Suomi tukee Ukrainaa

Suomi tukee Venäjän hyökkäyssodan kohteeksi joutunutta Ukrainaa sekä sen sodasta kärsiviä naapurimaita monin tavoin. Vuoden 2022 jälkeen Suomi on osoittanut Ukrainan tukemiseen 2,2 miljardia euroa.

Suomen antaman puolustusmateriaalituen arvo on noin 1,5 miljardia euroa. Suomi on osoittanut Ukrainaan humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötukea noin 574 miljoonaa euroa, sekä EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta materiaaliapua noin 18 miljoonan euron arvosta.

Suomi on myöntänyt humanitaarista apua akuuttiin hätään vastaamiseksi sekä lisännyt ja sopeuttanut kehitysyhteistyötukea niin, että se vastaa välittömiin tarpeisiin ja vahvistaa yhteiskuntaa sodan keskellä. 

Suomi toimittaa myös materiaaliapua Ukrainalle sen pyyntöjen perusteella. Materiaaliapu toimitetaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Materiaalitukea koordinoi sisäministeriö.(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lisäksi Suomi on lähettänyt Ukrainaan puolustusmateriaalitukea.

Tukea myös naapurimaihin

Suomen tuesta on ohjattu miljoona euroa humanitaariseen apuun YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kautta Moldovaan paenneiden ukrainalaisten tukemiseen. 

0,5 miljoonaa on ohjattu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien kumppanuusrahaston UNPRPD:n kautta Ukrainan sotaa paenneiden vammaisten henkilöiden auttamiseen Moldovassa ja Georgiassa.

EU:n kautta annettava tuki

EU jatkaa Ukrainan vahvaa tukemista muun muassa humanitaarisen avun, makrotaloustuen, hätäavun logistiikan, energiasektorin tuen ja kauppapoliittisten toimien kautta. EU-maat ovat myös tukeneet Ukrainan asevoimia Euroopan rauhanrahaston kautta. Maahan toimitetaan varusteita ja tarvikkeita kuten polttoainetta, lääkintävarusteita sekä aseellista materiaalia. 

Sivu on päivitetty 5.12.2023.