Talousarvioehdotukset

Ulkoasiainhallinnon talousarvioehdotus sisältää ministeriön alustavat tulostavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja toiminnalliselle tuloksellisuudelle hallinnonalallaan, sekä ministeriön ehdotuksen hallinnonalansa seuraavan vuoden määrärahoiksi ja valtuuksiksi.

Talousarvioehdotukset