Kehitysyhteistyön evaluoinnin opas

Evaluoinnit ovat kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä tehtäviä riippumattomia ja itsenäisiä arviointeja. Ne tuottavat tietoa kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä auttavat ymmärtämään, mikä kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä toimii ja miksi. Evaluoinnit tuottavat tältä pohjalta päätöksenteolle tietoa ja suosituksia, joiden perusteella kehityspolitiikan ja -yhteistyön laatua voidaan jatkuvasti kehittää.

Evaluoinnin opas verkkosivustona(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) 

Evaluoinnin oppaan keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat evaluointeja hallinnoivat virkamiehet sekä evaluointien toteuttamisesta vastaavat asiantuntijat sekä Suomessa että yhteistyömaissa. Evaluoinnin opas on tarkoitettu myös laajemmin kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita Suomen kehitysevaluoinnista sekä kehityspolitiikan ja -yhteistyön tuloksista.

Evaluoinnin opas on englanninkielinen. Oppaan ensimmäinen osa esittelee kehitysevaluoinnin käsitteet, kansainväliset normit ja standardit. Toinen osa ohjaa evaluointiprosessia vaihe vaiheelta.

Evaluoinnin oppaan liitteenä on mallipohjia ja työkaluja, jotka ovat ladattavissa alta.

Evaluoinnin oppaan mallipohjat ja työkalut

Evaluation Manual (englanniksi, PDF, 59 sivua, 2,34 mt)

 

Templates:

Terms of Reference for an evaluation (avautuu uuteen ikkunaan)

Outline for an inception report (avautuu uuteen ikkunaan)

Outline for an evaluation report (avautuu uuteen ikkunaan)

Start-up meeting agenda (avautuu uuteen ikkunaan)

Letter of Introduction (avautuu uuteen ikkunaan)

Non-Disclosure Agreement (avautuu uuteen ikkunaan)

Management response for a project/programme evaluation (avautuu uuteen ikkunaan)

Evaluation plan for project and programme evaluations (avautuu uuteen ikkunaan)

Communication and dissemination plan (avautuu uuteen ikkunaan)

 

Quality checklists:

Quality of terms of reference (avautuu uuteen ikkunaan)

Quality of evaluation report (avautuu uuteen ikkunaan)

Quality of recommendations made in the evaluation report

 

Tips and tools:

Practical tips for supporting evaluation capacity and systems in partner countries

Practical tips for addressing cross-cutting objectives in evaluations: Climate Resilience, Low Emission Development, Environment and Biodiversity

Practical tips for addressing cross-cutting objectives in evaluations: The Implementation of the Human Rights–Based Approach;
and Gender Equality and Non-Discrimination

Guidance note on MEL and evaluation plans

List of terminology applied in evaluations (avautuu uuteen ikkunaan)

Guideline for complaints process (avautuu uuteen ikkunaan)

Publishing evaluation reports on MFA website

Quantitative and qualitative methods for evaluations