Suomi–IFC-ilmastorahasto

Suomi ja Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC perustivat lokakuussa 2017 yhteisen ilmastorahaston, joka tukee uusiutuvan ja puhtaan energian ratkaisuja sekä ilmastohankkeita kehittyvissä maissa.

Aurinkopaneeleja.
Kuva: AdobeStock

Suomi kanavoi kaikkiaan 114 miljoonaa euroa rahastoon, jonka kesto on 25 vuotta. Varat sijoitetaan ilmastohankkeisiin rahaston kuuden ensimmäisen toimintavuoden kuluessa.

Kyseessä on merkittävä kansainväliseen ilmastotyöhön kohdennettu rahoitus. Rahaston avulla luodaan ilmastonmuutokseen liittyvien ratkaisujen markkinoita maihin, joissa sijoitustoimintaa ei tapahdu tai se on hyvin vaikeaa haasteellisen toimintaympäristön ja markkinoiden kehittymättömyyden takia.

Suomen rahoituksen vastineeksi myös Maailmanpankkiryhmään kuuluva IFC sijoittaa kaikkiin hankkeisiin pääomaansa. Tavoitteena on houkutella mukaan myös merkittävä määrä muita yksityisiä ja julkisia pääomia.

Uusiutuvaa energiaa kehittyviin maihin

Varoja sijoitetaan rahaston kautta ainoastaan kehittyvissä maissa. Ilmastovaikutusten lisäksi rahoitus tähtää kehitysvaikutuksiin, kuten työpaikkojen ja verotulojen lisääntymiseen, ja sitä kautta köyhyyden vähentämiseen. Ensisijaisesti kohteena ovat vähiten kehittyneet maat, muut alemman tulotason maat ja alemman keskitulotason maat. Esimerkiksi Suomen pitkäaikaiset kehitysyhteistyön kumppanimaat Keniaa lukuun ottamatta ovat vähiten kehittyneitä maita.

IFC tekee investointipäätökset ulkoministeriön kanssa määriteltyjen ehtojen mukaisesti ja raportoi ministeriölle vuosittain ohjelman kehitysvaikutuksista.

Ohjelman rahoitusvälineitä ovat esimerkiksi kehitysmaissa toimiville yrityksille myönnettävät lainat, pääomasijoitukset ja takuut. Hyväksyttyjä toimialoja ovat muun muassa energiatehokkuus, uusiutuva energia, kestävä metsätalous ja maankäyttö, meteorologia sekä vesi- ja jätevesiratkaisut. Tähän mennessä rahastosta on rahoitettu mm. vesivoimaa Nepalissa, aurinkoenergiaa Senegalissa, Kongon tasavallassa, Länsirannalla ja Armeniassa sekä jätehuoltoa Vietnamissa.

Yhteistyö maailman suurimman yksityisen sektorin kehitysrahoittajan IFC:n(Linkki toiselle web-sivustolle.) kanssa avaa uusia mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille, joista monilla on vahvaa ilmasto-osaamista ja asiantuntemusta rahaston painottamilta sektoreilta. Suomalaisten yritysten osallistuminen ei kuitenkaan ole vaatimus hankkeiden rahoitukselle eli kyseessä ei ole sidottu tukimuoto.

Maapallon lämpötilan nousun pitäminen alle kahdessa Celsius-asteessa edellyttää, että ilmastokestäviä ja vähähiilisiä investointeja tehdään tulevaisuudessa ennennäkemättömällä vauhdilla ja laajuudessa. Julkinen rahoitus ei yksin riitä kattamaan kuluja. Sijoituspäätöksen kautta Suomi tukee sekä Pariisin ilmastosopimusta että laajempia Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelma pyrkii vastaamaan mm. ruokaturvan ja maatalouden kestävyyteen (SDG 2), veden kestävään käyttöön (SDG 6), kestävän energian tukemiseen (SDG 7) ja ilmastonmuutoksen torjumiseen (SDG 13) liittyviin YK-tavoitteisiin.


Suomalaisyritys, toimi näin

Suomi-IFC-rahaston mahdollisuuksista kiinnostuneiden yritysten suositellaan ensin tutustuvan englanninkieliseen rahastoesitteeseen. Tämän jälkeen kannattaa varmistaa, että yrityksen liiketoiminnan ja kyseisen hankkeen kohdemaa tai -alue sekä toimiala vastaavat rahaston kelpoisuusvaatimuksia.

Finland–IFC-Climate Fund Factsheet (PDF, 1 286 KB)

Finland–IFC-Climate Fund Eligible Activities (PDF, 327 KB)

Rahasto voi sijoittaa OECD:n/DAC:n luokittelemiin vähiten kehittyneisiin, matalan tulon ja matalan keskitulon maihin. Ylemmän keskitulon maihin voidaan sijoittaa vain ulkoministeriön erillispäätöksellä. Ajantasaiset maaluokitukset voi tarkistaa OECD:n sivuilta (englanniksi)(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Hankkeella tulee olla todistettavia myönteisiä kehitysvaikutuksia ja sen tulee olla kaupallisesti kestävällä pohjalla. IFC:n keskimääräinen hankekoko on noin 100 miljoonaa dollaria, ja yleisesti hankekoot vaihtelevat 75–125 miljoonan dollarin välillä. Useimmat hankkeet sisältävät myös asiakkaan tai hankesponsorin omarahoitusosuuden.

Rahaston hallinnoinnista ja rahoituspäätösten tekemisestä vastaa IFC. Siten potentiaalisten sijoituskohteiden kartoittaminen ja arviointi kohdemaissa ovat osa IFC:n yleistä sijoitustoimintaa ja -prosesseja. Mikäli hanke täyttää rahaston sijoituksille asetetut vähimmäisvaatimukset, yritys voi ottaa yhteyttä sähköpostitse IFC:n vastuuvirkamiehiin:

Kriteerien täyttyminen ei vielä tarkoita, että rahasto sijoittaisi kyseiseen hankkeeseen. Kyseessä ei ole suomalaisyrityksiin sidottu tukimuoto.

Kysymyksiä ja vastauksia Suomi–IFC-ilmastorahastosta (PDF, 275 KB)

Suomi–IFC-ilmastorahaston edistymisraportti englanniksi:

Finland–IFC Blended Finance for Climate Program 2017–2021 (PDF, 3 030 KB)