Konsulipäällikkö

Puhelin

  • +358 295 160 01

Sähköpostiosoite

  • KPA-01@formin.fi

Postiosoite

Konsulipalvelut
PL 176
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Pasi Tuominen
Konsulipäällikkö
  • +358 295 351 202
Laura Sarpalehto
Johdon sihteeri
  • +358 295 351 058
Katja-Marika Puittinen
Prosessinomistaja, maahantuloprosessit
  • +358 295 350 520
Heidi Höök
Virkamiessihteeri
  • +358 295 350 239
Merja Lindroos-Binham
Erityistehtävä
  • +358 295 350 651

Apulaisosastopäällikkö

Leena Liukkonen
Apulaisosastopäällikkö
  • +358 295 351 547

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.