Kehitysrahoittajien hankinnat - mahdollisuudet yrityksille

Kehitysrahoittajat, kuten YK, Maailmanpankki ja alueelliset kehityspankit sekä EU, rahoittavat kehittyvien maiden hankkeita vuosittain miljardeilla euroilla. Niiden lahja-, lainoitus- tai sijoitusrahoituspäätökset perustuvat monivuotisiin yhteistyöohjelmiin, joita toteutetaan rahoittajan ja vastaanottajan yhdessä sopimilla sektoreilla.

Rahoituksesta suuri osa menee erilaisten hyödykkeiden, laitteiden ja palveluiden hankintoihin, jotka tehdään kilpailutuksen pohjalta. Pääosa hankinnoista tehdään kehitysmaissa. Kehitysmaiden markkinoilla on tarvetta kestäville, mielellään jo käytössä koetelluille ja innovatiivisille ratkaisuille, jotka auttavat maita saavuttamaan globaalit kestävän kehityksen tavoitteet. Kysyntää on luotettaville urakoitsijoille, laitetoimittajille, sekä suunnittelu- ja konsultointipalvelun tarjoajille.

Ulkoministeriö hoitaa yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa ja antaa tietoa järjestöjen hankintaprosesseista ja kontakteista.  Ulkomaanedustustot antavat yleistä tietoa ja välittävät kontakteja järjestöistä asemamaassaan sekä auttavat yrityksiä viranomaistapaamisten kanssa.

Myös Business Finlandin Kehittyvät Markkinat –teemaohjelma auttaa yrityksiä mukaan kehitysrahoittajien hankintoihin.

Lisätietoa kansainvälisistä hankinnoista antavat ulkoministeriön johtavat asiantuntijat Sinikka Antila ja Ilkka Räisänen. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

Ulkoministeriön Opas suomalaisille yrityksille kansainvälisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten julkisiin hankintoihin (pdf).