Suomen lisätuki Ukrainaan

Suomi tukee Ukrainaa ja myös sen sodasta kärsiviä naapurimaita monin tavoin. Kokonaisuudessaan Suomi on tukenut Ukrainaa vuonna 2022 liki 300 miljoonalla eurolla. Tästä lähes 100 miljoonaa euroa on humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötukea, loput puolustustarvikkeita ja muuta materiaalitukea.

Venäjän helmikuussa 2022 aloittaman laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen Suomi on myöntänyt Ukrainaan 92 miljoonaa euroa lisätukea kehitysyhteistyövaroista. Tästä 24,2 miljoonaa on humanitaarista apua, jonka toimittavat perille YK:n pakolaisjärjestö UNHCR sekä Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ICRC.

32,3 miljoonaa euroa on kanavoitu kehitysyhteistyön kautta Maailmanpankin yhteisrahastoihin, Iso-Britannian koordinoimaan Ukrainan resilienssi-rahastoon, Euroopan neuvoston Ukrainan toimintaohjelmaan sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin hanketoimintaan. 

Lisäksi kohdennettavana on 35 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun ja kehitysyhteistyöhön Ukrainan akuutin humanitaarisen tilanteen, maan yhteiskunnan kriittisten toimintojen sekä aikanaan toteutuvan jälleenrakennuksen tukemiseen.

Suomi toimittaa myös materiaaliapua Ukrainalle sen tarpeen mukaan. Materiaaliapua on lähetetty EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta (muun muassa telttoja, terveydenhuollon tarvikkeita, paloautoja, ambulansseja, varavoimalaitteita). Lisää materiaaliapua valmistellaan Ukrainan pyyntöjen perusteella. Materiaalitukea koordinoi sisäministeriö.(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Suomi on lähettänyt Ukrainaan myös sotilaallisia suojavälineitä ja aseellista materiaaliapua. Lisätietoa puolustustarvikeavusta löytyy puolustusministeriön sivuilta.(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tukea myös naapurimaihin

On tärkeää tukea myös Ukrainan naapurimaita, kuten Moldovaa, joihin tulee valtava määrä Ukrainasta pakenevia ihmisiä. He tarvitsevat apua.

Suomen tuesta on ohjattu miljoona euroa humanitaariseen apuun YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kautta Moldovaan paenneiden ukrainalaisten tukemiseen. 

0,5 miljoonaa on ohjattu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien kumppanuusrahaston UNPRPD:n kautta Ukrainan sotaa paenneiden vammaisten henkilöiden auttamiseen Moldovassa ja Georgiassa.

EU:n kautta annettava tuki

EU:n poliittista, taloudellista ja humanitaarista tukea Ukrainaan jatketaan. EU-maat ovat myös tukeneet Ukrainan asevoimia Euroopan rauhanrahaston kautta. Maahan toimitetaan varusteita ja tarvikkeita kuten polttoainetta, lääkintävarusteita sekä aseellista materiaalia. Lisätietoa EU:n tuesta Ukrainalle Euroopan komission sivuilla.(Linkki toiselle verkkosivustolle)