Henkilötietojen käsittely: Viisumin hakeminen Suomeen

Lakisääteisiin tehtäviimme kuuluu viisumihakemusten käsittely ja päätöksenteko. Lisätietoa viisumin hakemisesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta löydät Viisumi Suomeen -sivulta

Käsittelemme viisumihakemusten tietoja kansallisessa viisumijärjestelmässämme. Järjestelmä on yhteydessä Schengen-maiden yhteiseen viisumitietojärjestelmään VIS:iin (Visa Information System), jonne VIS-hakemustiedot, valokuva sekä sormenjäljet tallennetaan.

Mitä tietoja keräämme sinusta viisumihakemusten yhteydessä

Hakiessasi Suomeen Schengen-viisumia, käsittelemme meille ilmoittamiasi henkilötietoja, joita ovat nimesi, syntymäaikasi, puhelinnumerosi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, työtietosi, kuvasi, sormenjälkesi sekä liitteissä olevat muut meille toimittamasi tiedot. Lisäksi voimme käsitellä tietoja perheenjäsenistäsi, kanssasi samassa taloudessa asuvista henkilöistä sekä Suomessa olevista vastaanottajista silloin, kun se asian ratkaisemisen kannalta on tarpeen.

Säilytysaika viisumijärjestelmän tiedoille on viisi vuotta viisumin päättymispäivästä alkaen. Tarkemmat tiedot säilytyajoista löytyvät VIS-asetuksesta (art. 23)(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietojasi ulkoasiainhallintoa koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Käsittelymme perustuu tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.

Ulkoministeriön ja Suomen ulkomaan edustustojen tehtävistä säädetään muun muassa:  

  1.  Ulkoasiainhallintolaissa

  2.  Valtioneuvoston asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

  3.  Viisumisäännöstössä

  4.  VIS-asetuksessa

  5.  Laissa henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa

Henkilötietojen siirto

Voimme luovuttaa tietojasi Suomen Puolustusvoimille, esitutkintaviranomaisille, ministeriöille, Digi- ja väestötietovirastolle, Eläketurvakeskukselle, Kansaneläkelaitokselle, kunnan sosiaaliviranomaisille, työsuojeluviranomaisille ja Hätäkeskuslaitokselle.

Olemme ulkoistaneet viisumihakemusten vastaanoton ja valmiiden päätösten luovutuksen useissa EU/ETA alueen ulkopuolisissa maissa VFS Globalille viisumisäännöstöä, sekä tietosuoja-asetuksen V-luvun vaatimuksia noudattaen (lisätietoja maista(Linkki toiselle web-sivustolle.)).

Tietojasi voidaan luovuttaa myös toisen Schengen-valtion viranomaisen tai kansallista turvallisuutta valvovien viranomaisten lakiin perustuvan tietopyynnön nojalla.

Emme luovuta henkilötietojasi muille tahoille, ellei Suomen laissa tai paikallisessa lainsäädännössä niin säädetä tai Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyymme liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla jäi kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä ulkoasiainhallinnossa, niin voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa tietosuoja(at)formin.fi.