Julkaisut, 01.10.2013

Evaluointikäsikirja

Lue näköisversio

Evaluation manual (PDF)

Evaluointi on kehityspolitiikan ja -yhteistyön riippumatonta analyysiä, jonka tarkoituksena on selvittää, saavutetaanko asetetut tavoitteet sekä ymmärtää, mikä yhteistyössä toimii ja miksi. Evaluointi tuottaa tältä pohjalta päätöksenteolle tietoa ja suosituksia, joiden perusteella yhteistyön laatua voidaan jatkuvasti kehittää.

Tärkeimpiä evaluonitikäsikirjan käyttäjäryhmiä ovat evaluointeja hallinnoivat virkamiehet sekä evaluointien toteuttamisesta vastaavat asiantuntijat sekä Suomessa että yhteistyömaissa. Käsikirja on tarkoitettu myös laajemmin kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita Suomen kehitysevaluoinnista sekä kehityspolitiikan ja -yhteistyön tuloksista.

Käsikirjan ensimmäinen osa esittelee kehitysevaluoinnin käsitteet, kansainväliset normit ja standardit. Toinen osa ohjaa evaluointiprosessia vaihe vaiheelta. Kolmannessa osassa esitellään lyhyesti budjettitukievaluointia.
Kaikki kommentit ja parannusehdotukset käsikirjan kehittämiseksi ovat erittäin tervetulleita. Ota yhteyttä EVA-11(a)formin.fi osoitteeseen!
 

Tässä palvelussa myös

  • Evaluoinnit tuottavat riippumatonta tietoa kehitysyhteistyön tavoitteiden saavuttamisesta. Evaluointeja tehdään, jotta onnistumisista ja ongelmista opitaan, ja tämän pohjalta kehitetään tulevaa yhteistyötä. 
  • Lue lisää kehitysyhteistyön evaluoinneista
  • Ulkoministeriössä evaluoinnit jaotellaan niiden toteuttajan ja laajuuden mukaisesti hajautettuihin eli hanke- ja ohjelmakohtaisiin evaluointeihin ja keskitettyihin eli laajoihin evaluointeihin.
  • Hanke- ja ohjelmakohtaisissa evaluoinneissa arvioidaan yksittäisiä hankkeita tai ohjelmia. Niitä toteuttavat hankkeista vastaavat yksiköt ja edustustot.
  • Laajat evaluoinnit ovat kehitysevaluoinnin yksikön (EVA-11) toteuttamia politiikka-, strategia- tai instrumenttitason evaluointeja, joissa tarkastellaan laajempia kokonaisuuksia.