Henkilöturvallisuustodistukset

Kaikki kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden edellyttämät henkilöturvallisuusselvitystodistukset (Personnel Security Clearance Certificate, PSCC) myöntää Suomessa ulkoministeriön yhteydessä toimiva Kansallinen turvallisuusviranomainen (National Security Authority, NSA).

Kansainvälistä tietoturvallisuusvelvoitteista annettua lakia muutettiin (588/2004) 1.1.2015.

Vanha vakuutuslomake on poistunut käytöstä. NSA ottaa käsittelyyn 1.1.2015 jälkeen vain uudet, asianmukaisesti täytetyt ja hakemuksen kohteena olevan henkilön allekirjoittamalla vakuutuksella varustetut Hakemus henkilöturvallisuusselvitystä (PSC-todistus) varten -lomakkeet.

PSC-todistusta varten tehdään turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvitys tehdään suojelupoliisin (Linkki toiselle verkkosivustolle)sivuilta saatavalla lomakkeella. Toimita lomake täytettynä ja selvityksen kohteena olevan henkilön allekirjoituksella varustettuna NSA:lle yhdessä PSC-todistushakemuksen kanssa.

Covid-19 tilanteen sekä ministeriön muuton johdosta NSA:n käsittelyajoissa voi olla tilapäisesti merkittäviä viiveitä.

Tämän sivun sisällöstä vastaa