Keskeiset Itämeri-toimijat

Itämereen liittyviä asioita ja kysymyksiä käsitellään laajasti myös muilla verkkosivuilla. Ohessa linkit muutamille hyödyllisille sivuille kotimaassa ja ulkomailla. Ulkoministeriö ei ole vastuussa tässä mainittujen sivujen sisällöstä.

Valtionhallinto

Tutkimuslaitokset:

Säätiöt:

Hallitusten välinen yhteistyö

Parlamenttien välinen yhteistyö:

Pohjoismaiden välinen yhteistyö:

Alueiden välinen yhteistyö

Euroopan unioni ja Itämeri

EU:n politiikat ja hankkeet Itämeren alueella

Muut toimijat

Tämän sivun sisällöstä vastaa