Valtiosopimusopas

Valtiosopimusopas on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat valtiosopimuksiin liittyvää tietoa. Oppaasta löydät muun muassa valtiosopimusten neuvottelemiseen ja voimaansaattamiseen liittyvät asiakirjamallit.

Valtiosopimusopas sisältää kansainvälisten ja EU-sopimusten valmistelua ja voimaansaattamista koskevat ohjeet.

Kansainvälisten sopimusasioiden hoito on hajautettu eri ministeriöille sen mukaan, minkä ministeriön toimialaan sopimus tai velvoite sisällöltään kuuluu. Siksi on tarpeen huolehtia koko valtionhallinnon yhdenmukaisista menettelytavoista ja käytännöistä kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevia asioita valmisteltaessa.

Tässä palvelussa myös