Toiminta-avustus suomalaisille YK-taustaisille kansalaisjärjestöille

Toiminta-avustus mahdollistaa suomalaisten YK-taustaisten järjestöjen toimintaa ja viestintää osana Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden edistämistä. Myönnettävä tuki on osa kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyöhön suunniteltua kehitysyhteistyömäärärahaa.

Eri maiden lippuja lipputangossa.
Kuva: AdobeStock

Koronaviruksella on vaikutuksia kansalaisjärjestöjen toimintaan. Alla olevasta asiakirjasta löytyy tähän liittyviä yleisiä linjauksia ja ohjeita, joita päivitetään tarpeen mukaan.

Koronavirustilanne - kansalaisyhteiskuntayksikön linjauksia ja ohjeita (päivitetty 23.6.2021) (PDF, 557 KB)

Tuen periaatteet

Toiminta-avustuksen käyttötarkoituksena on tukea Suomessa toimivien YK-taustaisten järjestöjen perustoimintaa ja tiedotustoimintaa suomalaisille YK:sta, sen eri järjestöistä ja sääntöpohjaisesta kansainvälisestä järjestelmästä. Tavoitteena on tuoda monipuolisesti esiin YK:n ja YK-järjestöjen tavoitteita, YK-kampanjoita/juhlavuosia sekä Suomen toimintaa YK:ssa osana kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää.

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen YK-taustaisuus voi tarkoittaa:

  • Läheistä kumppanuutta YK-järjestön/järjestöjen kanssa viestinnässä, YK-kampanjoissa, operatiivisessa ja/tai normatiivisessa työssä tai dialogissa.
  • Tämän lisäksi asiantuntemusta ja jonkin tietyn tai useamman YK-teeman edistämistä (kuten naisten ja tyttöjen oikeudet, lapsen oikeudet, pakolaisten oikeudet, tietämyksen lisääminen monenkeskisestä järjestelmästä, kansainvälisistä sopimuksista ja kansainvälisestä yhteistyöstä YK-kontekstissa).
  • Merkittävää roolia ja kumppanuutta ulkoministeriön kanssa Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden edistämisessä YK-konteksti ja Agenda 2030 -tavoitteiden edistäminen huomioiden.  

Hakeminen

Toiminta-avustusten haku on avoinna joka toinen vuosi. Vuoden 2020 hakukierros on päättynyt. 

Tiedote vuoden 2020 toiminta-avustusten hakukierroksesta

Hakukierros 2020 (toiminta-avustus vuosille 2021–2022)

Hakuilmoitus, hakuohjeet ja hakukierroksen kysymykset ja vastaukset (PDF, 433 KB)

Toiminta-avustuksen hakulomake (Word, 22 KB)

Hakulomakkeen liitteet:

Liite 1: Vapaamuotoinen viestintä- ja globaalikasvatussuunnitelma (haettaessa valtionavustusta osiolle b)
Liite 2: Vakuutus (PDF, 11 KB)
Liite 3: Toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut mahdolliset asiakirjat, kuten muuttuneet säännöt ja yhdistysrekisterin ote 

Yleisehdot ja toiminta-avustusten lisäehdot

Valtionavustusten käyttöä koskevat yleisehdot sekä toiminta-avustuksen lisäehdot (PDF, 27 KB)

Avustuksen käyttö ja raportointi

Sitoumus ja maksupyyntö

Toimita valtionavustuksen vastaanottamiseksi sitoumuslomake asianmukaisesti täytettynä skannattuna sähköpostilla osoitteeseen keo-30@formin.fi.

Sitoumuslomake (Word, 44 KB)

Toimita maksupyyntölomake asianmukaisesti täytettynä skannattuna sähköpostilla osoitteeseen keo-30@formin.fi vähintään 30 päivää ennen ensimmäisen maksuerän toivottua ajankohtaa.

Maksupyyntölomake (Word, 37 KB)

Muutoshakemus

Avustuksensaajan tulee ilmoittaa viipymättä ulkoministeriölle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.  Muutoshakemus tulee tehdä ja siihen tulee saada ulkoministeriön hyväksyntä ennen muutoksenalaisen toiminnan aloittamista, ja se tulee tehdä sähköpostitse järjestön yhteyshenkilölle.

Raportointi

Avustuksensaajan on toimitettava ulkoministeriölle toimintaa ja varainkäyttöä koskeva vuosiraportti. Raportti on annettava viimeistään avustusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Raportointilomake (Word, 76 KB)

Tilintarkastusohjeet

Tarkastusohje tilintarkastajalle, toiminta-avustukset (Word, 14 KB)

Tilintarkastajan raporttimalli, toiminta-avustukset (Word, 25 KB)

Toimeksiannon vahvistuskirje,  toiminta-avustukset (Word, 19 KB)

Tämän sivun sisällöstä vastaa