EU:n kauppasopimukset hyödyttävät suomalaisyrityksiä

EU:lla on kauppasopimus yli 70 unionin ulkopuolisen maan kanssa. Sopimukset mahdollistavat suomalaisten yritysten tuotteiden ja palveluiden helpomman pääsyn sopimusosapuolen markkinoille.

Sopimukset hyödyttävät myös kuluttajia esimerkiksi siten, että tuote- ja palveluvalikoima laajenee ja hinnat saattavat laskea. Yleisellä tasolla kauppasopimukset vaikuttavat positiivisesti Suomen talouskasvuun, työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Esimerkiksi arviolta noin 500 000 työpaikkaa Suomessa on suorasti tai epäsuorasti riippuvaisia ulkomaille suuntautuvasta viennistä, jota kauppasopimukset osaltaan edistävät.

EU:lla, ja Suomella sen osana, on kauppasopimus muun muassa Etelä-Korean, Japanin, Kanadan, Meksikon, Singaporen, Sveitsin ja Vietnamin kanssa. Kauppasopimus Ison-Britannian kanssa on voimassa väliaikaisesti. Lopullisesti sopimus tulee voimaan, kun voimaansaattamismenettelyt saadaan päätökseen. EU:n ja Meksikon välisen sopimuspäivityksen osalta neuvottelut on saatu päätökseen. EU myös neuvottelee parhaillaan uusista kauppasopimuksista useiden kauppakumppanien kanssa, kuten Australia, Indonesia ja Uusi-Seelanti. Mercosurin (Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay) kanssa neuvottelut on saatu päätökseen.

Kiinan kanssa EU sai vuoden 2020 lopussa päätettyä neuvottelut investointisopimuksesta, joka parantaa markkinoillepääsyä ja liiketoimintaympäristöä. Sopimuksen arvioidaan olevan valmis ratifioitavaksi alkuvuodesta 2022.

Ajankohtaista tietoa ja esitteitä

EU:n kauppasopimukset ja kauppaa helpottavat sopimukset(Linkki toiselle web-sivustolle.) kolmansien maiden kanssa löytyvät englanniksi Euroopan komission verkkosivuilta.

Ulkoministeriön esite: EU:n kauppasopimukset hyödyttävät suomalaisyrityksiä (pdf, 497 Kt)

Ulkoministeriön esite: Miten yritykset voivat hyödyntää EU:n kauppasopimuksia ja säästää tullimaksuissa? (pdf, 272 Kt)

Kattavammat kuvaukset tullietuuskohtelusta löytyvät Tullin verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Hyödyllistä tietoa yrityksille viennistä EU:n ulkopuolelle ja tuonnista EU-alueelle löytyy EU-komission Access2Markets-palvelusta.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Ulkoministeriön laatimat esitteet solmituista vapaakauppasopimuksista ja niiden hyödyistä yrityksille

Japani

Kanada

Singapore

Vietnam

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa

kauppa