Kyberhyökkäysten vastaiset pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 17.5.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/964 muutetaan päätöstä (YUTP) 2019/797 siten, että päätöksen (YUTP) 2019/797 voimassaoloa jatketaan 18. päivään toukokuuta 2025 saakka ja siinä säädettyjen pakotteiden voimassaoloa jatketaan 18 päivään toukokuuta 2024 saakka.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/964(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tausta

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Pakotteet perustuvat 18.5.2019 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/797(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2019/796(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Unionille tai sen jäsenvaltioille ulkoisen uhkan muodostavasta kyberhyökkäyksestä tai kolmansiin valtioihin tai kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvasta kyberhyökkäyksestä sekä kyberhyökkäysten edistämisestä vastuussa olevien nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Matkustusrajoitteet

  • Unionille tai sen jäsenvaltioille ulkoisen uhkan muodostavasta kyberhyökkäyksestä tai kolmansiin valtioihin tai kansainvälisiin järjestöihin kohdistuvasta kyberhyökkäyksestä vastuussa sekä kyberhyökkäysten edistämisestä olevien nimettyjen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.