EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikön tehtäviin kuuluvat:

  • EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) valmisteluun osallistuminen sekä yhteensovittaminen ministeriössä ja Suomen kansallisessa valmistelussa
  • EU:n ulkoasiainneuvostojen (UAN) kokousten valmistelu sekä EU:n poliittisten ja turvallisuusasiain komitean (COPS) ja ulkosuhdeneuvosten työryhmän (Relex) ohjinnan koordinointi
  • Eurooppa-kirjeenvaihtajaverkostoon liittyvät tehtävät
  • EU-maiden ja instituutioiden välisessä COREU-verkostossa käytävän, EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan viestinnän seuranta ja Suomen COREU-viestien lähettäminen (vastuuosastot laativat viestipohjat)
  • EU-maiden kanssa käytävien poliittisten konsultaatioiden valmistelut
  • Eduskunnan informointi EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä

Sähköpostiosoite

  • POL-30@formin.fi

Postiosoite

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö
PL 23
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Käyntiosoite

Snellmaninkatu 1 A
00170
HELSINKI
FINLAND

Matti Nissinen
Yksikönpäällikkö
eurooppakirjeenvaihtaja
  • +358 295 351 780
Lassi Härmälä
Vastuuvirkamies
Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (COPS)
  • +358 295 350 026
Otto Kaplas
Koordinaattori
  • +358 295 350 387
Henna Levola
Korkeakouluharjoittelija
Marjo Pekkanen
Marjo Pekkanen
Vastuuvirkamies
Relex

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.