Vesialan kansainvälinen politiikka ja yhteistyö

Vesi on keskeinen edellytys sekä kestävälle kehitykselle että turvallisuudelle ja suomalainen vesiosaaminen on korkealla tasolla. Vesi on tärkeässä roolissa ulkoministeriössä kehitys- ja kauppapolitiikassa ja laajemmin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Järvimaisema Pulkkilanharjulta.
Kuva: Adobe Stock.

Suomen vesialan kansainvälinen strategia

Suomen vesialan kansainvälisen strategian (Finnish Water Way) päämääränä on vastuullinen ja oikeudenmukainen vesiturvallisuus globaalisti. Vuoteen 2030 ulottuva strategia painottaa vesivarojen kestävää hallintaa ja veteen liittyvien ihmisoikeuksien toteuttamista. 

Ministeriöt laativat vuosittain strategian toteuttamista ohjaavat toimintasuunnitelmat.

Suomen vesialan kansainvälinen strategia ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat

Vesiasioiden erityisedustaja

Suomen vesialan kansainvälisen strategian toimeenpanoa johtaa vesiasioiden erityisedustaja Antti Rautavaara. Erityisedustajan tehtävä vahvistaa Suomen kansainvälisen vesipolitiikan johdonmukaisuutta.

Erityisedustaja kokoaa yhteen suomalaisen vesiyhteisön sekä ulkomaiset kumppanit edistämään vesiturvallista maailmaa vuoteen 2030 mennessä. Vesiasioiden erityisedustaja koordinoi vesialan kansainvälistä strategiaa toteuttavien viiden ministeriön toimintaa ja edustaa ministeriöitä kansainvälisissä yhteyksissä.

Erityisedustajan tehtävä sijaitsee ulkoministeriön poliittisella osastolla rauhanvälityskeskuksessa.

Antti Rautavaara
Vesiasioiden erityisedustaja
Puh. 0295 350172

Henkilöesittely - Antti Rautavaara (englanniksi, PDF)

Lisätietoa

 • Antti Rautavaara
  Vesiasioiden erityisedustaja
  Puh. 0295 350172
 • Virpi Turunen
  Lähetystöneuvos (vesi)
  Puh. 0295 350813
 • Jukka Ilomäki
  Vesineuvonantaja
  0295 350093
 • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.