Hanketuki kansalaisjärjestöille

Ulkoministeriö myöntää suomalaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja kunnille valtionavustuksia kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hanketuen hakukierros toteutetaan joka toinen vuosi.

Kansalaisjärjestöjen hanketuki avautuu haettavaksi tammikuussa

Hakukierros suomalaisten kansalaisjärjestöjen hankkeille vuosille 2021–2024 avataan 31. tammikuuta 2020. Hakemusten määräaika on maaliskuun 2020 lopussa.

Kansalaisjärjestöjen hanketuki on osa Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta. Tuettavien hankkeiden tulee olla linjassa Agenda 2030:n, Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden ja kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) kanssa. Hanketukikierroksella korostetaan paikallisen kumppanin omistajuutta, kansalaisyhteiskunnan vahvistamista sekä monitoimijayhteistyötä.

Valtionavustusta voi hakea 2–4-vuotisille uusille hankkeille tai aiemman yhteistyön jatkohankkeille.

Hanketukea voivat hakea suomalaiset kansalaisjärjestöt, joilla on kumppani tai kumppaneita OECD:n kehitysapukomitean määrittelemissä julkisen kehitysavun vastaanottajamaissa. Tällä hakukierroksella myös kunnat voivat hakea tukea suomalaisten kansalaisjärjestöjen kumppaneina mutta eivät kuitenkaan ensisijaisina hakijoina.

Hakukierrosta 2020 koskevat tarkat arviointikriteerit ja hakuohjeet lomakkeineen julkaistaan haun avautuessa UM:n verkkosivuilla.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta viimeistään tiistaina 31. maaliskuuta 2020 klo 16.15.

Hakuilmoitus ja -kriteerit julkaistaan ulkoministeriön verkkosivuilla (um.fi) haun avautuessa. Hakuilmoituksessa mainitaan kysymysten jättämistä varten tarkka ajankohta ja sähköpostiosoite. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kootusti ministeriön verkkosivuilla.

Tuen periaatteet

Ulkoasiainministeriö myöntää valtionavustuksia suomalaisille kansalaisjärjestöille ja kunnille hanketukena ajallisesti ja paikallisesti rajattuihin kehitysyhteistyöhankkeisiin. Tuettavien hankkeiden tulee olla linjassa Suomen kehityspolitiikan kanssa. Hankkeiden tavoitteena on saavuttaa pysyviä muutoksia. Hanketuki ei ole pysyvää rahoitusta, vaan määräaikainen lisäpanos, jonka avulla kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan tai paikallishallinnon kapasiteettia kehitetään. Hanketukea myönnetään sekä uusille kehitysyhteistyöhankkeille että jatkohankkeille.

Hakukierros 2019 - 2022

Hakuilmoitus

Hanketuen ehdot ja ohjeistus

Ulkoministeriön myöntäminen valtionavustusten käyttöä koskevat yleisehdot ja hanketuen lisäehdot

Hanketuen ehtoja täydentävä ohjeistus

Sähköisen asioinnin lomakkeet

Ulkoministeriö käyttää sähköistä asiointipalvelua ja sitä varten laadittuja lomakkeita hanketuen hallinnointiin. Tutustu sähköiseen asiointipalveluun.

Lomakkeiden lataamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi.

Tallenna lomakkeet omalle työasemalle ennen avaamista (Tallenna kohde nimellä / Save target as). Voit muokata, tallentaa ja lähettää lomakkeita toisille henkilöille ennen hakemuksen jättämistä.

Perustietoilmoitus

Avustuksen saajat tekevät perustietoilmoituksen vuosittain. Sen liitteinä toimitetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut mahdolliset asiakirjat, kuten muuttuneet säännöt ja yhdistysrekisterin ote.

Perustietoilmoitus tehdään vain kerran siinäkin tapauksessa, että toimija hakee useampia valtionavustuksia samana hakuvuotena.

Avustuksen hakija tarvitsee vastaanottokuittauksessa ilmoitetun tunnuksen voidakseen jättää uusia hanketuen hakemuksia hakukierroksella. Hakijoita pyydetään toimittamaan perustietoilmoitus 30.4. mennessä.

Kun olet palauttanut perustietoilmoituksen, saat asiointitilillesi tiedoksiannon, joka sisältääasian tunnuksen (tunnus on muotoa UHA20XX-000XXX). Kirjoita tämä tunnus hanketukihakemuksen tai jatkohankehakemuksen kohtaan 1.2.

Hakulomakkeet

Uuden hankkeen hakulomake:

Jatkohankkeen hakulomake:

Pakolliset liitteet:

Huomaa, että liitteiden tallennusnimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä (.,-/äö) ja niin edelleen. Kun tallennat liiteitä, huolehdi siitä, että liitteen tiedostomuoto tallentuu myös (esim. toimintasuunnitelma_2013.pdf). Liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 10 MB.

Lisäohjeita hakulomakkeen täyttämiseen:

Sitoumus ja maksupyyntö

Valtionavustuksen vastaanottamiseksi toimitettava sitoumuslomake:

Hanketuen maksamiseksi toimitettava maksupyyntölomake. 

Mikäli haluat ensimmäisen erän maksettavaksi ennen vuosiraportin toimittamista (30.4. mennessä), liitä maksupyyntöön selvitys hankkeen tilanteesta-lomake:

Sitoumukset ja maksupyynnöt liitetään järjestön ja hankkeen tietoihin asiointipalvelussa olevan Aineiston tunnuksen avulla. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX.

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

Tee anomukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle oheisella lomakkeella.

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin oheisella lomakkeella.

Raportointi

Järjestöt raportoivat myönnetyt valtionavut ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Raportit on toimitettava 30. huhtikuuta mennessä.

Myös vuosiraportin liitteet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Allekirjoitusta vaativat liitteet skannataan ja liitetään sähköiseen raportointilomakkeeseen.

Raportointilomakkeen täyttämiseen tarvittavat tunnistetiedot löytyvät järjestön asiointitililtä, hanketuen hakemuksista ja valtionavustuspäätöksestä sekä mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista.

Hakuun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Hanketuen hakuun liittyvät kysymykset ja vastaukset (päivitetty 27.4.2018)

Tilintarkastusohjeet

Tarkastusohje hanketuelle (Word, 17 kt)

Tilintarkastajan raporttimalli (Word, 58 kt)

Toimeksiannon vahvistuskirje (Word, 44 kt)

Tarkastusohjeet kohdemaan tilintarkastajalle (Word, 17 kt)

Auditor's report (Word, 54 kt)

Engagement letter (Word, 47 kt)

Tämän sivun sisällöstä vastaa