Ulkoministeriön vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportoinnin kehyksenä on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030) ja siinä asetetut 17 tavoitetta.

Raportti kertoo sekä toiminnan myönteisistä tuloksista että kielteisistä vaikutuksista, joissa on huomioitu ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus.

Raportin laadinta perustuu Valtiokonttorin ohjeeseen vastuullisuusraportoinnista valtionhallinnossa. Ohje on suunnattu kaikille ministeriöille, virastoille ja laitoksille. Tavoitteena on, että vastuullisuusraportti laaditaan vuosittain.

Ulkoministeriön vastuullisuusraportti 2022 (PDF)

Lisätietoja

Ulkoministeriön Agenda2030-koordinaattori, lähetystöneuvos Mikael Långström, p. 0295 351 371. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

Kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö