Hanketuki kansalaisjärjestöille

Ulkoministeriö myöntää suomalaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille valtionavustuksia kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hanketuen hakukierros toteutetaan joka toinen vuosi.

Tuen periaatteet

Hanketuki suomalaisille kansalaisjärjestöille on tärkeä kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyön muoto ja osa Suomen kehityspolitiikan toimeenpanoa. Järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeet lisäävät Suomen kehitysyhteistyön monimuotoisuutta ja vaikuttavuutta  asiantuntija-aloillaan ja toimintatavoillaan kehitysmaissa eri puolilla maailmaa. Kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) mukaan kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on sekä kehityspoliittinen tavoite että keino edistää Suomen muita kehityspoliittisia tavoitteita ja YK:n kestävän kehityksen (Agenda 2030) tavoitteita. Hanketuella edistetään myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita, kuten ihmisoikeuspolitiikan tavoitteiden toteutumista.

Hanketuen instrumenttikuvaus 2023-2026 (PDF, 397 KB)

Hakeminen

Hakukierros 2025–2028

Ennakkotieto hanketuen hausta vuosille 2025-2028 (PDF, 1114 KT) (julkaistu 15.11.2023)

Hanketuen instrumenttikuvaus 2025-2028 (PDF, 594 KT)

Hakukierros 2023–2026

Tiedote päätöksistä sekä lista myönnöistä 2023-2026 

Hakukierros 2021 –2024

Myöntötaulukko hakukierros 2020 (PDF, 260 KB)

Hankkeen toteutus ja raportointi

Sähköinen asiointi

Valtionavustuksiin liittyvässä yhteydenpidossa, ml. lomakkeiden jättämisessä, käytetään sähköistä asiointia

Maksupyyntö

Toimita hanketuen maksamiseksi maksupyyntölomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.

Mikäli haluat ensimmäisen erän maksettavaksi ennen vuosiraportin toimittamista (30.4. mennessä), liitä maksupyyntöön selvitys hankkeen tilanteesta -lomake:

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

Tee hakemukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle sähköisessä asioinnissa olevalla selainpohjaisella  lomakkeella.

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin sähköisessä asioinnissa olevalla selainpohjaisella lomakkeella.

Perustietoilmoitus

Toimita perustietoilmoitus vuosittain. Lisää liitteeksi toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut asiaankuuluvat asiakirjat, kuten säännöt ja yhdistysrekisterin ote. Jos aikaisemmin toimitettuihin sääntöihin on tullut muutoksia, toimita päivitetyt säännöt.

Raportointi

Järjestöt raportoivat myönnetyt valtionavut ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta oheisella vuosiraporttilomakkeella. Raportit on toimitettava 30. huhtikuuta mennessä. Myös perustietoilmoitus tulee tehdä vuosittain 30.4. mennessä sähköisen asioinnin selainpohjaisella lomakkeella.

Myös vuosiraportin liitteet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Allekirjoitusta vaativat liitteet allekirjoitetaan sähköisesti tai allekirjoitetaan paperiversioon, joka skannataan ja liitetään sähköiseen raportointilomakkeeseen.

Pdf-lomakkeita varten tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi. Tallenna lomake omalle koneelle ennen avaamista (save target as).

Raportointilomakkeen täyttämiseen tarvittavat tunnistetiedot löytyvät järjestön asiointitililtä, hanketuen hakemuksista ja valtionavustuspäätöksestä sekä mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista. 

Huomaa, että liitteiden tallennusnimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä (.,-/äö) ja niin edelleen. Kun tallennat liitteitä, huolehdi siitä, että liitteen tiedostomuoto tallentuu myös (esim. toimintasuunnitelma_2013.pdf). Liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 10 MB. Tarvittaessa voit käyttää täydennysilmoituslomaketta liitteiden toimittamiseen.

Tilintarkastusohjeet

Tarkastusohje hanketuelle (Word, 17 KB)

Tilintarkastajan raporttimalli (Word, 58 KB)

Toimeksiannon vahvistuskirje (Word, 44 KB)

Tarkastusohjeet kohdemaan tilintarkastajalle (Word, 17 KB)

Auditor's report (Word, 54 KB)

Engagement letter (Word, 47 KB)

 

Koronaviruksella on vaikutuksia kansalaisjärjestöjen ohjelmiin ja hankkeisiin. Alla olevasta asiakirjasta löytyy näihin liittyviä yleisiä linjauksia ja ohjeita, joita päivitetään tarpeen mukaan.

Koronavirustilanne - kansalaisyhteiskuntayksikön linjauksia ja ohjeita (päivitetty 23.6.2021) (PDF, 557 KB) 

Kysymykset

Tukimuotoon liittyviä kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen hanketuki.um@gov.fi

Tämän sivun sisällöstä vastaa