Exploring Common Solutions - Finnish Chairmanship - Arctic Council

Euroopan unionin arktinen politiikka

Euroopan unionin kiinnostus arktisia alueita kohtaan on kasvanut. EU on globaalisti merkittävä toimija ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa ja arktiset alueet ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen seurauksille. EU tukee kansainvälistä yhteistyötä arktisilla alueilla ja harjoittaa arktista politiikkaa kokonaisvaltaisesti. Kolme EU-jäsenmaata Suomi, Ruotsi ja Tanska, ovat myös Arktisen neuvoston jäseniä.

Familyphoto_oulu_Kuva_Juha Sarkkinen
EU:n kiinnostus arktisia alueita kohtaan on kasvanut. Yhtenä osoituksena siitä on arktinen sidosryhmäfoorumi, joka kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuussa 2017, Oulussa.Kuva: Juha Sarkkinen

EU:n kolmas arktinen tiedonanto korostaa Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, Agenda 2030, huomioon ottamista. EU varautuu rahoittamaan ilmastonmuutoksen sopeutumista arktisella alueella. Tiedonannossa esitetään merkittävä määrä toimia, joilla EU:n arktista politiikkaa aiotaan viedä eteenpäin.

EU:n globaalistrategian myötä pohjoiset alueet ovat entistä kiinteämmin osa kaikkien EU:n jäsenmaiden politiikkaa. EU haluaa osaltaan pitää myös jännitteet arktisilla alueilla vähäisinä ja vahvistaa mahdollisimman vakaata poliittista ja turvallisuusyhteistyötä.

EU on Arktisen neuvoston tarkkailija

Tällä hetkellä EU on käytännössä Arktisen neuvoston tarkkailija ja osallistuu täysimääräisesti sen työryhmien toimintaan. EU toivoo tarkkailija-asemansa virallistamista mahdollisimman pian.

Suomi tukee EU:n tarkkailija-aseman vahvistamista Arktisessa neuvostossa.

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa