Kriisinhallinta Afganistanissa

Suomi tukee Afganistanin vakauttamista kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun lisäksi sotilaallisen- ja siviilikriisinhallinnan keinoin. Suomi osallistuu puolustusliitto Naton alaiseen Resolute Support -operaatioon ja oli vahvasti mukana EU:n poliisioperaatio Eupolissa (European Union Police Mission in Afganistan).

Siviilikriisinhallinta

EU:n siviilikriisinhallintaoperatio EUPOL (European Union Police Mission in Afghanistan) toimi Afganistanissa vuosina 2007- 2016. Suomi on vuosien aikana ollut yksi merkittävimpiä asiantuntijoita operaatioon lähettäneistä maita. Myös operaation johtotehtävissä on toiminut suomalaisia.

EUPOLin ja Kriisinhallintakeskus CMC:n järjestämältä kurssilta valmistunut sisäministeriön opetus- ja koulutusosaston johtaja Gul Nabi Ahmadzai (vas.) ja EUPOLin johtaja Jukka Savolainen (oik.).
Eupolin ja Kriisinhallintakeskus CMC:n järjestämältä kurssilta valmistunut sisäministeriön opetus- ja koulutusosaston johtaja Gul Nabi Ahmadzai (vas.) ja Eupolin entinen johtaja Jukka Savolainen (oik.).

Operaation perustehtävänä oli Afganistanin poliisitoiminnan ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen osana maan turvallisuussektorin kokonaisvaltaista uudistusta. Erityistä huomiota kiinnitettiin ihmisoikeus- ja tasa-arvonäkökulmiin. Kansainväliset asiantuntijat toimivat neuvonantajina Afganistanin sisäministeriön, syyttäjälaitoksen ja poliisivoimien strategisessa kehittämisessä.

Suomalaisia siviilikriisinhallinta-asiantuntijoita on työskennellyt Afganistanissa EUPOLin lisäksi EU:n erityisedustajan toimistossa ja Naton siviiliedustajan toimistossa Kabulissa sekä Saksan siviiliedustajan toimistossa Pohjois-Afganistanissa.

Sotilaallinen kriisinhallinta

Suomi osallistuu Naton Resolute Support -kriisinhallintaoperaatioon, joka käynnistyi 1.1.2015 noin 12 000 sotilaan vahvuudella. Operaation toiminta keskittyy neljään maakunnalliseen keskukseen ja Kabuliin. Päätös Suomen osallistumisesta RS-operaatioon tehtiin joulukuussa 2014 ja Suomella on operaatiossa noin 40 sotilasta. Suomalaisia työskentelee RS:n monikansallisissa esikunnissa Kabulissa, pohjoisen johtoportaan esikunnassa Mazar-e Sharifissa sekä neuvonantotehtävissä.

Suomalainen rauhanturvaaja keskustelee tulkin välityksellä afgaanimiehen kanssa. Kuva: Sam Karvonen
Suomalainen rauhanturvaaja keskustelee tulkin välityksellä afgaanimiehen kanssa. Kuva: Sam Karvonen

Ennen RS-operaatiota Suomi toimi maassa Naton ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa vuosina 2002−2014, jonka tehtävänä oli tukea Afganistanin hallitusta turvallisuustilanteen vakauttamiseksi. RS-operaation tehtävänä on kouluttaa, tukea ja neuvoa Afganistanin turvallisuusjoukkoja (ANSF) strategisella tasolla ja tukea Afganistanin turvallisuusrakenteita. Operaation tavoitteena on saattaa Afganistanin turvallisuusjoukot ja -rakenteet sellaiselle tasolle, että ne pystyvät itsenäisesti ja kyvykkäästi pitämään maan turvallisuustilanteen vakaana hyvän hallinnon periaatteita noudattaen ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Lisätietoa: Resolute Support Mission in Afganistan

Ketkä Afganistanissa palvelevat

Afganistaniin rekrytoidaan etupäässä reserviläisiä, kuten muihinkin sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioihin. Kokeneet reserviläiset edustavat koulutus- ja työtaustoiltaan laajasti suomalaisen yhteiskunnan kirjoa. Tämä on etu, kun tehdään yhteistyötä paikallisväestön, hallinnon ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa.

Osa asevelvollisista saa koulutuksen kansainvälisiin tehtäviin jo varusmiesaikanaan. Lisäksi operaatioihin valittaville annetaan kutakin operaatiota ja tehtävää koskeva perehdytyskoulutus.

Siviilikriisinhallintatehtävissä rekrytointeja hoitaa Kriisinhallintakeskus (CMC), joka toimii myös asiantuntijatehtäviin valittujen valtiotyönantajana.