Valtuutuksen ja hyväksynnän hakeminen puhtaan kehityksen mekanismin hankkeille

Kioton pöytäkirja mahdollistaa muiden kuin valtiollisten toimijoiden osallistumisen puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin. Suomalaisen oikeushenkilön osallistuminen hankkeeseen edellyttää ulkoministeriön valtuutusta ja hyväksyntää.

Valtuutuksen ja hyväksynnän ehdot

Päästökauppalaissa tarkoitettu toiminnanharjoittaja, jolla on voimassa oleva päästölupa, tai muu oikeushenkilö, joka on vakavarainen, jolla on kotipaikka Suomessa ja jolla muutoinkin harkitaan olevan tosiasialliset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen Suomen kansainvälisten sitoumusten mukaisesti, voi hakea ulkoministeriön valtuutuksen osallistua puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeseen

Tämän rinnalla ulkoministeriö voi hyväksyä hankkeen puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeksi

  • jos hakija on osallisena hankkeessa,

  • jos hankkeen tuottamia päästöyksiköitä on tarkoitus kirjata hakijan kansallisessa rekisterissä olevalle päästöoikeustilille,

  • jos hankkeen isäntävaltio on Kioton pöytäkirjan sopimuspuoli ja se on omasta puolestaan hyväksynyt hankkeen yhteistoteutus- ja puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeksi,

  • jos sekä hanke tavoitteidensa ja suunnitellun toteutuksensa puolesta täyttää Kioton pöytäkirjassa, osapuolikokouksen päätöksissä ja päästökauppadirektiivin 11 b artiklan 6 kohdassa asetetut edellytykset, ja sitä on muutoinkin pidettävä toteutuskelpoisena.

Hyväksyntää ei kuitenkaan anneta, jos hankkeen sisältö tai toteutustapa on Suomen hyväksymien kansainvälisen yhteistyön periaatteiden tai kansainvälis-oikeudellisten velvoitteiden vastainen tai hyväksynnän antaminen olisi muutoin omiaan vahingoittamaan Suomen kansallista etua

Valtuutuksen ja hyväksynnän hakeminen

Hae valtuutusta ulkoministeriölle osoitetulla kirjallisella hakemuksella. Hakemuksessa tarvittavat tiedot löytyvät ulkoministeriön asetuksesta puhtaan kehityksen mekanismin hankkeistaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) (915/2007, 2 §).

Hae hyväksyntää ulkoministeriölle osoitetulla kirjallisella hakemuksella. Liitä hakemukseen ulkoministeriön asetuksen edellyttämät tiedot Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)(915/2007, 3 §).

Valtuutusta ja hyväksyntää voi hakea samanaikaisesti.

Hakulomake ja täyttöohjeet

Hakulomaketta varten on erillinen ohjeistus. Hakijan edustajalla, joka allekirjoittaa hakemuksen ja vakuutuksen, tulee olla tarvittavat allekirjoitusvaltuudet. Allekirjoitus voi olla myös sähköinen.

Hakemuksen lähettäminen

Lähetä hakemus ja tarvittavat liitteet ulkoministeriöön joko sähköpostitse osoitteeseen keo-90@formin.fi ja kirjoita aihekenttään tunnus: CDM-valtuutukset ja hyväksynnät

tai lähetä ne postitse osoitteeseen:

CDM-valtuutukset ja hyväksynnät 
Kehityspoliittinen osasto / KEO-90
Ulkoministeriö
Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Valtuutuksesta ja hyväksynnästä peritään 105 euron käsittelymaksu.

Yli 20 MW vesivoimahankkeiden hyväksymiskäsittelyn erityisvaatimukset

Jos hakemus koskee ulkoministeriön hyväksyntää osallistua yli 20 MW:n suuruiseen puhtaan kehityksen mekanismin vesivoimahankkeeseen, toimita hakemuslomakkeen lisäksi erillinen WCD-raportti.

Alta löydät EU:n harmonisoidun raportointipohjan sekä ohjeistuksen. Riippumattoman todentajan (DOE, Designated Operational Entity) pitää todentaa raportti.

Yhteystiedot

Lähetystöneuvos Hanna-Leena Lampi
Hanna-leena.lampi@formin.fi 
puh. +358 295 351 863

Hakumenettelyyn liittyvä lainsäädäntö

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa