Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen ulkomailta

Voit tarvita ulkomailta virkatodistusta vastaavan asiakirjan esimerkiksi Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten. Pääsääntöisesti voit hoitaa asian suoraan paikallisen viranomaisen kanssa. Tarkista maakohtaiset tiedot Suomi ulkomailla -palvelusta. Konsulipalvelulain muutoksen myötä (1.5.2019) ulkoministeriö ja edustustot hoitavat toimeksiantoja vain erityisestä syystä.

Tarkista maakohtaiset tiedot

Tarkista Suomi ulkomailla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) -sivustolta, saako asiakirjoja ja miten hankit niitä kyseisen maan viranomaisilta. Jos tietoa ei saada, voit tulostaa sivuilta löytyvän asiakirjan, jossa tämä todetaan. (Matkustaminen ja palvelut > Perhe ja kansalaisuus > Virkatodistus ja osoitetiedustelut)

Ulkoministeriö voi auttaa asiakirjan hankkimisessa vain erityisestä syystä (konsulipalvelulaki 30 §(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)). Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa viranomainen antaa tiedon vain diplomaattiselle edustustolle.

Tee tällöin toimeksianto ulkoministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumiseksi. Muille viranomaisille ulkoministeriö antaa palvelun edelleen virka-apuna.

Osoitetietojen hankkiminen

Suomi ulkomailla -verkkopalvelusta löytyvät myös ohjeet osoitetietojen hankkimisesta.

Voit etsiä tietoja myös ulkomaiden edustustoilta Suomessa.

Toimeksiannon tekeminen

Voit lähettää toimeksiannon UM:n kirjaamoon: sähköpostitse kirjaamo.um@formin.fi tai postitse Ulkoministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto.  

Toimitusmaksu

Ulkoministeriö perii toimitusmaksuna maittain 100 euroa toimeksiannolta. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, ettei tietoja onnistuta saamaan tai peruutat toimeksiannon myöhemmin. Jos paikalliset viranomaiset perivät edustustolta todistuksesta maksuja, kulut veloitetaan asiakirjan tilaajalta.

Lisätietoja: Suomi ulkomailla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) -verkkopalvelu ja virkatodistus.um@formin.fi