Hanketuki kansalaisjärjestöille

Ulkoministeriö myöntää suomalaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille valtionavustuksia kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hanketuen hakukierros toteutetaan joka toinen vuosi. Hakukierroksen 2020 hakuaika on päättynyt.

Koronaviruksella on vaikutuksia kansalaisjärjestöjen ohjelmiin ja hankkeisiin. Alla olevasta asiakirjasta löytyy näihin liittyviä yleisiä linjauksia ja ohjeita, joita päivitetään tarpeen mukaan.

Koronavirustilanne - kansalaisyhteiskuntayksikön linjauksia ja ohjeita (päivitetty 23.6.2021) (PDF 557 kt) (avautuu uuteen ikkunaan) 

Tuen periaatteet

Hanketuki suomalaisille kansalaisjärjestöille on tärkeä kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyön muoto ja osa Suomen kehityspolitiikan toimeenpanoa. Järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeet lisäävät Suomen kehitysyhteistyön monimuotoisuutta ja vaikuttavuutta  asiantuntija-aloillaan ja toimintatavoillaan kehitysmaissa eri puolilla maailmaa. Kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) mukaan kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on sekä kehityspoliittinen tavoite että keino edistää Suomen muita kehityspoliittisia tavoitteita ja YK:n kestävän kehityksen (Agenda 2030) tavoitteita. Hanketuella edistetään myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita, kuten ihmisoikeuspolitiikan tavoitteiden toteutumista.

Hanketuen instrumenttikuvaus (PDF 397 kt)

Hakeminen

Hakukierros 2023 - 2026

Ulkoministeriö avaa hanketuen hakukierroksen tammikuussa 2022. Haku on käynnissä 24.tammikuuta - 4. maaliskuuta 2022. Hakukierroksella voi hakea valtionavustusta kehitysyhteistyöhankkeisiin vuosille 2023–2026. Varsinainen hakuilmoitus arviointikriteereineen julkaistaan haun avautuessa 24.1.2022.

Ennakkotieto hanketuen hausta vuosille 2023–2026 (avautuu uuteen ikkunaan)

Hakukierros 2021 - 2024

Myöntötaulukko hakukierros 2020 (avautuu uuteen ikkunaan)

Yleisehdot ja hanketuen lisäehdot

Ulkoministeriön myöntäminen valtionavustusten käyttöä koskevat yleisehdot ja hanketuen lisäehdot (avautuu uuteen ikkunaan)

Sähköinen asiointi

Valtionavustuksiin liittyvässä yhteydenpidossa, ml. lomakkeiden jättämisessä, käytetään sähköistä asiointia (avautuu uuteen ikkunaan)

UM:n sivuilta ladattavat pdf-lomakkeet

Lomakkeiden lataamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi.

Tallenna lomakkeet omalle työasemalle ennen avaamista (Tallenna kohde nimellä / Save target as). Voit muokata, tallentaa ja lähettää lomakkeita toisille henkilöille ennen hakemuksen jättämistä.

Perustietoilmoitus

Avustuksen hakijat tekevät perustietoilmoituksen vuosittain 30.4. mennessä sähköisen asioinnin selainpohjaiselle lomakkeelle. Hakuvuosina toimita perustietoilmoitus hyvissä ajoin ennen hakuajan umpeutumista.  Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää. Tee perustietoilmoitus ainoastaan kerran vuodessa myös siinä tapauksessa, että saman kalenterivuoden aikana haet useampia valtionavustuksia. Perustietoilmoituksen jättämiselle ei ole määräaikaa, mutta avustuksen hakija tarvitsee vastaanottokuittauksessa ilmoitetun tunnuksen voidakseen jättää uusia hanketuen hakemuksia hakukierroksella. Kun olet palauttanut perustietoilmoituksen, saat vastaanottokuittauksen, joka sisältää asian tunnuksen (tunnus on muotoa UHA20XX-000XXX). Kirjoita tämä tunnus hanketukihakemuksen tai jatkohankehakemuksen kohtaan 1.2.  

Toimita perustietoilmoituksen liitteinä toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut asiaankuuluvat asiakirjat, kuten säännöt ja yhdistysrekisterin ote. Jos aikaisemmin toimitettuihin sääntöihin on tullut muutoksia, toimita päivitetyt säännöt.

Hakulomakkeet

Hakukierroksen 2023-2026 päivitetyt hakulomakkeet ja liitteet julkaistaan hakukierroksen avautuessa tammikuussa 2022.

Pakolliset liitteet:

Huomaa, että liitteiden tallennusnimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä (.,-/äö) ja niin edelleen. Kun tallennat liiteitä, huolehdi siitä, että liitteen tiedostomuoto tallentuu myös (esim. toimintasuunnitelma_2013.pdf). Liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 10 MB.

Lisäohjeita hakulomakkeen täyttämiseen:

Hankkeen toteutus ja raportointi

Sitoumus ja maksupyyntö

Toimita valtionavustuksen vastaanottamiseksi sitoumuslomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.

Toimita hanketuen maksamiseksi maksupyyntölomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.

Mikäli haluat ensimmäisen erän maksettavaksi ennen vuosiraportin toimittamista (30.4. mennessä), liitä maksupyyntöön selvitys hankkeen tilanteesta -lomake:

Sitoumukset ja maksupyynnöt liitetään järjestön ja hankkeen tietoihin asiointipalvelussa olevan Aineiston tunnuksen avulla. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX.

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

Tee hakemukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle sähköisessä asioinnissa olevalla selainpohjaisella  lomakkeella.

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin sähköisessä asioinnissa olevalla selainpohjaisella lomakkeella.

Raportointi

Järjestöt raportoivat myönnetyt valtionavut ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Raportit on toimitettava 30. huhtikuuta mennessä.

Myös vuosiraportin liitteet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Allekirjoitusta 
vaativat liitteet allekirjoitetaan sähköisesti tai allekirjoitetaan paperiversioon, joka skannataan ja liitetään sähköiseen raportointilomakkeeseen.

Koronapandemian aiheuttamista haasteista johtuen ministeriö on päättänyt, että hanketukea saavien järjestöjen omarahoitusvaatimus vuodelta 2020 poistetaan. Vuosiraporttilomakkeelta on väliaikaisesti poistettu vuoden 2020 raportointia varten omarahoitusosuuden tarkistus. Lomakkeella ei ole mahdollista raportoida vapaaehtoistyötä ja/tai palvelu- ja tavaralahjoituksia enemmän kuin rahallista omarahoitusta. Mikäli järjestö haluaa sisällyttää raportointiin vuodelta 2020 enemmän vapaaehtoistyötä tai palvelu- ja tavaralahjoituksia kuin lomakkeelle on kirjattavissa, näistä voi ilmoittaa Lisätietoa-kentässä (16.1) tai erillisellä liitteellä.

Raportointilomakkeen täyttämiseen tarvittavat tunnistetiedot löytyvät järjestön asiointitililtä, hanketuen hakemuksista ja valtionavustuspäätöksestä sekä mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista.

Tilintarkastusohjeet

Tarkastusohje hanketuelle (Word, 17 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tilintarkastajan raporttimalli (Word, 58 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Toimeksiannon vahvistuskirje (Word, 44 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tarkastusohjeet kohdemaan tilintarkastajalle (Word, 17 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Auditor's report (Word, 54 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Engagement letter (Word, 47 kt) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tämän sivun sisällöstä vastaa