Henkilöturvallisuustodistukset

Kaikki kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden edellyttämät henkilöturvallisuusselvitystodistukset (Personnel Security Clearance Certificate, PSCC) myöntää Suomessa ulkoministeriön yhteydessä toimiva Kansallinen turvallisuusviranomainen (National Security Authority, NSA).

Kansainvälistä tietoturvallisuusvelvoitteista annettua lakia muutettiin (588/2004) 1.1.2015.

Vanha vakuutuslomake on poistunut käytöstä. NSA ottaa käsittelyyn 1.1.2015 jälkeen vain uudet, asianmukaisesti täytetyt ja hakemuksen kohteena olevan henkilön allekirjoittamalla vakuutuksella varustetut Hakemus henkilöturvallisuusselvitystä (PSC-todistus) varten -lomakkeet.

PSC-todistusta varten tehdään turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvitys tehdään suojelupoliisin sivuilta saatavalla lomakkeella(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Toimita lomake täytettynä ja selvityksen kohteena olevan henkilön allekirjoituksella varustettuna NSA:lle yhdessä PSC-todistushakemuksen kanssa. Lisätietoa turvallisuusselvitysprosessin sisällöstä sekä selvitysprosessin vaiheista on saatavilla Suojelupoliisin julkaisemassa Turvallisuusselvitykset-esitteessä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

PSC-todistushakemus 2024 (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

PSC-todistushakemuksen täyttöohje (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Kansainvälisen turvallisuusluokitellun tietoaineiston käsittelyohje (PDF, päivitetty 2024)

Tämän sivun sisällöstä vastaa