Kyberhyökkäysten vastaiset pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 30.7.2020 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2020/1127 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1125 lisätään kuusi henkilöä ja kolme yhteisöä luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös
Täytäntöönpanoasetus

 

Tausta

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Pakotteet perustuvat 18.5.2019 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/797 ja asetukseen (EU) 2019/796.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Unionille tai sen jäsenvaltioille ulkoisen uhkan muodostavasta kyberhyökkäyksestä tai kolmansiin valtioihin tai kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvasta kyberhyökkäyksestä sekä kyberhyökkäysten edistämisestä vastuussa olevien nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Matkustusrajoitteet

  • Unionille tai sen jäsenvaltioille ulkoisen uhkan muodostavasta kyberhyökkäyksestä tai kolmansiin valtioihin tai kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvasta kyberhyökkäyksestä vastuussa sekä kyberhyökkäysten edistämisestä olevien nimettyjen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.