Hanketuki kansalaisjärjestöille

Ulkoministeriö myöntää suomalaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille valtionavustuksia kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hanketuen hakukierros toteutetaan joka toinen vuosi.

Tuen periaatteet

Hanketuki suomalaisille kansalaisjärjestöille on tärkeä kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyön muoto ja osa Suomen kehityspolitiikan toimeenpanoa. Järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeet lisäävät Suomen kehitysyhteistyön monimuotoisuutta ja vaikuttavuutta  asiantuntija-aloillaan ja toimintatavoillaan kehitysmaissa eri puolilla maailmaa. Kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) mukaan kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on sekä kehityspoliittinen tavoite että keino edistää Suomen muita kehityspoliittisia tavoitteita ja YK:n kestävän kehityksen (Agenda 2030) tavoitteita. Hanketuella edistetään myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita, kuten ihmisoikeuspolitiikan tavoitteiden toteutumista.

Hanketuen instrumenttikuvaus (PDF, 397 KB)

Hakeminen

Hakukierros 2023–2026

Hakukierros on päättynyt.

Tiedote päätöksistä sekä lista myönnöistä 2023-2026. 

Hakuilmoitus 2023–2026 (PDF, 100 KB)

Hanketuen hakukierrosta 2022 koskevat kysymykset ja vastaukset 28.2.2022 (PDF, 632 KB)

Ennakkotieto hanketuen hausta vuosille 2023–2026 (julkaistu 22.11.2021)

Yleisehdot ja hanketuen lisäehdot sekä eettiset säännöt

 

Ulkoministeriön myöntämien valtionavustusten käyttöä koskevat yleisehdot ja hanketuen lisäehdot (PDF, 173 KB)

Sähköinen asiointi

Valtionavustuksiin liittyvässä yhteydenpidossa, ml. lomakkeiden jättämisessä, käytetään sähköistä asiointia

UM:n sivuilta ladattavat pdf-lomakkeet

Hakemus- ja vuosiraporttilomakkeiden lataamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman(Linkki toiselle web-sivustolle.), jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi. Kaikki muut lomakkeet ovat selainpohjaisia.

Tallenna lomakkeet omalle työasemalle ennen avaamista (Tallenna kohde nimellä / Save target as). Voit muokata, tallentaa ja lähettää lomakkeita toisille henkilöille ennen hakemuksen jättämistä.

Perustietoilmoitus

Hakuvuosina toimita perustietoilmoitus hyvissä ajoin ennen hakuajan umpeutumista sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.  Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää. Tee perustietoilmoitus ainoastaan kerran vuodessa myös siinä tapauksessa, että saman kalenterivuoden aikana haet useampia valtionavustuksia. Perustietoilmoituksen jättämiselle ei ole määräaikaa, mutta avustuksen hakija tarvitsee vastaanottokuittauksessa ilmoitetun tunnuksen voidakseen jättää uusia hanketuen hakemuksia hakukierroksella. Kun olet palauttanut perustietoilmoituksen, saat vastaanottokuittauksen, joka sisältää asian tunnuksen (tunnus on muotoa UHA20XX-000XXX). Kirjoita tämä tunnus hanketukihakemuksen tai jatkohankehakemuksen kohtaan 1.2.  

Toimita perustietoilmoituksen liitteinä toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut asiaankuuluvat asiakirjat, kuten säännöt ja yhdistysrekisterin ote. Jos aikaisemmin toimitettuihin sääntöihin on tullut muutoksia, toimita päivitetyt säännöt.

Hakulomakkeet

Hanketuen verkkosivulla on hakuajan 2022 alussa ollut virheellinen suomenkielinen uuden hankkeen hakulomakkeen täyttöohje. Täyttöohje on korjattu 15.2.2022. Jatkohankkeen suomenkielinen täyttöohje sekä ruotsin- ja englanninkieliset täyttöohjeet molempien hakulomakkeiden osalta ovat olleet oikeat koko hakuajan. Ennen 15.2.2022 suomenkielistä uuden hankkeen hakulomaketta käyttäneitä hakijoita pyydetään huomioimaan täyttöohjeen päivitys. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että hakemukseen liitetään oikeat, hakuilmoituksessa mainitut pakolliset liitteet. 

Pakolliset liitteet:

Huomaa, että liitteiden tallennusnimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä (.,-/äö) ja niin edelleen. Kun tallennat liitteitä, huolehdi siitä, että liitteen tiedostomuoto tallentuu myös (esim. toimintasuunnitelma_2013.pdf). Liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 10 MB. Tarvittaessa voit käyttää täydennysilmoituslomaketta liitteiden toimittamiseen.

Lisäohjeita hakulomakkeen täyttämiseen:

Hakukierros 2021 –2024

Myöntötaulukko hakukierros 2020 (PDF, 260 KB)

Hankkeen toteutus ja raportointi

Koronaviruksella on vaikutuksia kansalaisjärjestöjen ohjelmiin ja hankkeisiin. Alla olevasta asiakirjasta löytyy näihin liittyviä yleisiä linjauksia ja ohjeita, joita päivitetään tarpeen mukaan.

Koronavirustilanne - kansalaisyhteiskuntayksikön linjauksia ja ohjeita (päivitetty 23.6.2021) (PDF, 557 KB) 

Sitoumus ja maksupyyntö

Toimita valtionavustuksen vastaanottamiseksi sitoumuslomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.

Toimita hanketuen maksamiseksi maksupyyntölomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.

Mikäli haluat ensimmäisen erän maksettavaksi ennen vuosiraportin toimittamista (30.4. mennessä), liitä maksupyyntöön selvitys hankkeen tilanteesta -lomake:

Sitoumukset ja maksupyynnöt liitetään järjestön ja hankkeen tietoihin asiointipalvelussa olevan Aineiston tunnuksen avulla. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX.

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

Tee hakemukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle sähköisessä asioinnissa olevalla selainpohjaisella  lomakkeella.

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin sähköisessä asioinnissa olevalla selainpohjaisella lomakkeella.

Raportointi

Järjestöt raportoivat myönnetyt valtionavut ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta oheisella vuosiraporttilomakkeella. Raportit on toimitettava 30. huhtikuuta mennessä. Myös perustietoilmoitus tulee tehdä vuosittain 30.4. mennessä sähköisen asioinnin selainpohjaisella lomakkeella.

Myös vuosiraportin liitteet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Allekirjoitusta vaativat liitteet allekirjoitetaan sähköisesti tai allekirjoitetaan paperiversioon, joka skannataan ja liitetään sähköiseen raportointilomakkeeseen.

Pdf-lomakkeita varten tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi. Tallenna lomake omalle koneelle ennen avaamista (save target as).

Raportointilomakkeen täyttämiseen tarvittavat tunnistetiedot löytyvät järjestön asiointitililtä, hanketuen hakemuksista ja valtionavustuspäätöksestä sekä mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista.

Tilintarkastusohjeet

Tarkastusohje hanketuelle (Word, 17 KB)

Tilintarkastajan raporttimalli (Word, 58 KB)

Toimeksiannon vahvistuskirje (Word, 44 KB)

Tarkastusohjeet kohdemaan tilintarkastajalle (Word, 17 KB)

Auditor's report (Word, 54 KB)

Engagement letter (Word, 47 KB)

Tämän sivun sisällöstä vastaa