Vakavien ihmisoikeusloukkausten  ja -rikkomusten vastaiset pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 8.9.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/1716 lisätään kuusi henkilöä päätöksen (YUTP) 2020/1999 liitteeseen. Neuvoston 8.9.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2023/1715 lisätään kuusi henkilöä asetuksen (EU) N:o 2020/1998 liitteeseen I.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Nämä kiellot perustuvat asetuksen (EU) 2020/1998 3 artiklan 1 kohtaan. Lisäksi pakotteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku EU:ssa tulee estää.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/1716(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1715(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Tausta

Neuvoston 8.12.2020 voimaan tullut päätös (YUTP) 2020/1999 ja asetus (EU) 2020/1998 mahdollistavat pakotteiden asettamisen sellaisia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä vastaan, jotka ovat vastuussa neuvoston päätöksessä ja asetuksessa tarkoitetuista vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista.

Neuvosto tekee erikseen päätökset listauksista ja listalta poistamisista jäsenvaltion tai EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta yksimielisellä päätöksellä.

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Pakotejärjestelmä perustuu 8.12.2020 voimaan tulleeseen neuvoston päätökseen (YUTP) 2020/1999 ja asetukseen (EU) 2020/1998.

Neuvoston päätös (YUTP) 2020/1999(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston asetus (EU) 2020/1998(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Euroopan komissio julkaisi 17.12.2020 alla olevat ohjeet neuvoston asetuksen (EU) 2020/1998 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta.

Komission ohjeet neuvoston asetuksen (EU) 2020/1998 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta (pdf, 183 KB, 8 sivua)

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen ja saataville tai hyödynnettäviksi asettamisen kielto

Vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista vastuussa oleville pakotelistatuille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti listattujen tahojen saataville tai hyödynnettäviksi.

Matkustusrajoitteet

Vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista vastuussa olevien pakotelistattujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.