Kyberhyökkäysten vastaiset pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 24.11.2020 voimaan tulleella päätöksen (YUTP) 2020/1748 liitteellä muutetaan päätöksen (YUTP) 2019/797 liitteessä olevan kahden luonnollisen henkilön tietoja. Neuvoston 24.11.2020 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1744 liitteellä muutetaan asetuksen (EU) 2019/796 liitteessä I olevan kahden luonnollisen henkilön tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) 2019/796 3 artiklan 1 kohtaan.

Tausta

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Pakotteet perustuvat 18.5.2019 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/797Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2019/796Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Unionille tai sen jäsenvaltioille ulkoisen uhkan muodostavasta kyberhyökkäyksestä tai kolmansiin valtioihin tai kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvasta kyberhyökkäyksestä sekä kyberhyökkäysten edistämisestä vastuussa olevien nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Matkustusrajoitteet

  • Unionille tai sen jäsenvaltioille ulkoisen uhkan muodostavasta kyberhyökkäyksestä tai kolmansiin valtioihin tai kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvasta kyberhyökkäyksestä vastuussa sekä kyberhyökkäysten edistämisestä olevien nimettyjen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.