Ulkoministeriön vastuullisuusraportti

Ulkoministeriön vastuullisuusraportoinnin kehyksenä on YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelma ja ohjelmassa asetetut 17 tavoitetta.
Nyt toista kertaa laaditussa ulkoministeriön vastuullisuusraportissa käydään läpi, miten ulkoministeriö on onnistunut vastuullisuustavoitteissa ja miten toimintaa kehitetään tulevaisuudessa.

Kestävä kehitys luo turvallisuutta ja toimeentuloa, parempaa terveyttä ja koulutusta, jarruttaa ilmastonmuutosta ja lajikatoa sekä vähentää äärimmäistä köyhyyttä. Kestävä kehitys myös vähentää eriarviosuutta ja edistää tasa-arvoa. 

Suomen toiminta Agenda2030:n saavuttamiseksi kytkeytyy vahvasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin: kestävyys on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pohja. Samalla kestävän kehityksen tavoitteet tukevat vakautta ja turvallisuutta sekä Suomen lähialueilla että globaalisti.

Vastuullisuusraportti kertoo ulkoministeriön toiminnan myönteisistä tuloksista ja myös kielteisistä vaikutuksista, joissa on huomioitu ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus.

Raportin laadinta perustuu Valtiokonttorin ohjeeseen vastuullisuusraportoinnista valtionhallinnossa. Ohje on suunnattu kaikille ministeriöille, virastoille ja laitoksille.

Lisätietoja

Ulkoministeriön Agenda2030-koordinaattori, lähetystöneuvos Petra Paasilinna, p. 0295 350 249