EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikön tehtäviin kuuluvat:

 • EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) valmisteluun osallistuminen sekä yhteensovittaminen ministeriössä ja Suomen kansallisessa valmistelussa
 • EU:n ulkoasiainneuvostojen (UAN) kokousten valmistelu sekä EU:n poliittisten ja turvallisuusasiain komitean (COPS) ja ulkosuhdeneuvosten työryhmän (Relex) ohjinnan koordinointi
 • Eurooppa-kirjeenvaihtajaverkostoon liittyvät tehtävät
 • EU-maiden ja instituutioiden välisessä COREU-verkostossa käytävän, EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan viestinnän seuranta ja Suomen COREU-viestien lähettäminen (vastuuosastot laativat viestipohjat)
 • EU-maiden kanssa käytävien poliittisten konsultaatioiden valmistelut
 • Eduskunnan informointi EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä

Sähköpostiosoite

 • POL-30@formin.fi

Postiosoite

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö
PL 23
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Käyntiosoite

Snellmaninkatu 1 A
00170
HELSINKI
FINLAND

Henkilöstö

Matti Nissinen
Yksikönpäällikkö
eurooppakirjeenvaihtaja
 • +358 295 351 780
Anna-Mari Wong Hämäläinen
Vastuuvirkamies
ulkoasiainneuvosto (UAN), eurooppakirjeenvaihtajan sijainen
 • +358 295 350 498
Viivi Kuvaja
Vastuuvirkamies
Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (COPS)
 • +358 295 350 356
Nea Hiltunen
 • +358 295 350 804
Päivi Laivola Donin de Rosière
Johtava asiantuntija
Anni Ståhle
Vastuuvirkamies
 • +358 295 350 743

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.