Sisäinen tarkastus kehitysyhteistyön valvonnan välineenä

Ulkoministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö tarkastaa ulkoministeriön ja edustustojen toimintaa. Kehitysyhteistyön tarkastuksissa tutkitaan sitä, onko hankkeiden ja ohjelmien valvonta riittävää ja tehokasta.

Lisäksi arvioidaan, varmistavatko toimintatavat sen, että varoja käytetään oikeaan tarkoitukseen. Arvioiden pohjalta sisäinen tarkastus antaa suosituksia valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseksi sekä seuraa suositusten toimeenpanoa.

Tämän sivun sisällöstä vastaa