Töihin ulkoasiainhallintoon

Ulkoministeriö rekrytoi uusia työntekijöitä pääsääntöisesti kahdella yhteishaulla: kansainvälisten asioiden valmennuskurssille (Kavaku) ja hallintouran kurssille (Halku).  Lisäksi  rekrytoidaan erityisvirkamiehiä pysyviin tai määräaikaisiin tehtäviin.

Neljä henkilöä istumassa työskentelytilassa, missä taustalla EU:n ja Suomen liput sekä seinällä tyylitelty maailmankartta.
Kuva: ulkoministeriö

Kavaku ja Halku -kurssit

Ulkoministeriö rekrytoi uusia työntekijöitä pääsääntöisesti kahdella yhteishaulla: kansainvälisten asioiden valmennuskurssille (Kavaku) ja hallintouran kurssille (Halku). Kavakun kautta aukeaa tie diplomaattiuralle ja Halkun kautta puolestaan erilaisiin hallintouran tehtäviin kuten assistentin tehtäviin, konsuli- ja maahantulotehtäviin sekä erilaisiin talous-, tieto-, henkilöstö- ja kiinteistöhallintotehtäviin.

Erityisvirkamiehet ministeriössä ja ulkomaanedustustoissa

Kansainvälisten asioiden valmennuskurssin ja hallintouran koulutusohjelman lisäksi ulkoministeriön eri osastoille rekrytoidaan erityisvirkamiehiä pysyviin tai määräaikaisiin tehtäviin ja ulkomaanedustustoihin erityisasiantuntijoita määräaikaisiin tehtäviin. 

Kesätyöntekijät ja korkeakouluharjoittelijat

Ministeriö palkkaa kesätyöntekijöitä lähinnä assistentin/sihteerin tehtäviin. Hakuaika on yleensä tammikuussa.

Lisäksi ulkoministeriössä ja Suomen ulkomaanedustustoissa palvelee jatkuvasti korkeakouluharjoittelijoita.

Palvelussuhteen ehdot

Palvelussuhteessa noudatetaan voimassaolevia valtion virkaehtoja(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Palkkaus määräytyy tehtävän vaativuustason ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella. Ulkomaanedustuksessa palvellessaan ministeriön virkahenkilöt ovat oikeutettuja lisäksi erillisiin paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksiin. Lue tarkemmin ulkomaanedustuksen korvauksista Finlexistä:

Kotimaassa virkamies kuuluu Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Ulkomaanedustuksessa työskenneltäessä ulkomailla syntyneet terveydenhuoltokustannukset korvataan myös mukana mahdollisesti seuraavalle puolisolle ja alle 18-vuotiaille lapsille.

Kotilomilla tai ollessaan työtehtävissä kotimaassa virkahenkilö on normaaliin tapaan sairausvakuutuslain piirissä.

Tämän sivun sisällöstä vastaa