Suomen Afrikka-strategia

Suomi on laatinut Afrikka-strategian, jonka tarkoituksena on kehittää Suomen suhteita Afrikan maiden kanssa. Strategia on koko valtionhallinnon yhteinen ja se valmisteltiin ulkoministeriön johdolla.

Strategian laatimisen taustalla on paitsi Afrikan maissa, myös globaalissa tilanteessa viime vuosina tapahtunut muutos. Afrikan maat ovat ottamassa talouskehityksensä ja väestönkasvunsa myötä yhä näkyvämpää roolia maailmanpolitikassa ja taloudessa. Poliittisen tason suhteet Afrikan maihin ovat Suomelle entistä tärkeämpiä. Kasvavien markkinoidensa ansiosta moni Afrikan maa on Suomelle myös entistä potentiaalisempi kauppakumppani.

Suomen suhteet Saharan etelänpuolisen Afrikan maihin pohjautuvat tulokselliseen kehitysyhteistyöhön, jonka varaan laajempaa yhteistyötä on hyvä rakentaa. Pohjois-Afrikan maihin Suomen diplomaattiset ja kaupalliset suhteet ovat jo entuudestaan vahvat, mutta potentiaalia olisi enempäänkin.

Afrikka-strategian pyrkimyksenä on Suomen suhteiden monipuolistaminen, ja Suomen Afrikka-politiikan tavoitteellisuuden ja johdonmukaisuuden kehittäminen. Erityisesti kiinnitetään huomiota poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittämiseen Afrikan maiden, Afrikan unionin ja mantereen muiden alueellisten organisaatioiden kanssa.  

Strategiassa pyritään löytämään Suomen ja Afrikan yhteiset intressit ja vahvistamaan Suomen ja Afrikan välisiä yhteyksiä eri sektoreilla. Lähtökohtana ovat Suomen omien intressien ja osaamisen ohella yhteisen Agenda 2030:n ja Afrikan unionin Agenda 2063 ”Africa We Want” -tavoitteet.  EU:n tuoreen Afrikka-strategian linjat huomioidaan myös Suomen strategiassa.

Tavoitteena oli tiivis strategia, joka:

  • asettaa Suomen Afrikka-politiikalle realistiset mutta kunnianhimoiset tavoitteet ja määrittää konkreettisia toimia niiden saavuttamiseksi
  • linjaa rajallisesta määrästä Suomen Afrikka-politiikan painopisteitä Suomen ja Afrikan maiden yhteisten intressien pohjalta j
  • painottaa erityisesti poliittisten ja taloudellisten suhteiden vahvistamista tavoitteiden saavuttamiseksi sekä
  • laajentaa suhteita kehitysyhteistyöstä muuhun yhteistyöhön, huomioiden kuitenkin kehitysyhteistyön osana kokonaisuutta