Kyberhyökkäysten vastaiset pakotteet

Viimeisin muutos

14.5.2020 annetulla neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/651 on muutettu unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annettua päätöstä (YUTP) 2019/797 siten, että sen voimassaoloa on jatkettu vuodella 18.5.2021 saakka.

Neuvoston päätös

Tausta

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Pakotteet perustuvat 18.5.2019 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/797 ja asetukseen (EU) 2019/796.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Unionille tai sen jäsenvaltioille ulkoisen uhkan muodostavasta kyberhyökkäyksestä tai kolmansiin valtioihin tai kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvasta kyberhyökkäyksestä sekä kyberhyökkäysten edistämisestä vastuussa olevien nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Matkustusrajoitteet

  • Unionille tai sen jäsenvaltioille ulkoisen uhkan muodostavasta kyberhyökkäyksestä tai kolmansiin valtioihin tai kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvasta kyberhyökkäyksestä vastuussa sekä kyberhyökkäysten edistämisestä olevien nimettyjen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.