Kansainväliset vaalitarkkailutehtävät

Suomi on ollut vuosia aktiivisesti mukana kansainvälisessä vaalitarkkailutoiminnassa, ensin Yhdistyneiden kansakuntien sekä sittemmin Euroopan unionin ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin kautta.

Kansainvälinen vaalitarkkailu

Ulkoministeriön poliittisen osaston turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö asettaa suomalaisia ehdolle sekä EU:n että Etyjin (OSCE/ODIHR) vaalitarkkailumissioihin.

Suomen osallistuminen kansainväliseen vaalitarkkailuun vuonna 2019.

Lopullisen valinnan ehdokkaiden joukosta sekä lyhytaikaisiin (1–2 viikkoa) että pitkäaikaisiin (1–2 kuukautta) tehtäviin tekee aina kumpikin järjestö itse omien valintakriteeriensä pohjalta. Järjestöt myös rajaavat etukäteen kulloinkin eri maista asetettavien ehdokkaiden määrää.

Suomesta lähetettyjä vaalitarkkailijoita on viime vuosina eri missioihin ollut vuositasolla yhteensä alle 100, yksittäisiin tarkkailumissioihin lähetettävien määrät ovat varsin pieniä.

UM asettaa ehdokkaat tarkkailua suorittavien järjestöjen valintakriteerien perusteella.

Ehdokasvalinta tehdään kuhunkin missioon halukkaiksi ilmoittautuneiden joukosta. Ehdolle pyritään asettamaan erilaisen taustan omaavia tarkkailijoita sekä antamaan myös nuorille ja ensikertalaisille mahdollisuus osallistua.

Ulkoministeriö ottaa ehdokasvalinnoissaan huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon. Pääsääntöisesti sama tarkkailija lähetetään vain yhteen missioon vuodessa.

Koska vaalitarkkailu tapahtuu usein maissa, joissa tilanne ei ole vakaa ja vaalien alla saattaa esiintyä myös levottomuuksia, pitää hakijalla olla valmiudet selvitä ongelmallisistakin tilanteista.

Tarkkailijan on lisäksi varauduttava tiukkaan aikatauluun ja pitkiin työpäiviin vaikeissakin olosuhteissa. UM järjestää valituiksi tulleille henkilöille ohjeistustilaisuuksia tulevaan tehtävään liittyen.

Tehtävään lähtö lopullisen päätöksen jälkeen saattaa tapahtua erittäin lyhyellä varoitusajalla. Tehtäviin haluavien on huomioitava, että heidän tulee kyetä irrottautumaan tarkkailutehtävään nopeasti koko tehtävän keston ajaksi. Hakijan on pyydettäessä toimitettava lääkärintodistus

EU-vaalitarkkailu


Suomalaisia on ollut EU-vaalitarkkailijoina jo lähes kahden kymmenen vuoden ajan. Kaikkiaan noin 125 maassa.

Vaalitarkkailutehtävä voi olla joko lyhytaikainen (STO) eli noin kaksi viikkoa tai pitkäaikainen (LTO) eli noin 2 kuukautta.

 

Vaaliuurnien sinettien tarkastus ennen ääntenlaskua Gambiassa vuonna 2017. 

Pääsääntöisesti kaikilta EU-vaalitarkkailijoilta edellytetään aiempaa kansainvälistä vaalitarkkailukokemusta muista yhteyksistä, esimerkiksi Etyjistä, mutta myös muu vankka kansainvälinen kokemus voidaan katsoa riittäväksi.

Muita tarkkailijoiden valintakriteerejä ovat mm. vaalitarkkailukoulutukseen osallistuminen, kehitysmaatuntemus, kokemus/työskentely kansainvälisissä järjestöissä sekä kielitaito. Missioiden työkieli voi olla englanti, ranska, portugali tai espanja.

Lisäksi tarkkailijoilta vaaditaan ehdotonta puolueettomuutta tehtävässään ja sitoutumista sekä demokratiaan että ihmisoikeuksiin. Tarkkailutehtäviin valittaessa huomioidaan myös esimerkiksi sekä EU:n että erilaisten vaalilainsäädäntöjen tuntemus.

 

Vaalikampanjointia Iringan kaupungissa Tansaniassa vuonna 2015.

EU-vaalitarkkailussa painopistealueita ovat Afrikka, Etelä-Amerikka sekä Lähi- ja Kaukoitä.

Saamme rekisteröitymisestä ilmoituksen ja annamme sen jälkeen lisätietoja.

Lisätietoja:
May-Len Svenskberg
Puh. 0295 351756, 050 439 1596
Sähköposti: etunimi.sukunimi@formin.fi

Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, POL-10
Sähköposti:
vaalitarkkailu.um@formin.fi

Etyj-vaalitarkkailu

 

Suomesta lähetetään vuosittain noin 25–40 vaalitarkkailijaa eri maihin. Etyj-vaalitarkkailutehtävä voi olla lyhytaikainen (STO) eli noin 7–9 päivää tai pitkäaikainen (LTO) eli noin kuukauden.

Pitkäaikaisiin Etyj-vaalitarkkailutehtäviin vaaditaan aiempaa vaalitarkkailukokemusta, lyhytaikaisiin Etyj-vaalitarkkailutehtäviin voidaan valita myös ensikertalaisia.

Etyjin vaalitarkkailija Anja Paajanen keskustelee paikallisen tulkin kanssa Georgian vaalien aikaan syksyllä 2018. 

Etyjin valintakriteerejä ovat muun muassa erilaisten vaalikäytäntöjen ja poliittisten järjestelmien tuntemus, kyky ymmärtää englanninkielistä lakitekstiä sekä kokemus yhteistyöstä viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Myös diplomaattisuus ja joustavuus, toimintakyky vaativissa olosuhteissa sekä hyvä terveys kuuluvat kriteereihin.

Kohdealueen tuntemus, vaalitarkkailu ja muu kansainvälinen kokemus katsotaan eduksi. Kohdemaan kielen hallinta on etu, etenkin venäjänkielisissä maissa.

Valintakriteereihin kuuluu myös Etyjin verkkokurssin suorittaminen.

Etyjin vaalitarkkailukohteet ovat nähtävissä järjestön verkkosivulla julkaistavassa vaalikalenterissa.(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Etyj ei lähetä vaalitarkkailijoita kaikkiin vaaleihin. Kun Etyj päättää järjestää vaalitarkkailumission jossain tietyssä Etyjin jäsenmaassa, se lähettää jäsenmaille pyynnön tarkkailijoiden rekrytoimiseksi. Mikäli Suomesta lähetetään vaalitarkkailijoita kyseiseen maahan, tiedotetaan siitä kaikille sähköpostilistalla oleville vaalitarkkailusta kiinnostuneille henkilöille.

Jos olet kiinnostunut Etyj-vaalitarkkailusta, rekisteröidy Etyjin tietokantaan Election Expert Database(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), täytä profiilissa pyydetyt tiedot ja talleta ne tietokantaan. Ilmoittaudu avoinna olevien vaalitarkkailutehtävien sähköpostituslistalle ilmoittamalla nimesi ja sähköpostiosoitteesi Suomen ulkoministeriön poliittiselle osastolle sähköpostiosoitteeseen vaalitarkkailu.um@formin.fi.

Lisätietoja:

May-Len Svenskberg,

puh: 0295 351756, 050 439 1596

Sähköposti: etunimi.sukunimi@formin.fi

Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, POL-10

Sähköposti: vaalitarkkailu.um@formin.fi

Tietosuojaseloste

Tämän sivun sisällöstä vastaa