • Ilmoita kaikkien aiempien työtehtäviesi työajat selvästi prosentteina, ts. kokopäiväinen 100 %, osa-aikainen 50 %, jne.
 • Ilmoita aiempien työtehtäviesi vuosipalkka (YK:n ulkopuoliset työtehtävät).
 • Määritä konsultointityöstä vuosipalkka joko toimeksiannon koko palkan tai päivittäisen palkanperusteella.
 • Aiemmat YK:n työtehtävät: ilmoita sopimuksen tyyppi (vakinainen, määräaikainen, konsultti,harjoittelija jne.) ja palkkataso, P1, P2. 
 • Ilmoita selvästi, ovatko työtehtävät olleet vapaaehtoistöitä tai harjoittelupaikkoja.
 • Selvitä päällekkäisten työsuhteiden ajanjaksot erillisessä tekstissä.

Huomaa! Kaikilla YK järjestöillä ei ole aina samanlaista P11-lomaketta. Lataa lomake aina sen tehtävän hakuilmoituksesta, johon olet hakemassa.

Vinkkejä henkilökohtaisen kirjeen kirjoittamiseen

Jotta hakemuksesi erottuisi muiden hakemusten joukosta ja johtaisi haastatteluun, kerro henkilökohtaisessa hakemuskirjeessäsi vahvuuksistasi ja pätevyydestäsi selkeästi ja ytimekkäästi.

Hyvän henkilökohtaisen kirjeen tulisi kertoa:

 • miksi olet kiinnostunut tehtävästä
 • miten täytät pätevyysvaatimukset
 • mitä tehtävään sopivaa työkokemusta sinulla.

Kun kirjoitat hakemuskirjettä:

 1. Tutki tehtävänkuvaa: Näytä, että ymmärrät organisaation tehtävät ja tavoitteet. 
 2. Muokkaa kirje tehtäväkohtaisesti: Räätälöi henkilökohtainen kirje jokaiseen hakemaasi tehtävään sekä organisaation arvoihin ja asemavaatimuksiin sopivaksi. Käytä tehtäväkuvauksen avainsanoja kirjeessäsi.
 3. Näytä, kuinka taustasi, kiinnostuksen kohteesi ja kokemuksesi vastaavat organisaation tarpeita.
 4. Vakuuta lukija. Tuo esille arvot, jotka haluat tuoda organisaatioon.
 5. Täydennä ansioluetteloa,  älä toista sitä. Korosta kokemustasi  ja pätevyyttäsi konkreettisilla esimerkeillä, joita ei ehkä ole mainittu ansioluettelossasi.
 6. Tarkista, ettei kirjeessä ole kirjoitus- tai kielioppivirheitä. Pyydä myös joku toinen lukemaan se.

Vinkkejä ansioluettelon kirjoittamiseen

Korosta ansioluettelossasi saavutuksiasi. Anna työnantajalle käsitys kyvystäsi ratkaista ongelmia ja kerro työssä saavuttamistasi tuloksista.

Käytä toimintakeskeistä kieltä, se tekee ansioluettelosi kiinnostavaksi. Verbeillä, kuten "coordinated", "monitored" or "started", voit tuoda esiin tärkeimmät taitosi ja kuinka käytit niitä tietyssä tehtävässä.