Finland Promotion Board

Pääministerin nimittämä Finland Promotion Board (FPB) ohjaa ja linjaa Suomen maakuvatyötä. Verkostoon kuuluu julkishallinnon, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia. FPB:n puheenjohtajana toimii ulkoministeriön viestintäjohtaja ja varapuheenjohtajina TEM:in ja VNK:n viestintäjohtajat. Sihteeristö on ulkoministeriön maakuvayksikössä.

Finland Promotion Board toimii verkostomaisesti. Sen johtoryhmän tehtävänä on ottaa kantaa maakuvaan liittyviin kysymyksiin sekä määritellä maakuvatyön päälinjaukset ja vuosittaiset kärkiteemat. Johtoryhmä ohjaa myös maakuvaviestinnän yhteisten työkalujen suunnittelua sekä hankkii ja hyödyntää tutkimustietoa Suomen maakuvasta.

Finland Promotion Boardin johtoryhmän strategista työtä tukee Task Force –työryhmä, johon voivat osallistua kaikki Finland Promotion Boardin jäsenorganisaatiot. Task Force edistää johtoryhmän linjausten toimeenpanoa ja osallistuu maakuvatyön sisältöjen valmisteluun.  

Toimikaudella 2019–2023 jäsenorganisaatioita ovat: ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Business Finland, BF/Visit Finland, Helsingin kaupunki, House of Lapland, Sitra, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry., Music Finland, Wärtsilä, Finnair ja Iceye.

Asettamispäätös 2019–2023 (pdf, 4 sivua)
Mission Statement 2019–2023 (pdf, 2 sivua)