Ura ulkoasiainhallinnossa

Ulkoministeriö rekrytoi uusia työntekijöitä pääsääntöisesti kahdella yhteishaulla: kansainvälisten asioiden valmennuskurssille (Kavaku) ja hallintouran kurssille (Halku).

UM Eurooppatiedotuksen tiimi rivissä.
Kuva: UM Eurooppatiedotus

Kavakun kautta aukeaa tie diplomaattiuralle ja Halkun kautta puolestaan erilaisiin hallintouran tehtäviin kuten assistentin tehtäviin, konsuli- ja maahantulotehtäviin sekä erilaisiin talous-, tieto-, henkilöstö- ja kiinteistöhallintotehtäviin.

Lisäksi ministeriön eri osastoille rekrytoidaan erityisvirkamiehiä pysyviin tai määräaikaisiin tehtäviin ja ulkomaanedustustoihin erityisasiantuntijoita määräaikaisiin tehtäviin.

Ministeriö palkkaa kesätyöntekijöitä lähinnä assistentin/sihteerin tehtäviin. Hakuaika on yleensä tammikuussa. Tarkemmat tiedot kesätyöpaikkojen hausta löytyvät valtiolle.fi-sivustolta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisäksi ulkoministeriössä ja Suomen ulkomaanedustustoissa palvelee jatkuvasti korkeakouluharjoittelijoita.

Valtiolle.fi-sivustolla (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)voi tutustua yleisemmin valtion tarjoamiin työskentelymahdollisuuksiin sekä hakea valtiolla juuri nyt avoinna olevia työpaikkoja.

Palvelussuhteen ehdot

Palvelussuhteessa noudatetaan voimassaolevia valtion virkaehtoja(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Palkkaus määräytyy tehtävän vaativuustason ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella. Ulkomaanedustuksessa palvellessaan ministeriön virkahenkilöt ovat oikeutettuja lisäksi erillisiin paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksiin. Lue tarkemmin ulkomaanedustuksen korvauksista Finlexistä:

Kotimaassa virkamies kuuluu Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Ulkomaanedustuksessa työskenneltäessä ulkomailla syntyneet terveydenhuoltokustannukset korvataan myös mukana mahdollisesti seuraavalle puolisolle ja alle 18-vuotiaille lapsille.

Kotilomilla tai ollessaan työtehtävissä kotimaassa virkahenkilö on normaaliin tapaan sairausvakuutuslain piirissä.

Tämän sivun sisällöstä vastaa