UKK: Viisumit ja oleskeluluvat

Tietoa ja ohjeita viisumeista ja oleskeluluvista.

Viisumin hakeminen

Tarvitsenko viisumin Suomeen?

Suomi ei itsenäisesti päätä viisumin tarpeesta kolmansien maiden kansalaisten osalta, vaan Schengen-maat ovat yhteisesti päättäneet ulkovaltojen kansalaisten liikkumisesta alueellaan ja minkä valtioiden kansalaisilta vaaditaan viisumi. Tarkista viisumin tarve kansalaisuutesi mukaan.

Mitä sääntöjä viisumin myöntöön sovelletaan?

Schengen-viisumin myöntäminen perustuu EU:n viisumisäännöstöön(Linkki toiselle web-sivustolle.), joka kertoo edellytykset ja menettelyt, joilla viisumi voidaan myöntää Schengen-jäsenvaltioiden alueen kautta tapahtuvaan kauttakulkuun tai jäsenvaltioiden alueella oleskeluun. Oleskelu voi kestää enintään 90 päivää.

Milloin haen viisumia?

Viisumia voi hakea enintään kuusi (6) kuukautta ennen matkaa. Poikkeuksena tästä ovat työtehtävissä matkustavat merihenkilöt, jotka voivat hakea viisumia enintään yhdeksän (9) kuukautta ennen matkaa.

Varaa viisumin hakemista varten vähintään 15 päivää. Hakemuskäsittely voi olla ajoittain ruuhkautunut, joten suosittelemme varaamaan ajan viisumin hakemista varten heti, kun matka on varmistunut.

Mistä  ja miten haen viisumia?
Jos matkasi pääkohdemaa on Suomi, hae viisumia edustuston osoittamasta viisumikeskuksesta. Mikäli asemamaassasi ei ole Suomen viisumikeskusta, voit hakea viisumia Suomen edustustosta tai Suomea edustavasta Schengen-jäsenmaasta siinä maassa, jonka kansalainen olet tai jossa asut pysyvästi.

Lue lisää viisumin hakemisesta

Haluan turvapaikan Suomesta. Voinko saada viisumin turvapaikan hakemista varten?

Turvapaikkaa voi hakea vain Suomessa tai Suomen rajalla. Lähtökohtaisesti viisumia ei voida humanitaarisista syistä myöntää henkilölle, joka haluaa matkustaa Suomeen hakeakseen turvapaikkaa. Jos tarvitset apua asuinvaltiossasi, ole yhteydessä paikalliseen YK:n pakolaisasian valtuutettuun (UNHCR) taikka Punaiseen Ristiin tai Punaiseen Puolikuuhun.

Haluan tulla töihin Suomeen. Voiko ulkoministeriö auttaa minua työpaikan löytämisessä?

Ulkoministeriö ei voi auttaa työpaikan hankkimisessa Suomesta. Hae työpaikkaa olemalla suoraan yhteydessä työnantajaan.

Minulla on välilasku Helsingissä. Tarvitsenko viisumin, mikäli en poistu lentokentän kansainväliseltä alueelta?

Lentokentän kauttakulkua varten viisumin tarvitsevat ainoastaan seuraavien maiden kansalaiset: Afganistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, Irak, Iran, Kongon demokraattinen tasavalta, Nigeria, Pakistan, Somalia ja Sri Lanka. Muiden maiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia, mikäli he eivät poistu lentokentän kansainväliseltä alueelta. Jos kohdemaasi ei ole Suomi ja lennät Helsingin kautta muualle Schengen-alueelle, tarvitset kyseisen Schengen-maan myöntämän viisumin. Kuljet tällöin passintarkastuksen läpi Helsingissä.

Mikä on VFS? Miksi minun täytyy asioida VFS:n kanssa?

VFS Global(Linkki toiselle web-sivustolle.) (Visa Facilitation Services Global) on Suomen käyttämä ulkoinen palveluntarjoaja, joka useissa maissa vastaa viisumihakemusten vastaanotosta. VFS ei tee päätöksiä viisumihakemuksiin, vaan päätös tehdään Suomen edustustossa. Ulkoisen palveluntarjoajan käyttö perustuu EU:n viisumisäännöstöön(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja ulkomaalaislakiin(Linkki toiselle web-sivustolle.). Ulkoministeriö ja edustustot valvovat ulkoisen palveluntarjoajan toimintaa.

Tarvitsenko kerta- vai monikertaviisumin?

Kertaviisumi oikeuttaa yhteen pääsyyn Schengen-alueelle. Voit vierailla useassa Schengen-maassa viisumin voimassaoloaikana, mikäli et välillä poistu Schengen-alueelta. Mikäli poistut välillä Schengen-alueelta ja haluat palata takaisin Schengen-alueelle uudestaan, tarvitset monikertaviisumin.

Lue lisää viisumityypeistä

Voinko hakea viisumia toisen jäsenmaan edustustolta? Voinko hakea viisumia Suomelta, vaikka matkakohteeni on toinen jäsenmaa?

Mikäli matkasi pääkohdemaa on Suomi, hae viisumia Suomen edustustolta tai edustustolta, joka edustaa Suomea maassa, jossa haet viisumia. Jos pääasiallinen matkakohteesi on muu Schengen-maa kuin Suomi, mutta päätät hakea viisumia Suomelta, viisumisi evätään. Mikäli matkustat useampaan Schengen-maahan, hae viisumia siltä maalta, jossa viivyt pisimpään tai jossa matkasi pääasiallinen tarkoitus toteutuu.

Sain viisumin, mutta ystäväni ei saanut viisumia. Miksi?

Jokainen hakemus käsitellään yksiköllisesti tiedossa olevien tosiseikkojen perusteella. Ulkoministeriö ei voi kommentoida yksittäisiä hakemuksia. Mikäli viisumi evätään, jokaiselle hakijalle annetaan nk. vakiolomake, josta viisumin epäämisen peruste käy ilmi.  Viisumin epääminen voi perustua esimerkiksi riittämättömään varallisuuteen, epäselvyyksiin matkantarkoituksessa, riittävän matkavakuutuksen puutteeseen tai epäilykseen, että hakija ei poistu Schengen-alueelta viisumin voimassaolon aikana.

Lue lisää viisumin epäämisestä

Haluan kutsua ystäväni/sukulaiseni/seurustelukumppanini Suomeen. Miten laadin kutsun? Onko kutsulle olemassa valmis lomake?

Kutsu on vapaamuotoinen asiakirja, josta tulee käydä ilmi kutsuvan yrityksen tai yksityisen henkilön yhteystiedot sekä kutsuttavan tiedot, kuten nimi, syntymäaika, osoite, passin numero, matkan tarkoitus ja kesto. Kutsua varten ei ole olemassa valmista asiakirjaa, vaan voit laatia kutsun itse.

Jos kyseessä on yksityiskutsu, kutsuun on hyvä merkitä, mikä on kutsujan ja kutsuttavan välinen suhde, esimerkiksi ystävä, puoliso, sukulainen. Kutsu ei kuitenkaan ole viisumin myöntämisen tae. Kutsujan varallisuutta ei lähtökohtaisesti oteta huomioon, kun arvioidaan hakijan taloudellista tilannetta kotimaassa (poikkeuksena esim. työmatka, jolloin hakija ei itse kustanna matkansa kuluja).

Olen Suomen kansalainen ja perheenjäseneni hakee viisumia Suomeen. Miksi hakemusta ei käsitellä EU-kansalaisen perheenjäsenen hakemuksena?

EU:n vapaan liikkuvuuden direktiiviä 2004/38/EY sovelletaan silloin, kun

 • EU-kansalainen matkustaa toiseen jäsenvaltioon kuin oma kansalaisuusvaltionsa yhdessä perheenjäsenensä kanssa tai
 • EU-kansalainen on käyttänyt vapaan liikkuvuuden oikeuttansa ja asettunut asumaan toiseen EU-jäsenmaahan ja haluaa vierailla kansalaisuusvaltiossaan yhdessä perheenjäsenensä kanssa, joka on kolmannen maan kansalainen. Esimerkiksi jos asut toisessa EU-jäsenvaltiossa ja perheenjäsenesi hakee viisumia matkustaakseen Suomeen kanssasi vierailulle, vapaan liikkuvuuden direktiiviä sovelletaan.
 • Direktiiviä ei sovelleta Suomessa asuviin Suomen kansalaisiin, jos he eivät ole asuneet yhdessä perheenjäsenensä kanssa toisessa EU-jäsenvaltiossa.

Tarvitseeko minulla olla omia varoja, jos kutsujani on lupautunut vastaamaan kaikista matkakustannuksistani?

Hakijalla tulee itsellään olla riittävästi varoja oleskelukustannusten kattamiseen ottaen huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto, että lähtö- tai asuinmaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on varma. Suomessa tämä määrä on 30 euroa matkapäivää kohden.

Olen Suomen kansalainen ja olen matkustamassa ulkomaille. Tarvitsenko viisumia? Mistä saan viisumin toiseen maahan?

Matkustaessasi ulkomaille varmista kohdemaan viisumisäännökset kyseisen maan edustustosta ja hae viisumia heidän ohjeidensa mukaan. Kaikilla mailla ei ole edustustoa Helsingissä, vaan ne voivat sijaita esimerkiksi Tukholmassa, Oslossa tai Berliinissä. Tästä löydät Suomessa tai lähimaissa sijaitsevien ulkovaltojen edustustojen yhteystiedot.

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot vastaavat viisumin myönnöstä Suomeen matkustaville henkilöille, ei ulkomaille matkustaville suomalaisille.

En ole tyytyväinen Suomen edustustossa saamaani palveluun. Voinko tehdä tästä valituksen?

Oikeuskanslerille voi tehdä kantelun, jos epäilee, että viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava on toiminut lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä. Katso tarkemmat ohjeet kantelun tekemiseen.(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Olen Venäjän kansalainen, mitä rajoituksia matkustamiseeni liittyy?

Suomi rajoittaa venäläisten matkustamista Schengen-viisumeilla ei-välttämättömässä tarkoituksessa Suomeen sekä kauttakulkutarkoituksessa muualle Schengen-alueelle. 30.9.2022 voimaan tulleita maahantulon rajoituksia on jatkettu valtioneuvoston päätöksellä 6. heinäkuuta 2023. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Venäjän kansalaisilla on oikeus saapua Venäjältä Suomeen nykyisten matkustusrajoitusten voimassaolon aikana, mikäli he kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:

 1. Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten perheenjäsenet
 2. Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan talousalueen jäsenvaltion tai Sveitsin kansalaisten perheenjäsenet
 3. Työnteko viisumilla
 4. Kuljetus- ja logistiikka-alan henkilöstö työtehtävissään
 5. Liikematkustajat
 6. Opiskelijat
 7. Suomeen hoitoon saapuvat
 8. Asunnon tai kiinteistön omistavat
 9. Diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunta
 10. Muut erityiset syyt (välttämättömät syyt)

Lisätietoa rajoituksista löydät Rajavartiolaitoksen sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Oikaisuvaatimukset kielteisiin viisumipäätöksiin

Miten voin hakea oikaisua edustuston tekemään kielteiseen päätökseen?

Voit hakea oikaisua edustuston tekemään viisumin epäämispäätökseen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista lähettämällä suomen- tai ruotsinkielisen oikaisuvaatimuksen ulkoministeriöön osoitteeseen kirjaamo.um@gov.fi tai saamasi oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti paperimuodossa Suomen edustustoon, joka on tehnyt viisumipäätöksen. Huomioithan, että oikaisuvaatimukseen tulee liittää päätös, johon haetaan oikaisua, tosite oikaisuvaatimuksen käsittelymaksun maksamisesta (255EUR) sekä hakijan omakätisesti allekirjoittama ja päivätty valtakirja, mikäli hakija haluaa valtuuttaa jonkun muun hoitamaan oikaisuvaatimusasiaa puolestaan. Ennen oikaisuvaatimuksen lähettämistä lue huolellisesti edustuston epäämispäätöksen mukana annetut oikaisuvaatimusohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Voiko joku muu tehdä oikaisuvaatimuksen puolestani?

Hakija voi valtuuttaa jonkun muun hoitamaan oikaisuvaatimusasiaa hänen puolestaan valtakirjalla. Valtakirja tulee olla päivätty sekä hakijan omakätisesti allekirjoittama. Valtakirja voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Millä kielellä oikaisuvaatimus tulee tehdä?

Oikaisuvaatimus tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä.

Paljonko oikaisuvaatimuksen käsittely maksaa?

Oikaisuvaatimuksen käsittelyä koskeva maksu on 255 euroa. Käsittelymaksu tulee maksaa erikseen jokaisen hakijan osalta. Oikaisuvaatimuksen käsittelyä koskeva maksu palautetaan asianosaiselle, jos ulkoministeriö tai hallinto-oikeus muuttaa muutoksenhaun alaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi siten, että viisumi on myönnettävä.

Palautetaanko oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu, mikäli perun oikaisuvaatimuksen?

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksullinen. Ulkomaalaislain 190 b § :n toisen momentin mukaan oikaisuvaatimuksen käsittelyä koskeva maksu palautetaan asianosaiselle, jos ulkoministeriö tai hallinto-oikeus muuttaa muutoksenhaun alaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi siten, että viisumi on myönnettävä. Tästä syystä oikaisuvaatimuksen käsittelymaksua ei palauteta niissä tilanteissa, joissa hakija oma-aloitteisesti peruuttaa oikaisuvaatimuksen.

Minne oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu tulee maksaa?

Käsittelymaksun pankkiyhteys- ja yksilöintitiedot:

Nordea IBAN: FI3616603000106974
BIC: NDEAFIHH
Maksun viestikenttään: RECT + XXXX + viisuminhakijan nimi (Edustuston Rect-numero)

Edustuston numerosarjan löydät edustuston päätöksen liitteenä toimittamista oikaisuvaatimusohjeista.

Kauanko oikaisuvaatimuksen käsittely kestää?

Oikaisuvaatimukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Oikaisuvaatimusmenettely on tällä hetkellä pahasti ruuhkaantunut ja käsittelyaika on tällä hetkellä noin 11 kuukautta oikaisuvaatimuksen jättämisestä.

Olen kutsunut henkilön Suomeen. Voinko tiedustella kutsumani henkilön oikaisuvaatimuksen tilannetta viisuminhakijan puolesta?

Julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka koskevat viisuminhakijaa. Hakijan oikaisuvaatimusta koskevia tietoja voidaan tämän vuoksi luovuttaa ainoastaan hakijalle sekä hänen valtakirjalla valtuuttamalleen henkilölle.

Miksi sain viisumihakemukseeni epäävän päätöksen?

Edustustot soveltavat Schengen-viisumia koskevassa asiassa EU:n viisumisäännöstöä(Linkki toiselle web-sivustolle.). Epääminen perustuu Schengen-maiden yhteisessä viisumisäännöstössä mainittuihin seikkoihin. Jokaista hakemusta arvioidaan tapauskohtaisesti kaikkien käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Edustusto ilmoittaa epäämisen syyn rastittamalla lomakkeesta soveltuvan perustelukohdan tai perustelukohdat. Suomen edustuston tekemään viisumin epäämispäätökseen saa vaatia oikaisua ulkoministeriöltä oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti.

Voinko hakea viisumia uudelleen epäävän päätöksen jälkeen, vaikka oikaisuvaatimukseni on vielä käsittelemättä?

Viisumia voi hakea uudestaan.

Oleskeluluvat

Mitä eroa on viisumilla ja oleskeluluvalla?

Viisumi on tarkoitettu lyhytaikaista, alle 90 päivää kestävää oleskelua varten. Viisumilla ei pääsääntöisesti saa työskennellä Suomessa tai muussa Schengen-maassa. Viisumi voidaan evätä, mikäli on perusteltua syytä epäillä aikomustasi poistua Schengen-maiden alueelta ennen haettavan viisumin voimassaolon päättymistä. Jos tarkoituksenasi on asettua Suomeen asumaan, hae oleskelulupaa Maahanmuuttoviraston ohjeen(Linkki toiselle web-sivustolle.) mukaisesti.

Lisätietoa ja usein kysyttyjä kysymyksiä oleskeluluvista Maahanmuuttoviraston sivustolla(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Missä voin jättää oleskelulupahakemuksen?

Tarkasta Suomi ulkomailla -sivustolta missä edustustossa tai VFS Globalin palvelukeskuksessa voit sen tehdä (Linkki toiselle web-sivustolle.). Kirjoita hakukenttään asuinmaasi, jonka jälkeen katso maakohtaiset ohjeet, miten voit varata ajan tunnistautumista varten. Kun olet täyttänyt hakemuksen, varaa aika tunnistautumista ja biometristen tunnisteiden (allekirjoitus, valokuva, sormenjäljet) jättämistä varten. Tarkemmat ohjeet saat ajanvarauksen yhteydessä. Lue lisää oleskeluluvan hakemisesta.

Minulla on oleskelulupa Suomeen, mutta hukkasin korttini ulkomailla. Voinko hakea viisumia palatakseni Suomeen?

Jos suomalainen oleskelulupakorttisi on kadonnut, anastettu tai vanhentunut, voit hakea D-viisumia Suomeen paluuta varten, jos sinulla on voimassa oleva oleskelulupa. D-viisumin hakeminen edellyttää henkilökohtaista asiointia edustustossa ja sinun tulee tässä yhteydessä esittää edustustossa todiste tehdystä katoamisilmoituksesta kyseisen maan viranomaisille.

Tämän sivun sisällöstä vastaa