Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen ulkomailta

Voit tarvita ulkomailta virkatodistusta vastaavan asiakirjan esimerkiksi Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten. Pääsääntöisesti voit hoitaa asian suoraan paikallisen viranomaisen kanssa. Tarkista maakohtaiset tiedot Suomi ulkomailla -palvelusta. Konsulipalvelulain muutoksen myötä 1.5.2019 ulkoministeriö ja edustustot hoitavat toimeksiantoja vain erityisestä syystä.

Tarkista maakohtaiset tiedot

Tarkista Suomi ulkomailla -sivustolta, saako asiakirjoja ja miten hankit niitä kyseisen maan viranomaisilta. Jos tietoa ei saada, voit tulostaa sivuilta löytyvän asiakirjan, jossa tämä todetaan. (Matkustaminen ja palvelut > Perhe ja kansalaisuus>Virkatodistus ja osoitetiedustelut)

Ulkoministeriö voi auttaa asiakirjan hankkimisessa vain erityisestä syystä (konsulipalvelulaki 30 §). Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa viranomainen antaa tiedon vain diplomaattiselle edustustolle.

Tee tällöin toimeksianto ulkoministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumiseksi. Muille viranomaisille ulkoministeriö antaa palvelun edelleen virka-apuna.

Osoitetietojen hankkiminen

Suomi ulkomailla -verkkopalvelusta löytyvät myös ohjeet osoitetietojen hankkimisesta.

Voit etsiä tietoja myös ulkomaiden edustustoilta Suomessa.

Toimeksiannon tekeminen

Kun kyse on toiselle viranomaiselle annettavasta virka-avusta tai kun on erityisiä syitä palvelun antamiseen yksityishenkilölle, tee toimeksianto näin:

  1. Kirjaudu online-asiointipalveluumme.
  2. Tunnistaudu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, jos olet henkilöasiakas. Järjestöt, yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat Katso-tunnisteen. Tämä menettely on loppumassa 30.9.2020 ja korvaava menettely on Suomi.fi-valtuutus.
  3. Täytä toimeksiantolomake mahdollisimman tarkkaan ja lähetä se.
  4. Voit myös lähettää toimeksiannon UM:n kirjaamoon: kirjaamo.um@formin.fi tai postitse ulkoministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto.  

Toimitusmaksu

Ulkoministeriö perii toimitusmaksuna maittain 100 euroa toimeksiannolta. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, ettei tietoja onnistuta saamaan tai peruutat toimeksiannon myöhemmin. Jos paikalliset viranomaiset perivät edustustolta todistuksesta maksuja, kulut veloitetaan asiakirjan tilaajalta.

Lisätietoja: Suomi ulkomailla -verkkopalvelu ja virkatodistus.um@formin.fi