Diplomaattiset suhteet vieraiden valtioiden kanssa

Diplomaattiset suhteet ja konsulisuhteet perustuvat Wienin yleissopimuksiin.

Diplomaattisia suhteita koskeva Wienin yleissopimus on vuosisatojen kuluessa syntyneen tapaoikeuden kodifiointi. Se luo periaatteet viralliselle valtioiden kahden- ja monenkeskiselle diplomatialle ja sisältää sääntöjä muun muassa diplomaattisista erioikeuksista ja koskemattomuudesta. Suomi ratifioi yleissopimuksen vuonna 1969.

Konsulisuhteet eroavat diplomaattisuhteista. Konsuliedustaminen määritellään konsulisuhteita koskevassa Wienin yleissopimuksessa sekä kahdenvälisissä sopimuksissa. Konsulisuhteita koskeva Wienin yleissopimus syntyi vuonna 1963 ja Suomi ratifioi sen vuonna 1980.

Tämän sivun sisällöstä vastaa