EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikön tehtäviin kuuluvat:

 • EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) valmisteluun osallistuminen sekä yhteensovittaminen ministeriössä ja Suomen kansallisessa valmistelussa
 • EU:n ulkoasiainneuvostojen (UAN) kokousten valmistelu sekä EU:n poliittisten ja turvallisuusasiain komitean (COPS) ja ulkosuhdeneuvosten työryhmän (Relex) ohjinnan koordinointi
 • Eurooppa-kirjeenvaihtajaverkostoon liittyvät tehtävät
 • EU-maiden ja instituutioiden välisessä COREU-verkostossa käytävän, EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan viestinnän seuranta ja Suomen COREU-viestien lähettäminen (vastuuosastot laativat viestipohjat)
 • EU-maiden kanssa käytävien poliittisten konsultaatioiden valmistelut
 • Eduskunnan informointi EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä

Sähköpostiosoite

 • POL-30@formin.fi

Postiosoite

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö
PL 412
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Käyntiosoite

Laivastokatu 22 A
00160
HELSINKI
FINLAND

Matti Nissinen
Vastuuvirkamies
ulkoasiainneuvosto (UAN), eurooppakirjeenvaihtajan sijainen
 • +358 295 351 780
Otto Kaplas
Korkeakouluharjoittelija
 • +358 295 350 186
Laura Vanhanen
Avustaja
Vastuuvirkamies, ulkosuhdeneuvosten työryhmä (RELEX)
 • +358 295 350 093
Jessina Nieminen
Kesätyöntekijä
 • +358 295 350 158
Markus Räty
Vastuuvirkamies
Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (COPS)
 • +358 295 351 596
Tia Puumalainen
Tia Puumalainen
 • +358 295 350 136

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.