Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen ulkomailta

Voit tehdä ulkoministeriölle pyynnön hankkia virkatodistuksen, muita henkilöä koskevia asiakirjoja tai osoitetietoja ulkomailta. Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumiseksi.

Väestörekisterikäytäntö vaihtelee maittain. Useimmissa maissa ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää, vaan tietoja rekisteröidään asuinpaikkakunnittain. Yleensä viranomaiset rekisteröivät tietoja syntymästä, avioliitoista ja kuolemista. Paikallinen henkilötietosuojalainsäädäntö saattaa rajoittaa tietojen luovuttamista ulkopuolisille.
Osoitetietoja löytää käytännössä helpoiten julkisista puhelinluetteloista.

Virkatodistuksia ja muita asiakirjoja tai osoitetietoja tarvitaan yleensä Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten.

Toimeksiannon tekeminen

Täytä oheinen toimeksiantolomake mahdollisimman tarkkaan ja lähetä se (sekä mahdolliset skannatut liitteet) joko sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.um@formin.fi tai postitse osoitteeseen Ulkoasiainministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto.

Toimeksiantolomake asiakirjojen ja osoitetietojen hankkimiseksi ulkomailta

Toimitusmaksu

Ministeriö perii toimitusmaksuna 100 euroa asiakirjalta. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, ettei tietoja onnistuta saamaan tai jos peruutat toimeksiannon myöhemmin. Jos paikallisviranomaiset perivät edustustolta todistuksesta maksuja, veloitetaan kulut asiakirjan tilaajalta.

Toimitusaika

Ulkoministeriö pyytää ulkomailla olevan edustustonsa välityksellä osoitetietoja/todistuksia paikallisilta viranomaisilta tai asianomaisilta itseltään. Vastauksen saaminen kestää tavallisesti 2-3 kuukautta. Joissakin maissa vastauksen saaminen voi kestää huomattavasti pidempäänkin.