Kehitysyhteistyön evaluoinnin opas

Evaluointi on kehityspolitiikan ja -yhteistyön riippumatonta arviointia, jonka tarkoituksena on selvittää, saavutetaanko asetetut tavoitteet sekä ymmärtää, mikä yhteistyössä toimii ja miksi. Evaluointi tuottaa tältä pohjalta päätöksenteolle tietoa ja suosituksia, joiden perusteella yhteistyön laatua voidaan jatkuvasti kehittää.

Evaluoinnin opas on julkaistu verkkosivustonaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) 

Evaluoinnin oppaan keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat evaluointeja hallinnoivat virkamiehet sekä evaluointien toteuttamisesta vastaavat asiantuntijat sekä Suomessa että yhteistyömaissa. Evaluoinnin opas on tarkoitettu myös laajemmin kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita Suomen kehitysevaluoinnista sekä kehityspolitiikan ja -yhteistyön tuloksista.

Evaluoinnin opas on englanninkielinen. Oppaan ensimmäinen osa esittelee kehitysevaluoinnin käsitteet, kansainväliset normit ja standardit. Toinen osa ohjaa evaluointiprosessia vaihe vaiheelta.

Evaluoinnin oppaan liitteenä on mallipohjia ja työkaluja, jotka ovat ladattavissa alta.