Kriisinhallinta Afganistanissa

Suomi on tukenut Afganistanin vakauttamista kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun lisäksi aiemmin sotilaallisen- ja siviilikriisinhallinnan keinoin. Suomi osallistui 2015–2021 puolustusliitto Naton alaiseen Resolute Support -operaatioon ja oli vahvasti mukana EU:n poliisioperaatio Eupolissa (European Union Police Mission in Afganistan).

Sotilaallinen kriisinhallinta

Suomi osallistui vuosina 2015–2021 Naton Resolute Support -kriisinhallintaoperaatioon, joka käynnistyi 1.1.2015. Operaation tehtävänä oli tukea Afganistanin hallitusta saavuttamaan ja ylläpitämään turvallinen toimintaympäristö maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisten rakenteiden vahvistamiseksi.

RS-operaation tavoitteena oli kouluttaa, tukea ja neuvoa Afganistanin turvallisuusjoukkoja (ANSF) strategisella tasolla ja tukea Afganistanin turvallisuusrakenteita. Afganistanin turvallisuusjoukot ja -rakenteet pyrittiin saattamaan sellaiselle tasolle, että ne pystyvät itsenäisesti ja kyvykkäästi pitämään maan turvallisuustilanteen vakaana hyvän hallinnon periaatteita noudattaen ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Operaation tuki kohdentui ministeriöihin, hallintoon ja korkean tason turvallisuusviranomaisiin. Tehtäviin ei kuulunut taistelutoimintaan osallistuminen.

Ennen RS-operaatiota Suomi osallistui Naton ISAF-kriisinhallintaoperaatioon vuosina 2002–2014. ISAF:n tehtävänä oli tukea Afganistanin hallitusta turvallisuustilanteen vakauttamiseksi.

Lisätietoa: Resolute Support Mission in Afghanistan (2015-2021)(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Siviilikriisinhallinta

EU:n siviilikriisinhallintaoperatio EUPOL (European Union Police Mission in Afghanistan) toimi Afganistanissa vuosina 2007–2016. Suomi on vuosien aikana ollut yksi merkittävimpiä asiantuntijoita operaatioon lähettäneistä maista. Myös operaation johtotehtävissä on toiminut suomalaisia.

Operaation perustehtävänä oli Afganistanin poliisitoiminnan ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen osana maan turvallisuussektorin kokonaisvaltaista uudistusta. Erityistä huomiota kiinnitettiin ihmisoikeus- ja tasa-arvonäkökulmiin. Kansainväliset asiantuntijat toimivat neuvonantajina Afganistanin sisäministeriön, syyttäjälaitoksen ja poliisivoimien strategisessa kehittämisessä. Operaation loputtua sen työtä on jatkanut pienimuotoinen Euroopan komission toteuttama tukiprojekti.

Suomalaisia siviilikriisinhallinta-asiantuntijoita on työskennellyt Afganistanissa EUPOLin lisäksi EU:n erityisedustajan toimistossa ja Naton siviiliedustajan toimistossa Kabulissa sekä Saksan siviiliedustajan toimistossa Pohjois-Afganistanissa.