Hanketuki kansalaisjärjestöille

Ulkoministeriö myöntää suomalaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille valtionavustuksia kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hanketuen hakukierros toteutetaan joka toinen vuosi. Hakukierroksen 2020 hakuaika on päättynyt.

Koronavirustilanteen vaikutus hanketukeen

Hanketuen hakukierros 2020

Ulkoministeriö tiedostaa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen tuomat haasteet hankesuunnitteluun, hankkeiden toteutukseen ja järjestöjen normaaliin työrytmiin.

Hakukierrokseen osallistumisen kannalta lähtökohtana on, että hakulomake toimitetaan sähköisen asioinnin kautta ministeriölle määräaikaan mennessä (31.3.2020 klo 16.15). Ulkoministeriö ymmärtää, että hakijoille voi erityisesti nykytilanteen poikkeuksellisuus huomioon ottaen syntyä tarve täydentää hakemuksiaan hakuajan umpeutumisen jälkeen. Hakemuksia voi täydentää sekä hakulomakkeen eri osioiden että hakemuksen liitteiden osalta. Täydennykset toivotaan 17.4.2020 mennessä, jotta ne voidaan huomioida arvioinnissa.

Kansalaisyhteiskuntayksikkö käynnistää hakemusten käsittelyn haun sulkeutumisen jälkeen, jotta vältettäisiin valtionavustuspäätösten aikataulun venyminen.

Vuosiraportointi 2019

Hankkeiden vuosiraportoinnin 2019 määräaikaa pidennetään vuosittaisesta määräajasta (30.4.) kahdella viikolla perjantaihin 15.5.2020 asti. Kansalaisyhteiskuntayksikön tavoitteena on jatkaa hanketuen hallinnointia normaalisti (esim. maksatukset). Kiireellisissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä järjestön yhteyshenkilöön sähköpostitse tai puhelimitse.

 

Alla olevasta asiakirjasta löytyy myös yleisiä ohjeita ja linjauksia, joita päivitetään tarpeen mukaan.

 Koronavirustilanne - kansalaisyhteiskuntayksikön linjauksia ja ohjeita (päivitetty 15.4.2020) 


Tuen periaatteet

Hanketuki suomalaisille kansalaisjärjestöille on tärkeä kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyön muoto ja osa Suomen kehityspolitiikan toimeenpanoa. Järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeet lisäävät Suomen kehitysyhteistyön monimuotoisuutta ja vaikuttavuutta omilla asiantuntija-aloillaan ja toimintatavoillaan kehitysmaissa eri puolilla maailmaa. Kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) mukaan kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on sekä kehityspoliittinen tavoite että keino edistää Suomen muita kehityspoliittisia tavoitteita ja YK:n kestävän kehityksen (Agenda 2030) tavoitteita. Hanketuella edistetään myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita, kuten ihmisoikeuspolitiikan tavoitteiden toteutumista.

Lue koko instrumenttikuvaus täältä.

Hakeminen

Hakukierros 2021 - 2024

Hakuilmoitus / Call for proposals

Hakuun liittyvät kysymykset ja vastaukset (päivitetty 13.3.2020)

Myöntötaulukko hakukierros 2020

Yleisehdot ja hanketuen lisäehdot

Ulkoministeriön myöntäminen valtionavustusten käyttöä koskevat yleisehdot ja hanketuen lisäehdot

Sähköinen asiointi

Ulkoministeriön sähköinen asiointipalvelu uudistuu

Ulkoministeriön ja puolustusministeriön yhteinen sähköinen asiointipalvelu siirrettiin uusittuun sähköiseen palveluun 9.6.2020 osoitteessa https://online-asiointi.um-plm.fi/ sekä Suomi.fi-tunnistus osoitteessa https://www.suomi.fi/etusivu.

Sähköisessä asiointipalvelussa valtionavustusten hakuun liittyviä lomakkeita täytetään suoraan selaimessa. Selainpohjaisista lomakkeista on jo käytettävissä perustietoilmoitus, sitoumus ja maksupyyntö. Muut lomakkeet (hankehakemus, täydennysilmoitus, muutoshakemus, raportti) täytetään entiseen tapaan Adobe-lomakkeella, joka noudetaan UM:n verkkosivulta ja ladataan uuteen asiointipalveluun. Sitä mukaa kun selainpohjaiset lomakkeet valmistuvat, ne tullaan poistamaan UM:n verkkosivulta ja ovat jatkossa saatavilla ainoastaan selainpohjaisessa palvelussa.

Kun asia tallennuksen jälkeen laitetaan vireille painamalla “pane vireille” nappulaa (rullatkaa näyttöä alaspäin, kunnes näette ”pane vireille”-nappulan), hakija ei saa vahvistusviestiä, mutta sen sijaan voi tarkistaa omat lähettämänsä hakemukset yläreunan asiat-välilehden alasvetovalikosta ”vireille pannut” laatikossa. Samassa valikossa on laatikko myös niille asioille ”vireillepanoa odottavat”, joita ei ole vielä laitettu vireille.

Tunnistautuminen ja valtuudet

Uuteen sähköiseen asiointipalveluun voidaan vielä toistaiseksi tunnistautua myös Katso-tunnisteella, joka löytyy pankkilistausten jälkeen viimeisenä vaihtoehtona. Katso-tunnisteet toimivat 30.9. saakka, jolloin Katso-tunnisteista ja vanhasta asiointipalvelusta luovutaan. Suomi.fi tunnistukseen tarvittavien valtuuksien hakemista suositellaan jo kesän 2020 aikana https://www.suomi.fi/valtuudet.

Kehitysyhteistyöasioissa asioissa järjestöjen rooli on ”KYT loppukäyttäjä”: http://valtuusrekisteri.suomi.fi/valtionavustusten_hakeminen


Samalla kun järjestöt hoitavat omat Suomi.fi-valtuudet kuntoon, pyydämme hoitamaan myös tarvittavat päivitykset tai korjaukset järjestönne rekisteritietojen osalta ml. rekisteröity virallinen nimi (oikeinkirjoitus), nimenkirjoitusoikeudet, nimenkirjoitustapa ja säännöt viimeistään kesän aikana.

Käyttöohjeet

Sähköisen asiointipalvelun käyttöohjeet löytyvät Suomi.fi –palvelun etusivun kautta. Lisätietoja Suomi.fi –kansalaisneuvonnan palvelusta saa osoitteesta https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI sekä sähköpostitse osoitteesta palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi tai puhelimitse 0295 000. Sivulla on käytössä myös Chat-palvelu.


Varsinainen tuotantokäyttö aloitetaan 10.8.2020.

 

Poistuvan asiointipalvelun ohjeistus

Sähköisen asioinnin lomakkeet avautuvat parhaiten Internet Explorer -selaimella. Mikäli käytössä ei ole IE -selainta, lomakkeet voi avata mm. Mozilla Firefox- ja Chrome-selaimilla alla olevan ohjeen mukaisesti.

Ulkoministeriö käyttää sähköistä asiointipalvelua ja sitä varten laadittuja lomakkeita hanketuen hallinnointiin. Tutustu sähköiseen asiointipalveluun.

Lomakkeiden lataamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi.

Tallenna lomakkeet omalle työasemalle ennen avaamista (Tallenna kohde nimellä / Save target as). Voit muokata, tallentaa ja lähettää lomakkeita toisille henkilöille ennen hakemuksen jättämistä.

Perustietoilmoitus

Avustuksen hakijan tulee toimittaa perustietoilmoituslomake 10.3.2020 mennessä. Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää sen jälkeen. Avustuksen hakija tarvitsee vastaanottokuittauksessa ilmoitetun tunnuksen voidakseen jättää uusia hanketuen hakemuksia hakukierroksella. Kun olet palauttanut perustietoilmoituksen, saat asiointitilillesi tiedoksiannon, joka sisältääasian tunnuksen (tunnus on muotoa UHA20XX-000XXX). Kirjoita tämä tunnus hanketukihakemuksen tai jatkohankehakemuksen kohtaan 1.2. 

Perustietoilmoituksen liitteinä toimitetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut mahdolliset asiakirjat, kuten muuttuneet säännöt ja yhdistysrekisterin ote. Perustietoilmoitus tehdään vain kerran siinäkin tapauksessa, että toimija hakee useampia valtionavustuksia samana hakuvuotena.

Avustuksen saajat tekevät perustietoilmoituksen vuosittain 30.4. mennessä.

Hakulomakkeet

Pakolliset liitteet:

Huomaa, että liitteiden tallennusnimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä (.,-/äö) ja niin edelleen. Kun tallennat liiteitä, huolehdi siitä, että liitteen tiedostomuoto tallentuu myös (esim. toimintasuunnitelma_2013.pdf). Liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 10 MB.

Lisäohjeita hakulomakkeen täyttämiseen:

Hankkeen toteutus ja raportointi

Sitoumus ja maksupyyntö

Valtionavustuksen vastaanottamiseksi toimitettava sitoumuslomake:

Hanketuen maksamiseksi toimitettava maksupyyntölomake. 

Mikäli haluat ensimmäisen erän maksettavaksi ennen vuosiraportin toimittamista (30.4. mennessä), liitä maksupyyntöön selvitys hankkeen tilanteesta-lomake:

Sitoumukset ja maksupyynnöt liitetään järjestön ja hankkeen tietoihin asiointipalvelussa olevan Aineiston tunnuksen avulla. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX.

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

Tee anomukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle oheisella lomakkeella.

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin oheisella lomakkeella.

Huom. Hakijan tulee jättää perustietoilmoitus vuosittain 30. huhtikuuta mennessä.

Raportointi

Järjestöt raportoivat myönnetyt valtionavut ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Raportit on toimitettava 30. huhtikuuta mennessä.

Myös vuosiraportin liitteet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Allekirjoitusta vaativat liitteet skannataan ja liitetään sähköiseen raportointilomakkeeseen.

Raportointilomakkeen täyttämiseen tarvittavat tunnistetiedot löytyvät järjestön asiointitililtä, hanketuen hakemuksista ja valtionavustuspäätöksestä sekä mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista.

Tilintarkastusohjeet

Tarkastusohje hanketuelle (Word, 17 kt)

Tilintarkastajan raporttimalli (Word, 58 kt)

Toimeksiannon vahvistuskirje (Word, 44 kt)

Tarkastusohjeet kohdemaan tilintarkastajalle (Word, 17 kt)

Auditor's report (Word, 54 kt)

Engagement letter (Word, 47 kt)

Tämän sivun sisällöstä vastaa