Euroopan unionin arktinen politiikka

Euroopan unionin kiinnostus arktisia alueita kohtaan on kasvanut. EU on globaalisti merkittävä toimija ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa. EU tukee kansainvälistä yhteistyötä arktisilla alueilla ja harjoittaa arktista politiikkaa kokonaisvaltaisesti. Kolme EU-jäsenmaata Suomi, Ruotsi ja Tanska, ovat myös Arktisen neuvoston jäseniä.

EU:n kiinnostus arktisia alueita kohtaan on kasvanut. Yhtenä osoituksena siitä on arktinen sidosryhmäfoorumi, joka kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuussa 2017, Oulussa.Kuva: Juha Sarkkinen

EU:n kolmas arktinen tiedonanto(Linkki toiselle web-sivustolle.) korostaa Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, Agenda 2030:n, huomioon ottamista. EU varautuu rahoittamaan ilmastonmuutoksen sopeutumista arktisella alueella. Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019 neuvosto päätyi suosittelemaan,  että instituutiot käynnistävät työn vuoden 2016 arktisen tiedonannon päivittämiseksi. Tätä koskeva työ on käynnistymässä.

EU haluaa osaltaan pitää myös jännitteet arktisilla alueilla vähäisinä ja vahvistaa mahdollisimman vakaata poliittista ja turvallisuusyhteistyötä.

 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa