Kehitysyhteistyön evaluoinnin opas

Evaluoinnit ovat kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä tehtäviä riippumattomia ja itsenäisiä arviointeja. Ne tuottavat tietoa kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä auttavat ymmärtämään, mikä kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä toimii ja miksi. Evaluoinnit tuottavat tältä pohjalta päätöksenteolle tietoa ja suosituksia, joiden perusteella kehityspolitiikan ja -yhteistyön laatua voidaan jatkuvasti kehittää.

Evaluoinnin opas verkkosivustona(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) 

Evaluoinnin oppaan keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat evaluointeja hallinnoivat virkamiehet sekä evaluointien toteuttamisesta vastaavat asiantuntijat sekä Suomessa että yhteistyömaissa. Evaluoinnin opas on tarkoitettu myös laajemmin kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita Suomen kehitysevaluoinnista sekä kehityspolitiikan ja -yhteistyön tuloksista.

Evaluoinnin opas on englanninkielinen. Oppaan ensimmäinen osa esittelee kehitysevaluoinnin käsitteet, kansainväliset normit ja standardit. Toinen osa ohjaa evaluointiprosessia vaihe vaiheelta.

Evaluoinnin oppaan liitteenä on mallipohjia ja työkaluja, jotka ovat ladattavissa alta.