Viisumi Suomeen

Viisumi on maahantulolupa, joka myönnetään lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään 90 päivää kestävää vierailua varten. Tältä sivulta löydät ohjeet, miten haet viisumia Suomeen.

Tarvitsetko viisumin?

Schengen-valtiot ovat yhteisesti päättäneet, minkä valtioiden kansalaisilta vaaditaan viisumi. Jokainen Schengen-valtio päättää itse, mitkä passit ja muut matkustusasiakirjat kunkin valtion kansalaiselta hyväksyy.

Tarkista tästä, tarvitsetko viisumin Suomeen ja mitkä matkustusasiakirjat Suomi hyväksyy:

Schengen-valtioita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.

Vaikka et tarvitsisi viisumia Suomeen, tarvitset maahan tullessasi voimassaolevan passin tai muun Suomen hyväksymän matkustusasiakirjan. Sen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun suunnittelet poistuvasi Schengen-alueelta.

Lisäksi passin tai muun matkustusasiakirjan pitää olla alle 10 vuotta vanha.

Jos et tarvitse viisumia, voit oleskella Suomessa tai muiden Schengen-maiden alueella 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla.

EU:n viisumisääntöjen mukaan Schengen-viisumin myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että henkilö poistuu Schengen-alueelta ennen viisumin voimassaolon päättymistä. Siksi viisumia ei voida myöntää henkilölle, joka tulisi Suomeen hakemaan oleskelulupaa tai odottamaan päätöstä vireillä olevassa oleskelulupa-asiassa. Tämä koskee myös Suomen kansalaisten perheenjäseniä.

Suomeen saapuessasi sinun tulee täyttää yleiset maahantuloedellytykset, joiden mukaan henkilö ei saa vaarantaa yleistä turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen suhteita vieraisiin valtioihin.

Mistä ja miten haet viisumia?

Jos matkasi pääkohdemaa on Suomi, hae viisumia edustuston osoittamasta viisumikeskuksesta, Suomen edustustosta tai Suomea edustavasta Schengen-jäsenmaasta. 

Viisumihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti, jolloin otetaan myös biometriset tunnisteet. Sormenjälkiä ei oteta, mikäli sormenjäljet on annettu aiemman viisumihakemuksen yhteydessä alle 59 kk sitten. 

Varaa aika hakemuksen jättämistä varten. Hakemusta ei voi lähettää sähköpostitse tai telefaksilla. Katso tarkemmat maakohtaiset hakuohjeet edustuston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Euroopassa voit hakea Schengen-viisumia seuraavien Suomen suurlähetystöjen kautta: Berliini(Linkki toiselle web-sivustolle.)Dublin(Linkki toiselle web-sivustolle.)Lontoo,(Linkki toiselle web-sivustolle.) Madrid(Linkki toiselle web-sivustolle.)Nikosia(Linkki toiselle web-sivustolle.)Sofia(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja Tukholma(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Kunniakonsulit- ja konsulaatit eivät voi myöntää viisumeita.

Joissakin maissa on sovittu, että viisumiasioissa Suomea edustaa jokin toinen Schengen-maa. Tällöin hae viisumia Suomeen tämän toisen Schengen-maan edustustosta.

Viisumihakemukseen tarvitset

Katso tarkemmat maakohtaiset hakuohjeet ja asiakirjavaatimukset finlandvisa.fi-verkkosivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.). Alla yleistä ohjeistusta asiakirjavaatimuksista.

 1. Viisumihakemuslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna
 2. Yhden värillisen passivalokuvan
 3. Voimassa olevan passin
 4. Voimassa olevan ja kattavan matkavakuutuksen
 5. Edustuston vaatimat maakohtaiset asiakirjaliitteet
 6. Yksin matkustavalta alaikäiseltä lapselta vanhempien suostumus
 7. Mahdollisesti edustustossa tehtävän henkilökohtaisen haastattelun

Liitä hakemukseen värillinen passivalokuva, josta olet tunnistettavissa, katso poliisin valokuvaohje(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf).

Passin tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta suunnitellun matkan jälkeen ja sen on oltava myönnetty viimeisten kymmenen (10) vuoden aikana.

Matkavakuutuksen on oltava voimassa haetun viisumin ajan ja sen tulee kattaa koko Schengen-alue. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 000 euroa ja vakuutuksen tulee kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmista aiheutuneet kustannukset (myös potilaan kotiinkuljetus) sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa.

Vaaditut asiakirjaliitteet vaihtelevat maakohtaisesti. Tarkista edustustosta, mitä liitteitä tarvitset. Edustusto voi pyytää hakemuksen liitteeksi erilaisia asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus, edellytykset ja kesto. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi matkaliput, vahvistettu hotellivaraus, yksityinen kutsukirje ja virallinen kutsu.

Kutsu on vapaamuotoinen asiakirja, josta tulee käydä esille kutsuvan yrityksen tai yksityisen henkilön yhteystiedot sekä kutsuttavan tiedot, kuten nimi, syntymäaika, osoite, passin numero, matkan tarkoitus ja kesto.

Jos kyseessä on yksityiskutsu, kutsuun on hyvä merkitä, mikä on kutsujan ja kutsuttavan välinen suhde, esimerkiksi ystävä, puoliso, sukulainen. Kutsu ei kuitenkaan ole viisumin myöntämisen tae. Kutsujan varallisuutta ei oteta huomioon, kun arvioidaan hakijan taloudellista tilannetta kotimaassa (poikkeuksena esim. työmatka, jolloin hakija ei itse kustanna matkansa kuluja).

Hakijalta voidaan pyytää myös muita selvityksiä, kuten matkareittiin, kulkuneuvoihin ja paluumatkaan, toimeentuloon sekä varallisuuteen ja työpaikkaan liittyviä asiakirjoja.

Matkaan liittyvien kustannusten kattamiseksi hakijalla on oltava riittävästi varoja suhteessa oleskelun kestoon ja tarkoitukseen sekä elinkustannuksiin matkakohteessa. Suomessa tämä määrä on 30 euroa matkapäivää kohden.

Alaikäiseltä lapselta vaaditaan vanhempien suostumus matkaan, jos lapsi matkustaa ilman vanhempiaan.

Edustusto voi myös pyytää hakijan henkilökohtaiseen haastatteluun selvittämään matkan tarkoitusta.

Viisumihakemuslomake

Täytä sähköinen viisumihakemus finlandvisa.fi-verkkosivulla(Linkki toiselle web-sivustolle.). Verkkosivulla on ohjeet hakemukseen vaadittavista asiakirjoista, liitteistä ja passikuvasta. Voit tarkistaa kaikki asiakirjavaatimukset kirjautumatta finlandvisa.fi-verkkosivulle.

Voit myös täyttää pdf-muotoisen viisumihakemuslomakkeen joko käsin tai koneella. Tässäkin
tapauksessa tarkista hakemukseen vaadittavat liitteet finlandvisa.fi-verkkosivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Viisumin hinta

Viisumihakemuksen käsittelystä peritään maksu. Kun hakemus jätetään viisumikeskukseen, viisumikeskus veloittaa hakemuksesta myös palvelumaksun.

Viisuminkäsittelymaksu tulee maksaa hakemusta jätettäessä. Joissakin edustustoissa maksu suoritetaan etukäteen pankkitilille. Viisuminkäsittelymaksut löytyvät palveluhinnastosta.

Tarkempia tietoja edustustokohtaisista käytännöistä ja maksutavoista löytyy edustustojen verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Viisumi voidaan myöntää maksutta:

 • suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden vuoksi, silloin kun humanitaariset syyt puoltavat
 • kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille koululais- ja nuorisoryhmille, joiden jäsenten ikä on alle 18 vuotta
 • diplomaattipassin tai virkapassin haltijalle tai hänen perheenjäsenelleen, kun sillä on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suhteiden kannalta.

Viisumihakemuksen käsittelyaika

Jätä viisumihakemuksesi hyvissä ajoin. Hakemuksen voit jättää korkeintaan kuusi (6) kuukautta ennen suunniteltua matkaa. Viisumin käsittelyaika on 15 päivää.

Käsittelyaika voi pidentyä, jos hakemukseen tarvitaan lisäselvityksiä kuten muiden Schengen-maiden keskusviranomaisten ennalta kuuleminen.

Lista erityisryhmistä ja maista, joiden kansalaisia ennaltakuuleminen koskee (englanniksi)(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Viisumin epääminen, mitätöinti tai kumoaminen

Jos viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyty, viisumi evätään. Epäämispäätös ja sen perusteena olevat syyt annetaan EU:n viisumisäännöstön mukaisella lomakkeella.

Epääminen perustuu Schengen-maiden yhteisessä viisumisäännöstössä mainittuihin seikkoihin. Syitä voivat olla esimerkiksi:

 • sinulla ei ole hyväksyttyä, voimassaolevaa matkustusasiakirjaa
 • sinulla ei ole esittää matkasuunnitelmasi tueksi aineistoa, joilla voit osoittaa oleskelusi tarkoituksen ja edellytykset
 • sinulla ei ole toimeentuloon riittäviä varoja
 • sinulla ei ole oikeutta palata lähtömaahan eikä jatkaa kolmanteen maahan
 • edustustolla on perustellut syyt epäillä, että et aio poistua Schengen-alueelta ennen kuin hakemasi viisumin voimassaolo päättyy
 • saatat myös olla maahantulokiellossa Suomeen tai johonkin toiseen Schengen-valtioon tai sinun katsotaan vaarantavan jonkin jäsenvaltion yleistä järjestystä, kansallista turvallisuutta tai kansainvälisiä suhteita.

Sinulle jo myönnetty viisumi mitätöidään, jos viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyttyneet kun viisumi myönnettiin.

Sinulle jo myönnetty viisumi kumotaan, jos viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyty viisumin myöntämisen jälkeen.

Muutoksenhaku viisumiasioissa 

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua ulkoministeriöltä. Viisumin epäämis-, kumoamis- ja mitätöintipäätös ja sen perusteena olevat syyt annetaan EU:n viisumisäännöstön mukaisella lomakkeella.

Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.  Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu on 170 euroa ja käsittelyn edellytyksenä on, että maksu on suoritettu.

Ulkoministeriön oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava ulkoministeriölle. Ulkomailla valituskirjelmän saa toimittaa Suomen edustustolle. Ulkoministeriö tai Suomen edustusto toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 euroa.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa(Linkki toiselle web-sivustolle.) hakijalla on epäävästä päätöksestä valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.

Maahantulotarkastus

Kun saavut Suomeen, maahantulon edellytyksesi arvioidaan rajalla maahantulotarkastuksen yhteydessä. Sinun tulee esittää viisumin lisäksi voimassa oleva passi tai muu matkustusasiakirja, oleskelun keston kattava matkustajavakuutus ja viisumihakemuksen liiteasiakirjat.

Lisäksi sinulla tulee olla toimeentulon edellyttämät rahavarat (30 euroa/päivä). Niiden on riitettävä oleskeluun ja paluu- tai jatkomatkaa varten. 

Et saa olla maahantulokiellossa Schengen-alueelle. Maahantulosi esteenä voi olla myös se, että rajatarkastuksessa sinun voidaan arvioida vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen suhteita vieraisiin valtioihin.

Esteenä maahantulolle voi olla sekin, että sinun voidaan perustellusti epäillä hankkivan tuloja epärehellisin keinoin.

Viisumin jatkaminen Suomessa

Poliisilaitos voi jatkaa viisumin voimassaoloaikaa Suomessa, jos et voi lähteä Suomesta ja Schengen-alueelta ylivoimaisen esteen tai humanitaarisen syyn vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi lennon viime hetkellä tapahtuva peruuntuminen tai jos sairastut äkillisesti. Näissä tapauksissa viisumin jatkaminen on maksutonta.

Viisumin jatkaminen voi olla mahdollista myös vakavista henkilökohtaisista syistä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi Suomessa pysyvästi asuvan lähisukulaisen vakava äkillinen sairastuminen. Tällaisessa tapauksessa viisumin jatkaminen maksaa 30 euroa.

Päätöksen viisumin jatkamisesta tekee poliisi.

Viisumityypit

 • Kertaviisumi
  on yhtä matkaa varten annettu viisumi, oleskelu voi kestää enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla.
 • Kaksikertaviisumi
  on kahteen maahantuloon oikeuttava viisumi, joka voi olla voimassa Schengen-maiden alueella enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla.
 • Monikertaviisumi
  oikeuttaa useisiin saapumisiin Schengen alueelle. Oleskelujen yhteenlaskettu kesto saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä, joka voi olla enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla. Monikertaviisumin voimassaoloaika on enintään viisi vuotta.
 • Lentokentän kauttakulkuviisumi
  oikeuttaa kulkemaan kansainvälisen lennon välilaskun tai kahden matkan välisen siirtymisen aikana lentokentän kansainvälisen alueen kautta. Maan kansalliselle alueelle viisumilla ei voi saapua. Kauttakulkuviisumin tarvitsevat seuraavien maiden kansalaiset:
  • Afganistan
  • Bangladesh
  • Eritrea
  • Etiopia
  • Ghana
  • Irak
  • Iran
  • Kongon demokraattinen tasavalta
  • Nigeria
  • Pakistan
  • Somalia
  • Sri Lanka.

Katso EU:n yhteisestä viisumisäännöstöstä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (artikla 3, kohta 5), milloin näiden maiden kansalaiset eivät tarvitse kauttakulkuviisumia.

Suomen kansalaisen perheenjäsenen viisumi ja oleskelulupa

Suomen kansalaisen perheenjäseniä ovat seuraavat ulkomaalaiset henkilöt (ulkomaalaislaki 37 §):

 • Suomen kansalaisen aviopuoliso
 • Suomen kansalaisen kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa oleva henkilö
 • Alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja on Suomessa asuva henkilö tai tämän aviopuoliso
 • Jos Suomessa asuva henkilö on alaikäinen lapsi, huoltaja on hänen perheenjäsenensä

Aviopuolisoihin rinnastetaan yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa jatkuvasti elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta edellyttäen, että he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä.

Asumisaikaa ei edellytetä, jos henkilöillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai jos on muu painava syy.

Viisumivelvollisen perheenjäsen oleskelulupa

Jos olet perheenjäsen ja sinun on tarkoitus tulla Suomeen pidemmäksi ajaksi kuin kolme kuukautta, toimi seuraavasti:

Viisumivapaan perheenjäsen oleskelulupa

Jos et tarvitse viisumia Suomeen, voit oleskella Suomessa enintään 90 päivää.

Jos olet Suomen kansalaisen perheenjäsen ja sinun on tarkoitus tulla Suomeen yli kolme kuukautta kestävää oleskelua varten, voit hakea oleskelulupaa etukäteen Suomen edustustosta.

Voit myös hakea oleskelulupaa Suomessa Maahanmuuttovirastolta. Lisätietoja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Oleskelulupakortin katoaminen

Jos olet viisumivelvollisen maan kansalainen, sinun on ensisijaisesti haettava ensimmäistä oleskelulupaa Suomen ulkomaanedustustosta palataksesi Suomeen, vaikka sinulla olisi voimassa oleva oleskelulupa. Jatkolupahakemusta ei voi jättää edustustoon. Tähän tarkoitukseen ei voida lähtökohtaisesti myöntää viisumia, sillä Schengen-säännöstön mukainen paluuehto ei täyty.

Viisumi voidaan myöntää ainoastaan viisumisäännöstön tarkoittamissa tilanteissa, kuten vakavassa humanitaarisessa tilanteessa – ei esimerkiksi hakijan kiireen, lentolipun menetyksen tai oleskeluluvan hinnan vuoksi. Jos edustusto ei myönnä viisumia, sinun on siis haettava oleskelulupaa voidaksesi palata Suomeen.

Vanhentunut oleskelulupa

Hae uutta oleskelulupaa Suomen ulkomaanedustustosta. Tähän tarkoitukseen ei voida myöntää viisumia, sillä Schengen-säännöstön mukainen paluuehto ei täyty. Viisumi voidaan myöntää ainoastaan viisumisäännöstön tarkoittamissa tilanteissa, kuten vakavassa humanitaarisessa tilanteessa – ei esimerkiksi hakijan kiireen, lentolipun menetyksen tai oleskeluluvan hinnan vuoksi.

Jos edustusto ei voi myöntää viisumia viisumisäännösten mukaisesti, sinun on haettava oleskelulupaa ennen Suomeen palaamistasi.

EU:n kansalaisen perheenjäsenet, joihin sovelletaan EU:n vapaan liikkuvuuden direktiiviä

EU-kansalaisen perheenjäsenellä tarkoitetaan EU:n vapaan liikkuvuuden direktiivin(Linkki toiselle web-sivustolle.) mukaan

 • aviopuolisoa
 • kumppania, jonka kanssa EU-kansalainen on rekisteröinyt parisuhteen jonkin jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jos vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon, ja vastaanottavan jäsenvaltion asiaa koskevassa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti
 • EU-kansalaisen alle 21-vuotiaita tai hänestä riippuvaisia jälkeläisiä suoraan etenevässä polvessa samoin kuin EU-kansalaisen aviopuolison tai b-alakohdassa tarkoitetun kumppanin vastaavanlaisia jälkeläisiä
 • EU-kansalaisesta riippuvaisia sukulaisia suoraan takenevassa polvessa samoin kuin EU- kansalaisen aviopuolison tai b-alakohdassa tarkoitetun kumppanin vastaavanlaisia sukulaisia.

EU:n kansalaisten perheenjäsenet, joihin sovelletaan EU:n vapaan liikkuvuuden direktiiviä, voivat jättää hakemuksensa palvelukeskuksen lisäksi myös Suomen ulkomaanedustustoon. Viisumista ei peritä maksua.

Katso finlandvisa.fi-verkkosivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.) tarkemmat maakohtaiset ohjeet EU-perheenjäsenen viisumihakemuksen asiakirjavaatimuksista, kun heihin sovelletaan vapaan liikkuvuuden direktiiviä(Linkki toiselle web-sivustolle.). Voit tarkistaa kaikki asiakirjavaatimukset kirjautumatta finlandvisa.fi-verkkosivulle.

Kausityönteko viisumilla

Työskennelläksesi Suomessa tarvitset normaalisti oleskeluluvan. Kausityöntekoa varten et kuitenkaan tarvitse oleskelulupaa enintään 90 päivää koskevaa kausityötä varten vaan joko viisumin tai viisumivapaan maan kansalaisena kaustyötodistuksen.

EU:n kausityödirektiiviin perustuvaa kausityölakia sovelletaan Suomessa tehtävään kausiluonteiseen työhön. Kausityölakia ei sovelleta luonnonmarjanpoimintaan, koska luonnonmarjanpoiminta ei tapahdu työsuhteessa. Luonnonmarjojen poiminta tapahtuu luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta annetun lain (487/2021) nojalla. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto seuraa 14.6.2021 voimaan astuneen lain 5 ja 7 §:n mukaisten luonnontuotekeruualan toimijaa koskevien edellytysten täyttymistä.

Luonnonmarjojen poimintaa on mahdollista tehdä Schengen-viisumilla enintään 90 päivää 180 päivän jakson aikana. Suomeen luonnonmarjanpoimintaan tulevien viisumivelvollisten kolmansien maiden kansalaisten viisumihakemukset käsitellään yksilöllisesti, viisumisäännöstön mukaisesti, kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella. Viisumia haetaan Suomen edustustosta.

Kausityöllä tarkoitetaan maatalouden ja matkailun alalla tiettyinä vuodenaikoina tehtävää kausityöluonteista työtä. Kausitöitä ovat esimerkiksi metsänhoitotyöt, kasvinviljely ja festivaalityöt.

Kausityöntekoon Suomessa tarkoitettua viisumia haetaan Suomen edustustosta, sitä ei voi hakea toisen Schengen-maan edustustosta. Viisumi on tarkoitettu vain Suomessa tehtävään kausityöhön. Viisumi voidaan myöntää 90 enintään päivän ajaksi.

Kausityöviisumihakemuksen käsittelyssä noudatetaan normaaleja viisumisäännöstön mukaisia käsittelyaikoja. Kausityöhön oikeuttava lupa myönnetään koskemaan työtä yhden tai useamman nimetyn työnantajan palveluksessa kerrallaan. Kausityöhön myönnetyssä viisumissa on lisätieto "Kausityö", ja sen voimassaolo alkaa työsuhteen alkupäivästä.

Ohjeet viisumin hakemiseksi löydät Suomen edustuston verkkosivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Jos kausityö kestää yli 90 päivää, hae kausityöoleskelulupaa Maahanmuuttovirastosta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa