Kavaku – kansainvälisten asioiden valmennuskurssi

Tie diplomaattiuralle aukeaa ulkoministeriön kansainvälisten asioiden valmennuskurssin eli Kavakun kautta.

Ulkoministeriö järjestää diplomaattiuralle tähtäävää koulutusohjelmaa, johon sisältyy ulkoasiainhallinnon tehtäviin valmentavaa koulutusta sekä harjoittelua ulkoministeriössä ja Suomen edustustoissa ulkomailla.

Valintaprosessi on monivaiheinen ja sisältää muun muassa alkuhaastattelun, aineistokokeen, kielikokeet sekä koko päivän kestävän soveltuvuusarvioinnin.

Ohjelmaan valittujen määrä vaihtelee tarpeen mukaan, ja valitut nimitetään ensin määräaikaiseen avustajan virkasuhteeseen. Tavoitteena on nimittää ohjelman suorittaneet avustajat vakinaiseen virkaan ulkoasiainsihteereiksi noin puolentoista vuoden palveluksen jälkeen.

Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta (256/2000)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Kavakulle päästäkseen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Suomen kansalaisuus
 • ylempi korkeakoulututkinto
 • säädetty kotimaisten kielten taito (erinomainen suomen kielen taito ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito)
 • hyvä taito käyttää suullisesti ja kirjallisesti yhtä, ja lisäksi tyydyttävä taito käyttää suullisesti ja kirjallisesti toista seuraavista kielistä: arabia, englanti, espanja, japani, kiina, portugali, ranska, saksa, venäjä.

Menestyksekkäällä hakijalla on sekä ammatilliset että henkilökohtaiset valmiudet toimia Suomen edustajana maailmalla. Etsimme joustavia joukkuepelaajia, joilla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Diplomaattiura on luonteeltaan yleisura, ja palvelukseen haetaan monipuolisesti eri aloista kiinnostuneita henkilöitä.

Kavaku-haussa ei ole yläikärajaa. Viime vuosina Kavakulle valittujen ikähaarukka on ollut noin 25–40 vuotta ja keski-ikä noin 30 vuotta.

Avustajien palkan suuruus on tällä hetkellä 3 592,16 €/kk. Ulkoasiainsihteereiksi nimittämisen jälkeen virkahenkilöt siirtyvät ministeriön palkkausjärjestelmään, jossa palkka määräytyy työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan.

Kavaku-haun käytännön ohjeita:

 • Lähetä sähköinen hakemus valtiolle.fi -sivustolla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) määrättynä hakuaikana. Liitä hakemukseesi ainoastaan ansioluettelosi (CV).
 • Hakemuksen kaikkiin kysymyksiin on vastattava suomeksi. Kysymykset saattavat näkyä englanniksi, mikä voi johtua selaimen tai järjestelmän kieliasetuksista. Tässäkin tilanteessa vastaa kysymyksiin suomeksi.
 • Ilmoitamme alkuhaastatteluun ja aineistokokeeseen valituille asiasta, kun todistusten ja hakemusten tarkastelu on saatu valmiiksi. Jatkoon päässeiltä rekrytointitiimi pyytää vaaditut todistukset toimitettuina (sähköpostilla tai postitse) ulkoministeriöön määräpäivään mennessä.
 • Kaikesta hakemuksessa mainitusta kokemuksesta ja koulutuksesta on esitettävä todistus kuten esimerkiksi tutkintotodistus, rinnastustodistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ulkomaisesta tutkinnosta sekä työ- ja harjoittelutodistukset. Myös kotimaisten kielten taito on pystyttävä esittämään hakukriteerien vaatimalla tavalla. Opetushallitus järjestää kotimaisista kielistä valtionhallinnon kielitutkintokokeita, joilla voit osoittaa säädetyn kotimaisten kielten taitosi, jos olet esimerkiksi suorittanut tutkintosi ulkomailla. Ulkomaisista kielistä ei kuitenkaan tarvitse esittää todistuksia, ellei niitä erikseen sinulta pyydetä. Ulkomaisten kielten osalta kielitaito testataan myöhemmässä vaiheessa järjestettävässä kielikokeessa, joka suoritetaan kahdessa kielessä.
 • Arvioi ulkomaisten kielten taitosi hakemuksessa eurooppalaisen viitekehyksen (CERF) mukaisesti. Tutustu arviointiasteikkoon. Sekä suullinen että kirjallinen taito osoitetaan myöhemmässä vaiheessa järjestettävissä kielikokeissa.
 • Seuraava hakuvaihe koostuu soveltuvuusarvioinnista sekä kielikokeista.
 • Viimeinen hakuvaihe on paneelihaastattelu.

Kavaku-hakua koskevia kysymyksiä voit lähettää sähköpostitse kavakurekry.um@gov.fi. Luethan myös usein esitetyt kysymykset.