Ulkoministeriön yrityksille suunnatut Team Finland -palvelut

Ulkoministeriössä ja edustustoissa tehdään töitä sen eteen, että suomalaisyritysten kansainväliset liiketoimintamahdollisuudet paranevat. Työtä tehdään tarjoamalla yritysten käyttöön tietoa ja antamalla apua yhteyksien luomisessa sekä markkinoillepääsykysymyksissä. Ulkoministeriö tarjoaa myös rahoitusmahdollisuuksia kehittyvillä markkinoilla.

Team Finland logo
 

Kauppapoliittinen vaikuttaminen ja markkinoillepääsy

Ulkoministeriö tunnistaa oikeat vaikutuskanavat ja nostaa esille yritysten markkinoillepääsyyn liittyviä kysymyksiä. Vaikuttamistyö edellyttää, että yritykset määrittävät tavoitteet ja tarpeet markkinoillepääsyn edistämiseksi hyvissä ajoin, jotta Suomen etuja voidaan ajaa neuvotteluprosesseissa sekä EU- ja kahdenvälisissä tapaamisissa.

Ulkoministeriö ja edustustot avustavat yrityksiä myös akuuttien markkinoillepääsyongelmien ratkaisemisessa. Suomen edustustot tekevät pitkäjänteistä yhteistyötä EU-komission ja EU-delegaatioiden kanssa kaupan esteiden poistamiseksi.

Yhteyksien luominen

Suomen edustustot palvelevat yrityksiä luomalla yhteyksiä paikallisiin toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin. Verkostoitumistilaisuudet vaihtelevat työlounaista ja -illallisista esimerkiksi seminaareihin ja työpajoihin.

Edustuston päällikkö tai ministeriön korkea virkamies voi olla läsnä tuomassa eri tavoin arvovaltaa yrityksen tilaisuuteen, esimerkiksi avaamalla tapahtuman tai pitämällä puheen. Näin yritys saa kasvatettua luotettavuutta, uskottavuutta ja näkyvyyttä kohdemarkkinoilla.

Edustustot voivat avustaa suomalaisyrityksiä viranomaiskontaktien luomisessa. Edustustot voivat laatia suosituskirjeitä yrityksille tarpeen mukaan, sekä ohjata yrityksiä asemamaassa toimivien kaupallisten konsulttien palvelujen piiriin.

:

Team Finland -vierailut tarjoavat tehokkaan mahdollisuuden edistää yhteyksiä paikallisiin toimijoihin kiinnostavilla markkinoilla. Ulkoministeriö järjestää Team Finland -vierailuja säännöllisesti yritysten tarpeiden ja kiinnostuksen pohjalta yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

Tietopalvelut

Yritykset saavat Suomen edustustoista yleistä maatietoa ja vapaamuotoista ”sparrausta” yritysten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Ulkoministeriön edustustoverkko tuottaa raportteja, joissa analysoidaan edustustojen asemamaiden toimintaympäristöä (country outlook), myös yritysten toiminnan näkökulmasta. Raportit ovat saatavana ulkoministeriön kotisivuilla ajankohtaista -osiossa.

Lisäksi edustustot tuottavat ajankohtaista toimialakohtaisista tietoa markkinamahdollisuuksista (market opportunities) sekä konkreettisista myyntitilaisuuksista (sales leads) Team Finland -verkoston marketopportunities.fi (Linkki toiselle web-sivustolle.)-sivustolle.

Ulkoministeriö tuottaa tietoa yritysten käyttöön myös kansainvälisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten julkisista hankinnoista.

Rahoitusmahdollisuudet kehittyvillä markkinoilla

Ulkoministeriö rahoittaa kehitysyhteistyövaroin yksityisen sektorin instrumentteja, joilla tuetaan suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa.

Ulkoministeriö tarjoaa yrityksille tietoa ja neuvontaa rahoituspalveluista, jotka koskevat Finnfundin rahoitusta, BEAM-innovaatiorahoitusta, Finnpartnership-liikekumppanuustukea, sekä kehitysmaiden julkisen sektorin investointitukea.

Ulkoministeriö on osa Team Finland -verkostoa

Ulkoministeriö toimii tiiviissä yhteistyössä muiden Team Finland -organisaatioiden kanssa ja ohjaa yrityksen tarvittaessa esimerkiksi Business Finlandin tai Finnveran palvelujen äärelle yhden luukun periaatteen mukaisesti.

Finpron ja Tekesin yhteenliittymä Business Finland selkeyttää ja yksinkertaistaa yrityksille tarjottavia julkisia kansainvälistymispalveluja sekä tukee kansainvälistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä sekä maakunnallisia kasvupalveluita.

Esite: Ulkoministeriö auttaa yritystäsi kansainvälistymisessä (pdf, 5MB)

Ole yhteydessä!

Ole yhteydessä ulkoministeriöön kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen teamfinland(a)formin.fi, tai suoraan edustustoihin.

Voit täyttää myös Team Finland -yhteydenottopyynnön(Linkki toiselle web-sivustolle.), jonka avulla asiantuntijat Team Finland -organisaatioissa arvioivat alustavasti yrityksesi palvelutarpeen ja ovat yhteydessä yritykseesi palvelukokonaisuuden räätälöimiseksi.

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa