Tuki rankaisemattomuuden vastaiseen työhön

Ulkoministeriön oikeuspalvelu myöntää vuosittain valtionavustuslain mukaisia harkinnanvaraisia valtionavustuksia rankaisemattomuuden vastaiseen työhön.

Avustukset on tarkoitettu kansainväliseen toimintaan, jolla torjutaan kaikkein vakavimpiin rikoksiin (esimerkiksi joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset) liittyvää rankaisemattomuutta ja/tai edistetään tällaisten rikosten uhrien asemaa ja oikeuksia.

Avustusten hakemiselle ei ole erityisiä määräaikoja, vaan niitä voidaan myöntää ympäri vuoden käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Avustushakemuksia arvioidaan ja rahoitusta myönnetään sillä perusteella, kuinka suurta vaikuttavuutta hankkeella arvioidaan olevan sekä miten avustettavaksi esitetty toiminta soveltuu Suomen ulkopoliittisiin ja kansainvälisoikeudellisiin tavoitteisiin rankaisemattomuuden vastaisessa työssä.

Suomen tavoitteiden mukaisesti avustuksissa painotetaan erityisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) toimintakenttää välittömästi tai välillisesti hyödyttävää hanke- ja/tai yleistukea.

Lisätietoa avustuksista ja niiden hakemisesta sekä valtionavustusten käyttämistä koskevista yleisistä ehdoista saa ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksiköstä (oik-10@formin.fi).

 

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa