Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) puheenjohtajuussihteeristö

Henkilöstö

Jari Vilén
Barentsin euroarktisen neuvoston virkamieskomitean (CSO) puheenjohtaja Suurlähettiläs
  • +358 295 350 381
Jatta Jämsén
Kansallinen CSO-edustaja
  • +358 295 350 378
Tuomas Sottinen
Barentsin vastuuvirkamies
  • +358 295 350 151
Minna Kokkonen
Barentsin avustava vastuuvirkamies
  • +358 295 350 738
Anita Koivuselkä
IBA-rahoitusasiantuntija
  • +358 295 351 466