Kriisinhallinta Afganistanissa

Suomi tukee Afganistanin vakauttamista kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun lisäksi sotilaallisen- ja siviilikriisinhallinnan keinoin. Suomi osallistuu puolustusliitto Naton alaiseen Resolute Support -operaatioon ja oli vahvasti mukana EU:n poliisioperaatio Eupolissa (European Union Police Mission in Afganistan).

Sotilaallinen kriisinhallinta

Suomi osallistuu Naton Resolute Support -kriisinhallintaoperaatioon, joka käynnistyi 1.1.2015. Operaatiossa toimii noin 16 000 sotilasta. ja sen toiminta keskittyy neljään maakunnalliseen keskukseen ja Kabuliin. Suomella on tällä hetkellä operaatiossa noin 60 sotilasta. Suomen joukot on keskitetty pohjoiselle komentoalueelle Mazar-e-Sharifiin, missä suomalaisia työskentelee mm. neuvonanto-, koulutus-, ja esikuntatehtävissä.

Ennen RS-operaatiota Suomi osallistui Naton ISAF-kriisinhallintaoperaatioon vuosina 2002−2014. ISAF:n tehtävänä oli tukea Afganistanin hallitusta turvallisuustilanteen vakauttamiseksi. RS-operaation tehtävänä on kouluttaa, tukea ja neuvoa Afganistanin turvallisuusjoukkoja (ANSF) strategisella tasolla ja tukea Afganistanin turvallisuusrakenteita. Operaation tavoitteena on saattaa Afganistanin turvallisuusjoukot ja -rakenteet sellaiselle tasolle, että ne pystyvät itsenäisesti ja kyvykkäästi pitämään maan turvallisuustilanteen vakaana hyvän hallinnon periaatteita noudattaen ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Lisätietoa: Resolute Support Mission in AfganistanLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)

Siviilikriisinhallinta

EU:n siviilikriisinhallintaoperatio EUPOL (European Union Police Mission in Afghanistan) toimi Afganistanissa vuosina 2007- 2016. Suomi on vuosien aikana ollut yksi merkittävimpiä asiantuntijoita operaatioon lähettäneistä maita. Myös operaation johtotehtävissä on toiminut suomalaisia.

Operaation perustehtävänä oli Afganistanin poliisitoiminnan ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen osana maan turvallisuussektorin kokonaisvaltaista uudistusta. Erityistä huomiota kiinnitettiin ihmisoikeus- ja tasa-arvonäkökulmiin. Kansainväliset asiantuntijat toimivat neuvonantajina Afganistanin sisäministeriön, syyttäjälaitoksen ja poliisivoimien strategisessa kehittämisessä. Operaation loputtua sen työtä on jatkanut pienimuotoinen Euroopan komission toteuttama tukiprojekti.

Suomalaisia siviilikriisinhallinta-asiantuntijoita on työskennellyt Afganistanissa EUPOLin lisäksi EU:n erityisedustajan toimistossa ja Naton siviiliedustajan toimistossa Kabulissa sekä Saksan siviiliedustajan toimistossa Pohjois-Afganistanissa.

Ketkä Afganistanissa palvelevat

Afganistaniin rekrytoidaan etupäässä reserviläisiä, kuten muihinkin sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioihin. Kokeneet reserviläiset edustavat koulutus- ja työtaustoiltaan laajasti suomalaisen yhteiskunnan kirjoa. Tämä on etu, kun tehdään yhteistyötä paikallisväestön, hallinnon ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa.

Osa asevelvollisista saa koulutuksen kansainvälisiin tehtäviin jo varusmiesaikanaan. Lisäksi operaatioihin valittaville annetaan kutakin operaatiota ja tehtävää koskeva perehdytyskoulutus.

Siviilikriisinhallintatehtävissä rekrytointeja hoitaa  Kriisinhallintakeskus (CMC)Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan),Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)​​​​​​​ joka toimii myös asiantuntijatehtäviin valittujen valtiotyönantajana.