Hanketuki kansalaisjärjestöille

Ulkoministeriö myöntää suomalaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille valtionavustuksia kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hanketuen hakukierros toteutetaan joka toinen vuosi.

Tuen periaatteet

Hanketuki suomalaisille kansalaisjärjestöille on tärkeä kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyön muoto ja osa Suomen kehityspolitiikan ja hallitusohjelman toimeenpanoa. Hanketuella suomalaiset järjestöt ja niiden kumppanit vahvistavat kehittyvien maiden kansalaisyhteiskuntatoimijoiden kapasiteettia sekä tukevat kansalaisyhteiskuntien tilaa, toimintaedellytyksiä ja demokraattisuutta. Kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) (avautuu uuteen ikkunaan) mukaan kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on sekä kehityspoliittinen tavoite että keino edistää Suomen muita kehityspoliittisia tavoitteita ja YK:n kestävän kehityksen (Agenda 2030) tavoitteita.

Hakeminen hakukierroksella 2025–2028

Hanketuen hakukierros on auki 22.1.–8.3.2024. Hakuilmoitus, vakioehdot, hakukierrosta koskevat arviointikriteerit ja hakuohjeet löytyvät Haeavustuksia.fi–palvelusta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Palvelun käyttöohjeet ja tietoa teknisestä neuvonnasta löytyvät Valtiokonttorin verkkosivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Hakemukset arvioidaan vähimmäisvaatimusten, laadullisten arviointikriteerien sekä hallitusohjelmaan nojaavan kokonaisharkinnan pohjalta. Vähimmäisvaatimukset täyttävät hakemukset etenevät laadulliseen arviointiin ja kokonaisharkintaan. Haku ei velvoita ulkoministeriötä myöntämään valtionavustusta kaikille hakijoille eikä hakijan hakemaa avustusta täysimääräisenä. Hakukierrokselle on suunniteltu määrärahaa enintään 25 miljoonaa euroa vuosille 2025-2028.

Hakijat voivat toimittaa hakukierrosta koskevia kysymyksiä kansalaisyhteiskuntayksikköön sähköpostitse osoitteeseen: hanketuki.um@gov.fi 9. helmikuuta 2024 saakka. Vastaukset julkaistaan tällä hanketuen verkkosivulla 16. helmikuuta 2024 mennessä.

Myönteisen päätöksen saaneiden hankkeiden toteutusta ja raportointia koskeva ohjeistus julkaistaan tällä sivustolla syksyllä 2024.

Hakukierrosta ohjaavat asiakirjat:

Hakukierrosta koskeva aineisto:

Hankkeen suunnittelu ja hakulomakkeen täyttäminen:

Hakua koskevat tilastointiohjeet (käytä näitä tukena täyttäessäsi hakulomakkeen Tavoitteet ja vaikuttavuus -välilehteä):

Edelliset hakukierrokset

Hakukierros 2023–2026

Tiedote päätöksistä sekä lista myönnöistä 2023-2026 

Hanketuen instrumenttikuvaus 2023-2026 (PDF, 397 KB)

Hanketuen vakioehdot ja eettinen ohjeistus (PDF, 181 KB)

Hakukierros 2021 –2024

Myöntötaulukko hakukierros 2020 (PDF, 260 KB)

Vuosina 2020-2022 rahoitusta saaneiden hankkeiden toteutus ja raportointi

Sähköinen asiointi

Valtionavustuksiin liittyvässä yhteydenpidossa, ml. lomakkeiden jättämisessä, käytetään sähköistä asiointia

Maksupyyntö

Toimita hanketuen maksamiseksi maksupyyntölomake sähköisessä asioinnissa selainpohjaisella lomakkeella.

Mikäli haluat ensimmäisen erän maksettavaksi ennen vuosiraportin toimittamista (30.4. mennessä), liitä maksupyyntöön selvitys hankkeen tilanteesta -lomake:

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

Tee hakemukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle sähköisessä asioinnissa olevalla selainpohjaisella  lomakkeella.

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin sähköisessä asioinnissa olevalla selainpohjaisella lomakkeella.

Perustietoilmoitus

Toimita perustietoilmoitus vuosittain. Lisää liitteeksi toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut asiaankuuluvat asiakirjat, kuten säännöt ja yhdistysrekisterin ote. Jos aikaisemmin toimitettuihin sääntöihin on tullut muutoksia, toimita päivitetyt säännöt.

Raportointi

Järjestöt raportoivat myönnetyt valtionavut ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta oheisella vuosiraporttilomakkeella. Raportit on toimitettava 30. huhtikuuta mennessä. Myös perustietoilmoitus tulee tehdä vuosittain 30.4. mennessä sähköisen asioinnin selainpohjaisella lomakkeella.

Myös vuosiraportin liitteet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Allekirjoitusta vaativat liitteet allekirjoitetaan sähköisesti tai allekirjoitetaan paperiversioon, joka skannataan ja liitetään sähköiseen raportointilomakkeeseen.

Pdf-lomakkeita varten tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi. Tallenna lomake omalle koneelle ennen avaamista (save target as).

Raportointilomakkeen täyttämiseen tarvittavat tunnistetiedot löytyvät järjestön asiointitililtä, hanketuen hakemuksista ja valtionavustuspäätöksestä sekä mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista. 

Huomaa, että liitteiden tallennusnimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä (.,-/äö) ja niin edelleen. Kun tallennat liitteitä, huolehdi siitä, että liitteen tiedostomuoto tallentuu myös (esim. toimintasuunnitelma_2013.pdf). Liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 10 MB. Tarvittaessa voit käyttää täydennysilmoituslomaketta liitteiden toimittamiseen.

Tilintarkastusohjeet

Tarkastusohje hanketuelle (Word, 17 KB)

Tilintarkastajan raporttimalli (Word, 58 KB)

Toimeksiannon vahvistuskirje (Word, 44 KB)

Tarkastusohjeet kohdemaan tilintarkastajalle (Word, 17 KB)

Auditor's report (Word, 54 KB)

Engagement letter (Word, 47 KB)

Kysymykset

Tukimuotoon liittyviä kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen hanketuki.um@gov.fi

Tämän sivun sisällöstä vastaa