Kyberhyökkäysten vastaiset pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 19.5.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/796 muutetaan päätöstä (YUTP) 2019/797 siten, että kyberhyökkäysten vastaisten rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa jatketaan 18 päivään toukokuuta 2022 saakka.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/796Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) (pdf, 1 sivu)

Tausta

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Pakotteet perustuvat 18.5.2019 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/797Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2019/796Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Unionille tai sen jäsenvaltioille ulkoisen uhkan muodostavasta kyberhyökkäyksestä tai kolmansiin valtioihin tai kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvasta kyberhyökkäyksestä sekä kyberhyökkäysten edistämisestä vastuussa olevien nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Matkustusrajoitteet

  • Unionille tai sen jäsenvaltioille ulkoisen uhkan muodostavasta kyberhyökkäyksestä tai kolmansiin valtioihin tai kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvasta kyberhyökkäyksestä vastuussa sekä kyberhyökkäysten edistämisestä olevien nimettyjen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.