EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikön tehtäviin kuuluvat:

  • EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) valmisteluun osallistuminen sekä yhteensovittaminen ministeriössä ja Suomen kansallisessa valmistelussa
  • EU:n ulkoasiainneuvostojen (UAN) kokousten valmistelu sekä EU:n poliittisten ja turvallisuusasiain komitean (COPS) ja ulkosuhdeneuvosten työryhmän (Relex) ohjinnan koordinointi
  • Eurooppa-kirjeenvaihtajaverkostoon liittyvät tehtävät
  • EU-maiden ja instituutioiden välisessä COREU-verkostossa käytävän, EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan viestinnän seuranta ja Suomen COREU-viestien lähettäminen (vastuuosastot laativat viestipohjat)
  • EU-maiden kanssa käytävien poliittisten konsultaatioiden valmistelut
  • Eduskunnan informointi EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä

Sähköpostiosoite

  • POL-30@formin.fi

Postiosoite

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikkö
PL 412
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Käyntiosoite

Laivastokatu 22 A
MKA2
00160
HELSINKI
FINLAND

Matti Nissinen
Yksikönpäällikkö
eurooppakirjeenvaihtaja
  • +358 295 351 780
Lassi Härmälä
Vastuuvirkamies
EU:n ulkosuhdeneuvostyö (Relex)
  • +358 295 350 026
Anna-Mari Hämäläinen
Vastuuvirkamies
poliittisten ja turvallisussasioiden komitea (COPS)
Eva-Christina Leisio
Assistentti
  • +358 295 350 144

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.