Hanketuki kansalaisjärjestöille

Ulkoministeriö myöntää suomalaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille valtionavustuksia kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hanketuen hakukierros toteutetaan joka toinen vuosi. Hakukierros on auki 31. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2020.

Koronavirustilanteen vaikutus hanketukeen

Hanketuen hakukierros 2020

Ulkoministeriö tiedostaa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen tuomat haasteet hankesuunnitteluun, hankkeiden toteutukseen ja järjestöjen normaaliin työrytmiin.

Hakukierrokseen osallistumisen kannalta lähtökohtana on, että hakulomake toimitetaan sähköisen asioinnin kautta ministeriölle määräaikaan mennessä (31.3.2020 klo 16.15). Ulkoministeriö ymmärtää, että hakijoille voi erityisesti nykytilanteen poikkeuksellisuus huomioon ottaen syntyä tarve täydentää hakemuksiaan hakuajan umpeutumisen jälkeen. Hakemuksia voi täydentää sekä hakulomakkeen eri osioiden että hakemuksen liitteiden osalta. Täydennykset toivotaan 17.4.2020 mennessä, jotta ne voidaan huomioida arvioinnissa.

Kansalaisyhteiskuntayksikkö käynnistää hakemusten käsittelyn haun sulkeutumisen jälkeen, jotta vältettäisiin valtionavustuspäätösten aikataulun venyminen.

Vuosiraportointi 2019

Hankkeiden vuosiraportoinnin 2019 määräaikaa pidennetään vuosittaisesta määräajasta (30.4.) kahdella viikolla perjantaihin 15.5.2020 asti. Kansalaisyhteiskuntayksikön tavoitteena on jatkaa hanketuen hallinnointia normaalisti (esim. maksatukset). Kiireellisissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä järjestön yhteyshenkilöön sähköpostitse tai puhelimitse.

 

Alla olevasta asiakirjasta löytyy myös yleisiä ohjeita ja linjauksia, joita päivitetään tarpeen mukaan.

Koronavirustilanne - Kansalaisyhteiskuntayksikön linjauksia ja ohjeita (päivitetty 19.3.2020) 


Tuen periaatteet

Hanketuki suomalaisille kansalaisjärjestöille on tärkeä kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyön muoto ja osa Suomen kehityspolitiikan toimeenpanoa. Järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeet lisäävät Suomen kehitysyhteistyön monimuotoisuutta ja vaikuttavuutta omilla asiantuntija-aloillaan ja toimintatavoillaan kehitysmaissa eri puolilla maailmaa. Kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) mukaan kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on sekä kehityspoliittinen tavoite että keino edistää Suomen muita kehityspoliittisia tavoitteita ja YK:n kestävän kehityksen (Agenda 2030) tavoitteita. Hanketuella edistetään myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita, kuten ihmisoikeuspolitiikan tavoitteiden toteutumista.

Lue koko instrumenttikuvaus täältä.

Hakeminen

Hakukierros 2021 - 2024

Hakuilmoitus / Call for proposals

Hakuun liittyvät kysymykset ja vastaukset (päivitetty 13.3.2020)

Yleisehdot ja hanketuen lisäehdot

Ulkoministeriön myöntäminen valtionavustusten käyttöä koskevat yleisehdot ja hanketuen lisäehdot

Sähköinen asiointi

Sähköisen asioinnin lomakkeet avautuvat parhaiten Internet Explorer -selaimella. Mikäli käytössä ei ole IE -selainta, lomakkeet voi avata mm. Mozilla Firefox- ja Chrome-selaimilla alla olevan ohjeen mukaisesti.

Ulkoministeriö käyttää sähköistä asiointipalvelua ja sitä varten laadittuja lomakkeita hanketuen hallinnointiin. Tutustu sähköiseen asiointipalveluun.

Lomakkeiden lataamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi.

Tallenna lomakkeet omalle työasemalle ennen avaamista (Tallenna kohde nimellä / Save target as). Voit muokata, tallentaa ja lähettää lomakkeita toisille henkilöille ennen hakemuksen jättämistä.

Perustietoilmoitus

Avustuksen hakijan tulee toimittaa perustietoilmoituslomake 10.3.2020 mennessä. Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää sen jälkeen. Avustuksen hakija tarvitsee vastaanottokuittauksessa ilmoitetun tunnuksen voidakseen jättää uusia hanketuen hakemuksia hakukierroksella. Kun olet palauttanut perustietoilmoituksen, saat asiointitilillesi tiedoksiannon, joka sisältääasian tunnuksen (tunnus on muotoa UHA20XX-000XXX). Kirjoita tämä tunnus hanketukihakemuksen tai jatkohankehakemuksen kohtaan 1.2. 

Perustietoilmoituksen liitteinä toimitetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut mahdolliset asiakirjat, kuten muuttuneet säännöt ja yhdistysrekisterin ote. Perustietoilmoitus tehdään vain kerran siinäkin tapauksessa, että toimija hakee useampia valtionavustuksia samana hakuvuotena.

Avustuksen saajat tekevät perustietoilmoituksen vuosittain 30.4. mennessä.

Hakulomakkeet

Pakolliset liitteet:

Huomaa, että liitteiden tallennusnimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä (.,-/äö) ja niin edelleen. Kun tallennat liiteitä, huolehdi siitä, että liitteen tiedostomuoto tallentuu myös (esim. toimintasuunnitelma_2013.pdf). Liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 10 MB.

Lisäohjeita hakulomakkeen täyttämiseen:

Hankkeen toteutus ja raportointi

Sitoumus ja maksupyyntö

Valtionavustuksen vastaanottamiseksi toimitettava sitoumuslomake:

Hanketuen maksamiseksi toimitettava maksupyyntölomake. 

Mikäli haluat ensimmäisen erän maksettavaksi ennen vuosiraportin toimittamista (30.4. mennessä), liitä maksupyyntöön selvitys hankkeen tilanteesta-lomake:

Sitoumukset ja maksupyynnöt liitetään järjestön ja hankkeen tietoihin asiointipalvelussa olevan Aineiston tunnuksen avulla. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX.

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

Tee anomukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle oheisella lomakkeella.

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin oheisella lomakkeella.

Huom. Hakijan tulee jättää perustietoilmoitus vuosittain 30. huhtikuuta mennessä.

Raportointi

Järjestöt raportoivat myönnetyt valtionavut ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Raportit on toimitettava 30. huhtikuuta mennessä.

Myös vuosiraportin liitteet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Allekirjoitusta vaativat liitteet skannataan ja liitetään sähköiseen raportointilomakkeeseen.

Raportointilomakkeen täyttämiseen tarvittavat tunnistetiedot löytyvät järjestön asiointitililtä, hanketuen hakemuksista ja valtionavustuspäätöksestä sekä mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista.

Tilintarkastusohjeet

Tarkastusohje hanketuelle (Word, 17 kt)

Tilintarkastajan raporttimalli (Word, 58 kt)

Toimeksiannon vahvistuskirje (Word, 44 kt)

Tarkastusohjeet kohdemaan tilintarkastajalle (Word, 17 kt)

Auditor's report (Word, 54 kt)

Engagement letter (Word, 47 kt)

Tämän sivun sisällöstä vastaa