Viisumi Suomeen

Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä vierailua varten enintään 90 päiväksi 180 päivän ajanjaksolla. Tältä sivulta löydät ohjeet, miten haet viisumia Suomeen.

Tarvitsetko viisumin?

Schengen-valtiot ovat yhteisesti päättäneet, minkä valtioiden kansalaisilta vaaditaan viisumi. Jokainen Schengen-valtio päättää itse, mitkä passit ja muut matkustusasiakirjat kunkin valtion kansalaiselta hyväksyy.

Tarkista tästä, tarvitsetko viisumin Suomeen ja mitkä matkustusasiakirjat Suomi hyväksyy:

Vaikka et tarvitsisi viisumia Suomeen, tarvitset maahan tullessasi voimassaolevan passin tai muun Suomen hyväksymän matkustusasiakirjan. Sen on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun suunnittelet poistuvasi Schengen-alueelta.

Lisäksi passin tai muun matkustusasiakirjan pitää olla alle 10 vuotta vanha.

Jos et tarvitse viisumia, voit oleskella Suomessa tai muiden Schengen-maiden alueella 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla.

EU:n viisumisääntöjen mukaan Schengen-viisumin myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että henkilö poistuu Schengen-alueelta ennen viisumin voimassaolon päättymistä. Siksi viisumia ei voida myöntää henkilölle, joka tulisi Suomeen hakemaan oleskelulupaa tai odottamaan päätöstä vireillä olevassa oleskelulupa-asiassa. Tämä koskee myös Suomen kansalaisten perheenjäseniä.

Suomeen saapuessasi sinun tulee täyttää yleiset maahantuloedellytykset, joiden mukaan henkilö ei saa vaarantaa yleistä turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen suhteita vieraisiin valtioihin.

Mistä ja miten haet viisumia?

Jos matkasi pääkohdemaa on Suomi, hae viisumia edustuston osoittamasta viisumikeskuksesta, Suomen edustustosta tai Suomea edustavasta Schengen-jäsenmaasta. 

Viisumihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti, jolloin otetaan myös biometriset tunnisteet. Sormenjälkiä ei oteta, mikäli sormenjäljet on annettu aiemman viisumihakemuksen yhteydessä alle 59 kk sitten. 

Varaa aika hakemuksen jättämistä varten. Hakemusta ei voi lähettää sähköpostitse tai telefaksilla. Katso tarkemmat maakohtaiset hakuohjeet edustuston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

EU-alueella voit hakea Schengen-viisumia seuraavien Suomen suurlähetystöjen kautta:Berliini(Linkki toiselle web-sivustolle.)Dublin(Linkki toiselle web-sivustolle.)Madrid(Linkki toiselle web-sivustolle.)Nikosia(Linkki toiselle web-sivustolle.)Sofia(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja Tukholma(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Kunniakonsulit- ja konsulaatit eivät voi myöntää viisumeita.

Joissakin maissa on sovittu, että viisumiasioissa Suomea edustaa jokin toinen Schengen-maa. Tällöin hae viisumia Suomeen tämän toisen Schengen-maan edustustosta.

Viisumihakemukseen tarvitset

Katso tarkemmat maakohtaiset hakuohjeet ja asiakirjavaatimukset finlandvisa.fi-verkkosivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.). Alla yleistä ohjeistusta asiakirjavaatimuksista.

 1. Viisumihakemuslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna
 2. Yhden värillisen passivalokuvan
 3. Voimassa olevan passin
 4. Voimassa olevan ja kattavan matkavakuutuksen
 5. Edustuston vaatimat maakohtaiset asiakirjaliitteet
 6. Yksin matkustavalta alaikäiseltä lapselta vanhempien suostumus
 7. Mahdollisesti edustustossa tehtävän henkilökohtaisen haastattelun

Liitä hakemukseen värillinen passivalokuva, josta olet tunnistettavissa, katso poliisin valokuvaohje(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf).

Passin tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta suunnitellun matkan jälkeen ja sen on oltava myönnetty viimeisten kymmenen (10) vuoden aikana.

Matkavakuutuksen on oltava voimassa haetun viisumin ajan ja sen tulee kattaa koko Schengen-alue. Vakuutuksen korvaussumman tulee olla vähintään 30 000 euroa ja vakuutuksen tulee kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmista aiheutuneet kustannukset (myös potilaan kotiinkuljetus) sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa.

Vaaditut asiakirjaliitteet vaihtelevat maakohtaisesti. Edustusto voi pyytää hakemuksen liitteeksi erilaisia asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus, edellytykset ja kesto. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi matkaliput, vahvistettu hotellivaraus, yksityinen kutsukirje ja virallinen kutsu.

Kutsu on vapaamuotoinen asiakirja, josta tulee käydä esille kutsuvan yrityksen tai yksityisen henkilön yhteystiedot sekä kutsuttavan tiedot, kuten nimi, syntymäaika, osoite, passin numero, matkan tarkoitus ja kesto.

Jos kyseessä on yksityiskutsu, kutsuun on hyvä merkitä, mikä on kutsujan ja kutsuttavan välinen suhde, esimerkiksi ystävä, puoliso, sukulainen. Kutsu ei kuitenkaan ole viisumin myöntämisen tae. Kutsujan varallisuutta ei oteta huomioon, kun arvioidaan hakijan taloudellista tilannetta kotimaassa (poikkeuksena esim. työmatka, jolloin hakija ei itse kustanna matkansa kuluja). Mikäli kutsuja rahoittaa hakijan matkan, liitteeksi tulee kutsun sijasta ylläpitositoumus liitteineen (ks. alla). Vaikka kutsuja rahoittaa matkan, myös hakijan taloudellinen tilanne selvitetään hakemuksen yhteydessä. Mikäli kutsuja ei rahoita hakijan matkaa, liitteeksi riittää vapaamuotoinen kutsu.

Hakijalta voidaan pyytää myös muita selvityksiä, kuten matkareittiin, kulkuneuvoihin ja paluumatkaan, toimeentuloon sekä varallisuuteen ja työpaikkaan liittyviä asiakirjoja. Osa Schengen-valtioista edellyttää, että niitä kuullaan viisumihakemuksista, joita tiettyjen maiden kansalaiset jättävät muille Schengen-valtioille. Katso lista erityisryhmistä ja maista, joiden kansalaisia ennalta kuuleminen koskee (englanniksi)(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Matkaan liittyvien kustannusten kattamiseksi hakijalla on oltava riittävästi varoja suhteessa oleskelun kestoon ja tarkoitukseen sekä elinkustannuksiin matkakohteessa. Suomessa tämä määrä on 50 euroa matkapäivää kohden.

Kutsuja voi sitoutua rahoittamaan viisuminhakijan matkan omillaan varoillaan. Tätä varten kutsujan tulee täyttää ylläpitositoumuslomake. Lomake tulee allekirjoittaa ja todentaa oikeaksi julkisen notaarin luona. Lomakkeen liitteeksi tarvitaan:

 • kopio kutsujan henkilöllisyystodistuksesta sekä kopio kutsujan oleskeluluvasta, mikäli kutsuja ei ole Suomen kansalainen
 • kopio kutsujan työsopimuksesta
 • kopio kutsujan viimeisen kolmen kuukauden palkkalaskelmista
 • kopio kutsujan tiliotteesta viimeisen kolmen kuukauden ajalta
 • kopio oikeudesta asunnon hallintaan (vuokrasopimus, kauppakirja, talonkirjaote tms.), mikäli viisuminhakija majoittuu asunnossasi
 • selvitys sukulaisuussuhteesta, mikäli kutsuja ja hakija ovat sukulaisia keskenään tai selvitys mahdollisista aiemmista tapaamisista (passileimat, matkaliput tms.), mikäli kutsujalla ja hakijalla on muu kuin sukulaissuhde.

Ylläpitositoumus (pdf, 1 MB) (avautuu uuteen ikkunaan)

Alaikäiseltä lapselta vaaditaan vanhempien suostumus matkaan, jos lapsi matkustaa ilman vanhempiaan.

Edustusto voi myös pyytää hakijan henkilökohtaiseen haastatteluun selvittämään matkan tarkoitusta.

Viisumihakemuslomake

Täytä sähköinen viisumihakemus finlandvisa.fi-verkkosivulla(Linkki toiselle web-sivustolle.). Verkkosivulla on ohjeet hakemukseen vaadittavista asiakirjoista, liitteistä ja passikuvasta. Voit tarkistaa kaikki asiakirjavaatimukset kirjautumatta finlandvisa.fi-verkkosivulle.

Voit myös täyttää pdf-muotoisen viisumihakemuslomakkeen joko käsin tai koneella. Tässäkin
tapauksessa tarkista hakemukseen vaadittavat liitteet finlandvisa.fi-verkkosivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Viisumin hinta

Viisumihakemuksen käsittelystä peritään maksu. Kun hakemus jätetään viisumikeskukseen, viisumikeskus veloittaa hakemuksesta myös palvelumaksun.

Viisuminkäsittelymaksu tulee maksaa hakemusta jätettäessä. Joissakin edustustoissa maksu suoritetaan etukäteen pankkitilille. Viisuminkäsittelymaksut löytyvät palveluhinnastosta.

Tarkempia tietoja edustustokohtaisista käytännöistä ja maksutavoista löytyy edustustojen verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Viisumi voidaan myöntää maksutta:

 • suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden vuoksi, silloin kun humanitaariset syyt puoltavat
 • kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille koululais- ja nuorisoryhmille, joiden jäsenten ikä on alle 18 vuotta
 • diplomaattipassin tai virkapassin haltijalle tai hänen perheenjäsenelleen, kun sillä on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suhteiden kannalta.

Viisumihakemuksen käsittelyaika

Jätä viisumihakemuksesi hyvissä ajoin. Hakemuksen voit jättää korkeintaan kuusi (6) kuukautta ennen suunniteltua matkaa. Viisumin käsittelyaika on 15 päivää.

Käsittelyaika voi pidentyä, jos hakemukseen tarvitaan lisäselvityksiä.

Viisumin epääminen, mitätöinti tai kumoaminen

Jos viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyty, viisumi evätään. Epäämispäätös ja sen perusteena olevat syyt annetaan EU:n viisumisäännöstön mukaisella lomakkeella.

Epääminen perustuu Schengen-maiden yhteisessä viisumisäännöstössä mainittuihin seikkoihin. Syitä voivat olla esimerkiksi:

 • sinulla ei ole hyväksyttyä, voimassaolevaa matkustusasiakirjaa
 • sinulla ei ole esittää matkasuunnitelmasi tueksi aineistoa, joilla voit osoittaa oleskelusi tarkoituksen ja edellytykset
 • sinulla ei ole toimeentuloon riittäviä varoja
 • sinulla ei ole oikeutta palata lähtömaahan eikä jatkaa kolmanteen maahan
 • edustustolla on perustellut syyt epäillä, että et aio poistua Schengen-alueelta ennen kuin hakemasi viisumin voimassaolo päättyy
 • saatat myös olla maahantulokiellossa Suomeen tai johonkin toiseen Schengen-valtioon tai sinun katsotaan vaarantavan jonkin jäsenvaltion yleistä järjestystä, kansallista turvallisuutta tai kansainvälisiä suhteita.

Sinulle jo myönnetty viisumi mitätöidään, jos viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyttyneet kun viisumi myönnettiin.

Sinulle jo myönnetty viisumi kumotaan, jos viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyty viisumin myöntämisen jälkeen.

Muutoksenhaku viisumiasioissa 

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua ulkoministeriöltä. Viisumin epäämis-, kumoamis- ja mitätöintipäätös ja sen perusteena olevat syyt annetaan EU:n viisumisäännöstön(Linkki toiselle web-sivustolle.) mukaisella lomakkeella.

Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu on 255 euroa ja käsittelyn edellytyksenä on, että maksu on suoritettu.

 • Käsittelymaksun pankkiyhteys- ja yksilöintitiedot:
  Nordea IBAN: FI3616603000106974
  BIC: NDEAFIHH
  Maksun viestikenttään: RECT + XXXX + viisuminhakijan nimi (Edustuston Rect-numero)
  Edustuston numerosarjan löytyy edustuston päätöksen liitteenä toimittamista oikaisuvaatimusohjeista.

Ulkoministeriön oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava ulkoministeriölle. Ulkomailla valituskirjelmän saa toimittaa Suomen edustustolle. Ulkoministeriö tai Suomen edustusto toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 euroa.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa(Linkki toiselle web-sivustolle.) hakijalla on epäävästä päätöksestä valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.

Maahantulotarkastus

Kun saavut Suomeen, maahantulon edellytyksesi arvioidaan rajalla maahantulotarkastuksen yhteydessä. Sinun tulee esittää viisumin lisäksi voimassa oleva passi tai muu matkustusasiakirja, oleskelun keston kattava matkustajavakuutus ja viisumihakemuksen liiteasiakirjat.

Lisäksi sinulla tulee olla toimeentulon edellyttämät rahavarat (50 euroa/päivä). Niiden on riitettävä oleskeluun ja paluu- tai jatkomatkaa varten. 

Et saa olla maahantulokiellossa Schengen-alueelle. Maahantulosi esteenä voi olla myös se, että rajatarkastuksessa sinun voidaan arvioida vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen suhteita vieraisiin valtioihin.

Esteenä maahantulolle voi olla sekin, että sinun voidaan perustellusti epäillä hankkivan tuloja epärehellisin keinoin.

Viisumin jatkaminen Suomessa

Poliisilaitos voi jatkaa viisumin voimassaoloaikaa Suomessa, jos et voi lähteä Suomesta ja Schengen-alueelta ylivoimaisen esteen tai humanitaarisen syyn vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi lennon viime hetkellä tapahtuva peruuntuminen tai jos sairastut äkillisesti. Näissä tapauksissa viisumin jatkaminen on maksutonta.

Viisumin jatkaminen voi olla mahdollista myös vakavista henkilökohtaisista syistä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi Suomessa pysyvästi asuvan lähisukulaisen vakava äkillinen sairastuminen. Tällaisessa tapauksessa viisumin jatkaminen maksaa 30 euroa.

Päätöksen viisumin jatkamisesta tekee poliisi.

Viisumityypit

C-viisumi on Schengen-viisumi, joka oikeuttaa matkustamaan Schengen-alueella ja joka myönnetään lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla kestävää vierailua varten. C-viisumi voi olla seuraavanlainen:

 • Kertaviisumi
  on yhtä matkaa varten annettu viisumi
 • Kaksikertaviisumi
  on kahteen maahantuloon oikeuttava viisumi
 • Monikertaviisumi
  oikeuttaa useisiin saapumisiin Schengen alueelle. Oleskelujen yhteenlaskettu kesto saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä, joka voi olla enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla. Monikertaviisumin voimassaoloaika on enintään viisi vuotta.

A-viisumi on lentokentän kauttakulkuviisumi, joka oikeuttaa kulkemaan kansainvälisen lennon välilaskun tai kahden matkan välisen siirtymisen aikana lentokentän kansainvälisen alueen kautta. Maan kansalliselle alueelle viisumilla ei voi saapua. Kauttakulkuviisumin tarvitsevat seuraavien maiden kansalaiset:

 • Afganistan
 • Bangladesh
 • Eritrea
 • Etiopia
 • Ghana
 • Irak
 • Iran
 • Kongon demokraattinen tasavalta
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Somalia
 • Sri Lanka.

D-viisumi on kansallinen viisumi, joka oikeuttaa matkustamaan Schengen-alueella enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla kestävää vierailua varten. Suomi myöntää D-viisumeita tietyille hakijaryhmille.

Lisätietoja löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.). Jos sinulla on voimassa oleva oleskelulupa ja suomalainen oleskelulupakorttisi on kadonnut, anastettu tai vanhentunut, voit hakea D-viisumia Suomeen paluuta varten.

Katso lisätietoja kohdasta Oleskelulupakortin katoaminen.

VLTV on alueellisesti rajoitettu viisumi, joka oikeuttaa matkustamaan yhden tai useamman, mutta ei kaikkien Schengen-jäsenvaltioiden alueella. Se voidaan myöntää poikkeuksellisissa tilanteissa esimerkiksi humanitäärisistä syistä, kansallisen edun tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi.

Katso EU:n yhteisestä viisumisäännöstöstä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (artikla 3, kohta 5), milloin näiden maiden kansalaiset eivät tarvitse kauttakulkuviisumia.

Suomen kansalaisen perheenjäsenen viisumi ja oleskelulupa

Suomen kansalaisen perheenjäseniä ovat seuraavat ulkomaalaiset henkilöt (ulkomaalaislaki 37 §):

 • Suomen kansalaisen aviopuoliso
 • Suomen kansalaisen kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa oleva henkilö
 • Alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja on Suomessa asuva henkilö tai tämän aviopuoliso
 • Jos Suomessa asuva henkilö on alaikäinen lapsi, huoltaja on hänen perheenjäsenensä

Aviopuolisoihin rinnastetaan yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa jatkuvasti elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta edellyttäen, että he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä.

Asumisaikaa ei edellytetä, jos henkilöillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai jos on muu painava syy.

Viisumivelvollisen perheenjäsen oleskelulupa

Jos olet perheenjäsen ja sinun on tarkoitus tulla Suomeen pidemmäksi ajaksi kuin kolme kuukautta, toimi seuraavasti:

Viisumivapaan perheenjäsen oleskelulupa

Jos et tarvitse viisumia Suomeen, voit oleskella Suomessa enintään 90 päivää.

Jos olet Suomen kansalaisen perheenjäsen ja sinun on tarkoitus tulla Suomeen yli kolme kuukautta kestävää oleskelua varten, voit hakea oleskelulupaa etukäteen Suomen edustustosta.

Voit myös hakea oleskelulupaa Suomessa Maahanmuuttovirastolta. Lisätietoja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Oleskelulupakortin katoaminen

Jos suomalainen oleskelulupakorttisi on kadonnut, anastettu tai vanhentunut, voit hakea d-viisumia Suomeen paluuta varten, jos sinulla on voimassa oleva oleskelulupa. D-viisumin hakeminen edellyttää henkilökohtaista asiointia edustustossa ja sinun tulee esittää edustustossa selvitys kortin menettämisestä.

Jos korttisi katoaa tai varastetaan ulkomailla, tee kortista katoamisilmoitus kyseisen maan viranomaisille.

Tarkemmat ohjeet D-viisumista Migrin sivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Vanhentunut oleskelulupa

Hae uutta oleskelulupaa Suomen ulkomaanedustustosta. Tähän tarkoitukseen ei voida myöntää viisumia, sillä Schengen-säännöstön mukainen paluuehto ei täyty. Viisumi voidaan myöntää ainoastaan viisumisäännöstön tarkoittamissa tilanteissa, kuten vakavassa humanitaarisessa tilanteessa – ei esimerkiksi hakijan kiireen, lentolipun menetyksen tai oleskeluluvan hinnan vuoksi.

Jos edustusto ei voi myöntää viisumia viisumisäännösten mukaisesti, sinun on haettava oleskelulupaa ennen Suomeen palaamistasi.

EU:n kansalaisen perheenjäsenet, joihin sovelletaan EU:n vapaan liikkuvuuden direktiiviä

EU-kansalaisen perheenjäsenellä tarkoitetaan EU:n vapaan liikkuvuuden direktiivin(Linkki toiselle web-sivustolle.) mukaan

 1. aviopuolisoa
 2. kumppania, jonka kanssa EU-kansalainen on rekisteröinyt parisuhteen jonkin jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jos vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon, ja vastaanottavan jäsenvaltion asiaa koskevassa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti
 3. EU-kansalaisen alle 21-vuotiaita tai hänestä riippuvaisia jälkeläisiä suoraan etenevässä polvessa samoin kuin EU-kansalaisen aviopuolison tai kohdassa 2 tarkoitetun kumppanin vastaavanlaisia jälkeläisiä
 4. EU-kansalaisesta riippuvaisia sukulaisia suoraan takenevassa polvessa samoin kuin EU- kansalaisen aviopuolison tai kohdassa 2 tarkoitetun kumppanin vastaavanlaisia sukulaisia.

EU:n kansalaisten perheenjäsenet, joihin sovelletaan EU:n vapaan liikkuvuuden direktiiviä, voivat jättää hakemuksensa palvelukeskuksen lisäksi myös Suomen ulkomaanedustustoon. Viisumista ei peritä maksua.

Katso finlandvisa.fi-verkkosivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.) tarkemmat maakohtaiset ohjeet EU-perheenjäsenen viisumihakemuksen asiakirjavaatimuksista, kun heihin sovelletaan vapaan liikkuvuuden direktiiviä(Linkki toiselle web-sivustolle.). Voit tarkistaa kaikki asiakirjavaatimukset kirjautumatta finlandvisa.fi-verkkosivulle.

Kausityönteko viisumilla

Työskennelläksesi Suomessa tarvitset normaalisti oleskeluluvan. Kausityöntekoa varten et kuitenkaan tarvitse oleskelulupaa enintään 90 päivää koskevaa kausityötä varten vaan joko viisumin tai viisumivapaan maan kansalaisena kaustyötodistuksen.

EU:n kausityödirektiiviin perustuvaa kausityölakia sovelletaan Suomessa tehtävään kausiluonteiseen työhön. Kausityölakia ei sovelleta luonnonmarjanpoimintaan, koska luonnonmarjanpoiminta ei tapahdu työsuhteessa. Luonnonmarjojen poiminta tapahtuu luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta annetun lain (487/2021) nojalla. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto seuraa 14.6.2021 voimaan astuneen lain 5 ja 7 §:n mukaisten luonnontuotekeruualan toimijaa koskevien edellytysten täyttymistä.

Luonnonmarjojen poimintaa on mahdollista tehdä Schengen-viisumilla enintään 90 päivää 180 päivän jakson aikana. Suomeen luonnonmarjanpoimintaan tulevien viisumivelvollisten kolmansien maiden kansalaisten viisumihakemukset käsitellään yksilöllisesti, viisumisäännöstön mukaisesti, kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella. Viisumia haetaan Suomen edustustosta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Kausityöllä tarkoitetaan maatalouden ja matkailun alalla tiettyinä vuodenaikoina tehtävää kausityöluonteista työtä. Kausitöitä ovat esimerkiksi metsänhoitotyöt, kasvinviljely ja festivaalityöt.

Kausityöviisumihakemuksen käsittelyssä noudatetaan normaaleja viisumisäännöstön mukaisia käsittelyaikoja. Kausityöhön oikeuttava lupa myönnetään koskemaan työtä yhden tai useamman nimetyn työnantajan palveluksessa kerrallaan. Kausityöhön myönnetyssä viisumissa on lisätieto "Kausityö", ja sen voimassaolo alkaa työsuhteen alkupäivästä.

Ohjeet viisumin hakemiseksi löydät kappaleesta Mistä ja miten haet viisumia.

Jos kausityö kestää yli 90 päivää, hae kausityöoleskelulupaa Maahanmuuttovirastosta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa